Marisa Olson: Návrat objektu + Neklid věcí aneb když už filosofujeme, když už nám virtuální svět nestačí?

22.09.2015 14:29

Kvalitář – Praha

11. 9. - 6. 11.2015

 

Na vernisáži nové výstavy v pozměněném interiéru Kvalitáře jsme se sešli v hojném počtu, jak  obyčejní návštěvníci,  tak i umělci. My návštěvníci jsme však trochu zmateně bloumali mezi  vystavenými (mnohdy již použitými) objekty. 

 

Marisa Olson k tomu řekla, že nezadržitelný vývoj internetu a dalších technologií posouvá náš zájem a pozornost k nehmotnému a virtuálnímu prostoru, ale tytéž prostředky mají také významný dopad na náš fyzický svět. Zdánlivě nezachytitelná virtuální přítomnost má nesmírný estetický i environmentální vliv na naše prostředí. Měli bychom se proto soustředit také na tyto procesy. Měli bychom se vrátit k objektu.

 

Virtuální prostor již dávno není novinkou, ale mnohem spíše tvoří nedílnou součást naší kultury. Právě tento přechod vyjádřila Marisa Olson pojmem "postinternet". Návrat k objektu je jednou z forem tohoto posunu. Naše zkušenost s internetem se vepisuje do věcí kolem nás.

"Zdá se, že již není třeba rozlišovat, jestli byla v díle využita určitá technologie. Vždyť všechno je technologií a všichni jí k čemukoli využíváme. Ještě zajímavější jsou způsoby, kterými umělci začínají vytvářet to, co pro své dílo označuji jako"postinternet," Marisa Olson

 

Neklid věcí

S věcmi v našem okolí si obvykle umíme docela dobře počít. Mají své využití, na rozdíl od uměleckého díla, které je bez jednoznačného účelu. Umění v nás proto může vzbuzovat nejistotu, nebo dokonce úzkost. To se ale komplikuje právě příchodem internetu. Ten usnadnil a zrychlil výrobu a oběh nejen virtuálních objektů, ale stejně tak strukturuje náš fyzický svět a jeho předměty.

 

 

 

 

 

 

 

Výstava se snaží vyrovnat s touto nejistotou a pluralitou objektů. Rozehrává prostor pro údiv i zabydlení se mezi věcmi. Nejednoznačný obrat (turn) k objektu se stává naladěním (tune) se na něj.

 

Výstava se rozhodně nepokouší o reprezentativní přehled. Ten by byl nejen marný, ale také v napětí k celé koncepci. Chceme spíše rozehrát různé a osobité způsoby, kterými současní umělci dávají hlas bytí objektů… cílem je rozšířit možné pole porozumění objektů a jejich objektovosti v současné kultuře, které by rezonovalo v kontextu spekulativního realismu, objektově orientované ontologie, postinternetu a akceleracionismu.

 

Celý tento projekt vyvěrá z hluboké, a snad i naivní víry v to, že právě dialog mezi uměním a filosofií je tím, co dnes potřebujeme.

 

 

 

 

 

Vystavující umělci:  Annabelle Arlie, Iain Ball, Delong, Constant Dullaart, Tereza Fišerová - Evžen Šimera, Martin Kohout, Martin Kolarov - Filip Dvořák, Kristýna Lutzová, Richard Nikl - Jan Brož, Nik Timková - Jakub Hošek, Magdaléna Vojteková, Ted Whitaker

 

Kurátor: Václav Janoščík

110 00 Praha 1

Senovážné nám. 17

Máme otevřeno:

 pondělí – čtvrtek. 10.00 – 18.00 hodin

pátek: 10.00 -16.00 hodin

 

www.kvalitar.cz

Hodnocení:  50 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková