Markéta Hlinovská: ´Nikdo neví, co se tady stalo´ aneb co když se přece vůbec nic nestalo!?

05.04.2014 20:42

Galerie Altán Klamovka – Praha

2. – 27. 4. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž do romantické galerie Altán Klamovka, kde jsme zhlédli v cyklu kresby novou výstavu Markéty Hlinovské. Autorka i její matka byly osobně přítomny.

Autorčiny  tři zde vystavené (na balicím papíru, kdy prý spolukreslil i autorčin kocourek) site-specific (akvarelové) kresby řeší téma soužití a samoty, budování nových příbytků za okolností opouštění příbytků starých a vzájemné prolínání obou těchto veličin. Současně však prolínání toho, co chceme s tím, co  a kdo nás ovlivňuje. Toto autorka symbolicky výtvarně ztvárňuje na prolínání zvířecího světa do lidského pomocí personifikovaných zvířat. V poslední době se její dílo posouvá z obecné roviny do osobní. Tím pádem se jedná o velmi intimní zpověď autorky. Ale i tak se její vyjadřovací formy nesou v rovině fragmentů předmětného světa

 

Ze životapisu Markéty Hlinovské

  • v roce 2008 absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění v Ateliéru grafiky I u Jiřího Lindovského
  • v roce 2009 prezentace ´Podzemí ´ v Galerii Vernon v Praze v roce 2009. Zde pracovala s technikou šablon, které jsou typické pro street art. Přenesením této grafické techniky do galerijního prostředí – tedy zvenku dovnitř autorka poukazuje na další obsahové roviny její tvorby. Šablona jako nástroj, kterým si můžeme obrazově zpředmětnit věci, které postrádáme, nebo po kterých toužíme
  • v roce 2010  výstava ´Přihořívá´ v cyklu Start Up v Galerii u Zlatého prstenu v Praze
  • pro její tvorbu je typické zaujetí přepisem reálného světa do obsahových zkratek a zjednodušených výrazových forem

Na přípravě výstavy do Altánu Klamovka se podílel i Nikola Čulík v souvislosti s projektem Action Galleries, který dlouhodobě zkoumá hranice profese kurátora a umělce. Čulíkova spolupráce spočívala ve svobodném komentáři nad mou kurátorskou prací, tak i nad samotným zhodnocením díla Markéty Hlinovské. (kurátorka Lenka Sýkorová)

 

Z rozhovoru s Markétou Hlinovskou

Přemluvím zvířata, aby se stala mými postavami (herci) a předměty denní potřeby slouží jako jejich pomůcky (rekvizity). Prostředí (scéna) bývá někdy určeno v obraze, jindy je vytvářeno přímo architekturou výstavního prostoru. Moje práce je založena na grafických principech, které často přesáhnou do experimentální roviny (3D instalace, netradiční materiály…)….

V Altánu vystavuji akvarelový triptych, odrážející skutečnost, že často dostáváme rady a doporučení ohledně našeho života od těch, kteří nemají v pořádku život svůj. Postavy jsou schované za maskami jiného zvířecího druhu, který může znázorňovat charakter udílené rady. Vytvářejí zvláštní, podivně naplněné, absurdní a nefunkční stavby.

Nebudu předstírat, že mi byl Altán inspirací. Téma bylo připravené již předtím, než přišla nabídka zde vystavovat. Dispozice památkově chráněné stavby má své limity, které určily formální stránku věci. Při omezení v podobě závěsného systému jsem zavrhla využití prostoru a místo děje jsem situovala přímo do obrazů.

 

Galerie Altán Klamovka

Máme otevřeno:  v sobotu a v neděli 14.00 -18.00 hodin

  • 13. 4. 2014 – 16.30 hodin - komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou
  • Altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16
  • Vstupné : dobrovolné

Kurátorka galerie: Lenka Sýkorová, spolupráce s Nikolou Čulíkem

www.aug.cz/altan-klamovka-praha

www.actiongallerirs.info

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka