Mariana Alasseur: ´Multi Colori´ aneb světla naplněná barvami - Francouzský institut - Praha

09.02.2014 14:33

Francouzský institut - Praha

Galerie 35

7. 2. -  2. 3. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž výstavy ´Multi Colori´, na které nám představila své obrazy půvabná černovláska  Mariana  Alasseur, jež vytvořila v posledních letech (např. Cyklus Říp, jenž vyjadřuje tichý, intenzivní úžas z protínání lidské mysli a přírodních živlů). Návštěvníků mraky, skoro nebylo na obrazy vidět, ale ty svými barvami tak zářily, že jsme je i s radostí nafotografovali...a hudba hrála a chlapeček tancoval...a Kurt Gebauer ve své charakteristické bílé vestě fotil také..


Tvorbu Marianny Alasseur můžeme sledovat ve 2 odlišných, nikoliv však nesouvisejících rovinách. Obě vycházejí z její výjimečné schopnosti uchopit jádro viděného věta, zviditelňovat prapodstatu světa bez nánosu matoucích detailů, a tím odkrývat vnitřní povahu viditelných jevů i lidských vztahů. (Richard Drury)

 

Zásadní role barvy a světla versus lidské prostředí

Prvním ohniskem svrchovaně malířského zkoumání česko-francouzské malířky je příroda ve smyslu její věčné proměnlivosti, odehrávající se ve více či méně ustáleném rámci krajiny.  Zásadní roli tu má barva a světlo, autorka obojí používá jako stavební prvky svých obrazů. Expresivními, přitom citlivě položenými tahy štětce zhmotňují tak svou energii autorčiny reflexe.

 

Druhým ohniskem autorčiných úvah je lidské prostředí, čímž myslíme prostor důvěrného světa rodinného kruhu i drsnějšího světa vnější společnosti… Zde projevuje Alasseur naplno svůj vrozený cit pro hravost, ironičnost, a také svůj kritický postoj vůči záporným jevům českého dneška. (z tiskové zprávy kurátora výstavy)


Ze životapisu a díla autorky

Mariana Alasseur je absolventkou pražské AVU a svá studia zakončila v roce 2003 na École national supérieur des Beaux arts de Nancy ve Francii.

  • V současnosti žije s mladou rodinou doma v krajině pod Řípem  
  • Pojetí autorčiny tvorby spočívá ve velkorysosti, v monumentálnosti, zároveň ve schopnosti zachycovat i ty nejjemnější citové stavy.
  •  
  • Škála jejích světlem naplněných barev věrně odpovídá škále myšlenek a pocitů v nich zakletých.
     

Výstava ´Multi Colori´, kterou autorka představuje v Galerii 35, je výmluvným vyjádřením jejího bytostného uměleckého a životního vztahu k Francii. Jak sama říká: „Kontrasty nestability a stability, vzájemné průniky barevných ploch, jak je lidské oko vnímá, jsou zároveň i průhledem do Francie, kde jsem studovala, a která mi umožnila otevřít se novým způsobům vnímání a myšlení. Nastavený dialog mezi Čechy a Francií, to věčné prolínání dvou světů mého každodenního bytí, které mě neustále ovlivňuje, hledání pevnosti v dualitě, i o tomto je tato výstava.“ (Richard Drury, kurátor výstavy)


Francouzský institut v Praze
111 21 Praha 1

Štěpánská 35


Tel.:  +420 221 401 007
www.ifp.cz

www.mariana-alasseur.cz

 

www.facebook.com/InstitutFrancaisdePrague

Vstup: volný

Máme otevřeno: pondělí – pátek 10.00 – 19.00 hodin

Sobota 10.00 – 13.00 hodin

www.mariana-alasseur.cz

Jak se tam dostaneme?

  • Metro trasa C, stanice Muzeum, nebo trasa A a B, stanice Můstek (výstup směr Václavské náměstí - Vodičkova).
  • Tramvaj 3, 9, 14, 24 zastávka Vodičkova nebo Václavské náměstí, nebo tramvaj 4, 10, 16, 22 stanice Štěpánská.

Hodnocení: 90 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka