Mario Lattes: Mezi malbou a literaturou aneb když uznáme, že ´věci jsou věcmi´

22.10.2014 13:03

Galerie S. V. U. Mánes – Diamant - Praha

  1. 1. – 26. 10. 2014

Navštívili jsme soubornou  výstavu italského malíře, spisovatele, nakladatele, výrazné to osobnosti kulturního života hlavního města Piemontu v poválečných letech a v 2. pol. 20. století, pana Maria Lattese (1923 – 2001). Výstava zahrnuje více než 30 děl (olej, kombinovaná technika, akvarel, grafika) kreslené i písemné poznámky na papíře.  Matka Lattese při jeho porodu zemřela, a tak ji po celý život hledal. Marně se snažil jí vtisknout nějakou podobu - nahradil ji macešskými postavami, ale zejména válkou, ochrannou dělohou, kam se lze schovat a zapomenout na svou odpovědnost vůči ostatním lidem i sobě samému...

 

Chtěl po II. v. válce navštívit Prahu, ale nikdy k tomu nedošlo, jak řekl: ´časy se změnily´.

 

Výstavu připravila  Nadace Bottari Lattes ve spolupráci s kulturním spolkem Areacreativa42 a kurátory Vincenzem Gattim a Karin Reisovou.

V pochmurném osvětlení galerie, takže se nám nedařilo fotografovat,  zhlédneme většinou pochmurná, ale zajímavá  díla   člověka plného otázek, člověka vizionářského a plného neklidu.

  • Vezmeme-li v úvahu, že  Lattes byl Žid, ale bez vyznání, musíme podotknout, že v době II. svět. války  byl mladičký  Mario ohrožen deportací  do koncentračního tábora jako všichni Židi, a přesto se mu  podařilo Osvětimi uniknout. Podařilo se mu  uchýlit se na venkov v Laziu, kde vstoupil do služeb anglo-amerických Spojenců jako tlumočník. Na konci války začal malovat a věnoval se činnosti nakladatelství Lattes. Po dokončení filozofické  fakulty ohromující  iplomovou prací z moderních dějin o varšavském ghettu začal publikovat články a kresby v denících a časopisech.
  • Byl spjat s poválečným Turínem, kde se Lattes seznámil s úžasnou strnulostí figurín mistra Felice Casoratiho, kterou pak Lattes reinterpretoval podle pochmutného a hrůzostrašného klíče ve svých marionetách a krejčovských pannách.
  • Toužil uniknout před životem a být zapomenut, smazat stopy po své existenci, dospět dostavu ´´´mrtvě narozených´´, jimž se dostalo privilegia přenést ´svůj nezdařený život na různé jiné podoby života – mouchu, mravence, čekanku – které lze snáze unést.´
  • Po školské reformě 1963, která zavedla jednotný druhý stupeň, založil půlročenku věnovanou pedagogům s názvem ´Notizie Lattes´.

 

Jádrem  jeho díla je vědomí dvou základních proher, dosud nevyřešených dramat tzv. krátkého století: na jedné straně gnozeologický krach (gnóze = poznání, vyšší poznání Boha a světa), krize jistot, neschopnost uchopit a interpretovat svět v jeho celistvosti, na straně druhé historický a politický debakl spojený s válečným utrpením a rasovými perzekucemi… …

 

Galerie S.V.U.  Diamant

Praha 1 - Nové Město

Spálená  4

Máme otevřeno: úterý – neděle 10. 00 – 18. 00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: katalog Fondazione Bottari Lattes)

Foto: © Ing. Olga Koníčková