Marie Blabolilová aneb domácí oltářík se stolem a židlemi…

19.02.2018 13:02

Galerie U Betlémské kaple – Praha

15. 2.  – 11. 3. 2018

 

Na vernisáži své (prodejní) výstavy, byla Marie Blabolilová (*4. 3. 1948 v Praze), významná česká malířka a grafička u příležitosti svých 70. narozenin, osobně přítomna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Marie Blabolilová je významná česká grafička a malířka.

Vychází z  principů mřížky či hravé struktury ornamentů malířských válečků, jež uplatňuje na charakteristicky ztišených kompozicích civilních městských a domácích zátiší a přírody.

 

Vidí svět v rastru.

 

Jde lesem a kmeny se jí řadí do spořádaných zástupů,

koruny stromů v sadě tvoří pravidelný vzor,

květiny na záhoně se skládají do pestrého ornamentu, z protějšího domu vystupuje křížová struktura okenních rámů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Blabolilová

vstoupila do povědomí především jako grafička.

 


 


 

 


 

 

 

 

 

Přirozeně existenciální, černobílý svět čárových leptů, kde nepotkat člověka,

ale samo ticho, se po absolvování Akademie stal na dlouho její doménou.

 

 

 

 

 

 

 

Od poloviny 70. let pro sebe objevila motiv mřížky jako organizační prvek.

Zpočátku se zaměřuje na přírodu a atmosférické děje.

Rastr určuje, jak se spouští provazy deště, víří chumelenice, vítr rozechvívá koruny stromů či stébla trávy.

Organizuje klasy na poli, kmeny stromů v les či sad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 80. a 90. letech 20. století Marie Blabolilová přidává téma města a lidského příbytku viděného zvenku i zevnitř.

Na pozadí rastru staví krabice domů a paneláková bludiště,

existenciální zátiší mezi geometrií akvárií a holou předmětností opuštěných židlí a stolů či hrnků na poličce.

V současnosti je její grafická tvorba prakticky dovršena a Marie se téměř bezvýhradně věnuje malbě.

I na tomto poli potvrzuje své oko grafika.

 

  • po listopadovém převratu 1989 (znamenal převrat i v její dosavadní tvorbě) se projevila jako svobodný experimentátor
  • vrátila se naplno ke štětci a barvě

 

Malba po tomto návratu již ale není tou klasickou malbou, kterou opustila po absolvování Akademie. Zapojuje obdobně jako v grafické tvorbě princip rastru, udávající rytmus a formující kompozici.

 

S ním souvisí charakteristické využití netradičních materiálů a technik, jako jsou linoleum a malířský váleček. Stará linolea svým vzorem i stupněm sešlapání určují, co na nich bude. Někdy pracuje na základě pointilistického principu, jinde, u robustnějších vzorů, je více malířská a expresivní.

Vždy ale vytahuje z plochy předem daného vzoru okem grafika zahlédnutou realitu.

S rastrem souvisí í užití válečku.

Výrazový verismus svých počátků tak dovádí na pokraj minimalismu, struktury a abstrakce.

Marie Blabolilová do své tvorby nikdy nepřipustila vnější trendy umělecké scény.

Ve svém charakteristicky tichém uvnitř je,

tak jako v celém životě, nezávislá, svobodná a výsostně autentická.“

(text: Lucie Šiklová)

110 00 Praha 1 – Staré Město

Betlémské nám. 8

Máme otevřeno: denně 10.00 – 18. 00 hodin

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.galerieubetlemskekaple.cz

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/marie-blabolilova%3a-uvnitr-aneb-kdyz-vnitrne-usoudime-sami%2c-co-je-%c2%b4in%c2%b4/