Markéta Hlinovská: Srst ve městě/Fur in the city aneb když zvířata figurují jako herci, aktéři a hybatelé děje…

03.07.2018 13:16

Galerie hlavního města Prahy

Colloredo-Mansfeldský palác, 3. patro - Praha

29. 6. - 7. 10. 2018

 

 

Výstava Markéty Hlinovské v Colloredo-Mansfeldském paláci je z části pojatá jako site-specific projekt. Zaměřuje se na zvíře,jehož podoba a pohybové možnosti jsou interpretovány skvrnami a fragmenty přesahujícími až k architektonickým novotvarům poskládaným v nové celky. Dochází k propojení lidských myšlenkových konstrukcí a instinktivního chování zvířete.

 

 

„Markéta Hlinovská měla svou 1. větší samostatnou výstavu v GHMP

již v roce 2010 jako čerstvá absolventka AVU v Domě U Zlatého prstenu v rámci cyklu Start up

 určeného pro mladé umělce.

Autorka tehdy vytvořila instalaci Přihořívá, vztahující se k tématu úkrytů a skrýší,

prezentovanému prostřednictvím autorčiných průzkumů zvířecí sféry.

 

Letošní výstava Hlinovské v Colloredo-Mansfeldském paláci nazvaná Srst ve městě na ni zčásti navazuje,

jde však o mnohem rozsáhlejší a tematicky více vrstevnatý prostorový projekt zralé autorky.

V centru pozornosti umělkyně zůstává poměrně realistické znázorňování zvířat.

 

Spolu s lineárním - většinou monochromním - pojetím

patří k nejviditelnějším charakteristickým znakům její tvorby

(k oblíbeným motivům jejího ikonografického repertoáru patří kupříkladu

kočka, plameňák, klokan, medvěd, opice a králík).

V dílech Hlinovské figurují zvířata jako herci, aktéři a hybatelé děje.

Lidské postavy na nich nenajdeme,

člověk je přítomen implicitně prostřednictvím fragmentů jím stvořeného ´umělého´ světa

(kupříkladu příbytky ze souboru akvarelů Oh Canada, 2018).

 

Autorka nachází nečekané paralely a vztahy mezi světem živé přírody

zastoupeným zvířaty a člověkem stvořeným světem umělým.

 

V tematicky členěné expozici v Colloredo-Mansfeldském paláci autorka vystavila několik cyklů.

Vedle prostorové instalace papírových rolí Březový les (2017, akryl a tuš na papíře)

a série zvířecích portrétů Plyš (2017) je to soubor sprejů na papíře, grafik a objektů Hnízda a pasti (2011-2012),

který zachycuje nedobrovolné vězně lapené v odpadních a odložených produktech naší civilizace (Datel v silu),

ale i živočichy využívající tyto předměty ke hnízdění a rozmnožování.

Existenciálně znepokojivě působí scény cyklu Odnikud nikam (2017, tuš a akryl na plátně),

kde jsou na pozadí zimní scenérie znázorněna osamělá zvířata,

absurdně spárované dvojice a nejasné fantaskní děje

(Setkání, Smrt, Trampolína).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové site-specific vyznění výstavy zdůrazňují na zeď stříkané architektonické kulisy

(balustrády, sloupy a portály),

jež procházejí celou výstavou a odkazují k perspektivě barokního kukátkového divadla.

Dvojice opic posedávají na balustrádách nebo v roli divadelních portýrů rámují portály a hnízdící plameňáci

se usadili v hlavicích antického kanelurovaného sloupu.

 

K barokní minulosti paláce samotného odkazuje také rozsáhlý soubor kreseb Piano nobile (2018),

zachycující zvířata jako klokan, jelen, pštros, opice či tygr umístěné do nepravděpodobného,

avšak důsledně stylizovaného prostředí zlatého architektonického dekoru.

Buvol pózující pod klasickým barokním lustrem

se stejně jako ostatní zvířata stává aktérem děje, ale i nositelem lidských emocí.

 Lidské cítění je projektováno do animální existence.

Přitom Hlinovská své animální protagonisty symbolicky situuje do divadla, místa,

jež se vždy zabývá výhradně člověkem

-

hercem jako hlavním nositelem divadelního výrazu.

Název výstavy Srst ve městě byl inspirován stejnojmennou knihou Michala Děda.

Toto pojmenování autorce vyhovovalo jako symbolická metafora hlavního tématu výstavy,

kterým je jak konfrontace, tak prolínání světa civilizace a přírody.“

(text: Olga Malá)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka výstavy: Olga Malá

Grafické řešení: Tomáš Trnobranský


Doprovodné akce

Markéta Hlinovská: Srst ve městě - tematická prohlídka pro školy

 (29. 6. 2018 - 7. 10. 2018)  

sobotní výtvarný workshop: Mimikry / k výstavě Markéta Hlinovská: Srst ve městě

(7. 7. 2018)  

 

 sobotní výtvarný workshop: Stopy a šablony / k výstavě Markéta Hlinovská: Srst ve městě

(4. 8. 2018) 

 

 

 

110 00 Praha 1

Karlova 2

Máme otevřeno: út-ne: 10.00 -18.00 hodin

Vstupné: 60 Kč plné (dospělí) / 30 Kč snížené (studenti, senioři)

Objekt nemá bezbariérový přístup

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

www.ghmp.cz