Mária Čorejová: Kresby…a obsahy/Drawings…and Contents aneb ´vaše pravdy sú ako moje nálady´

15.02.2017 11:05

Galerie Slovenského inštitútu – Praha

8. 2.  -2. 3. 2017

 

Na vernisáži nové výstavy, kde představila svou tvorbu, tušové kresby z let 2010 -2014, malířka a grafická designérka Mária Čorejová, byla sympatická autorka osobně přítomna. Přestože na www.www-kulturaok-eu.cz preferujeme barvy (současně jsme si vzpomněli, že Čorejová vystavovala na společné výstavě v Galerii kritiků v minulých letech), velmi rychle a citlivě nás oslovily její černobílé práce…zejména její praskliny…které jsou odrazem autorčina kritického myšlení a neustálého podrobování jevů otázkám…rozpad symbolů náboženství, posedlost bio-stylem, veganstvím atd…(z textu Zuzany Duchové).

 

 

 

 

 

 

 

 

Čorejová  využívá pro svou tvorbu komorní médium - kresbu. Téměř nikdy nepracuje s barvou. K vyjádření jí stačí černý tuš a bílý papír. Tento výtvarný asketizmus má svůj důvod - v autorčiných kresbách má přednost obsah před barvou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomeneme si opět, že kresba je v histori lidstava zřejmě nejstarší způsob jak zapsat a přenášet informace. Když kreslíme, současně přemýšlíme…nelze jinak …musíme…a své myšlenky tak uspořádáme….  a výsledkem je kresba…kde nezáleží na barvě, ale na obsahu, který jsme chtěli sdělit či sdílet (share).

 

 

´Kde končia vaše argumenty, začíná moja sloboda.“ z popisku obrazu M .Č.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Čorejová (* 1975) je rovněž vizuální umělkyně a kulturní manažerka. Ke kresbě přistupuje jako k samostatnému médiu, které nejlépe vyhovuje autorčinu hlavnímu uměleckému záměru: tlumočit svou myšlenku ideu skrz volný, imaginativní tvořivý proces s obrazovým materiálem. Prvořadý je pro ni obsah. A proto jen sporadicky opouští mantinely zvolené techniky kresby tuší.

Obraz se v jejím podání stává téměř literárním dílem. Čorejová  používá postup míšení a propojování pojmů či symbolických významů objektů. Precizní kresbou ´designuje´ svoje myšlenky. I přes výtvarnou ucelenost působí Čorejovej obrazy jako náměty (anebo jádro) velkých, komplikovaných a ne celkem běžných příběhů. V jejích motivech můžeme najít  prvky různých problematických míst současné společnosti. Objevují se otázky střetnutí ideologií, náboženských či rodových stereotypů, velký prostor dostává symbolika osobní svobody a vnitřního života jednotlivce. Čorejová téměř nepracuje s barvou, na vyjádření jí stačí černá (a bílá) linie v konfrontaci s plochou.

Tu nastává jeden z nejzajímavějších momentů obrazů Čorejové. Přítomnost dominantní černé plochy není jen působivým výtvarným prvkem, přibližujícím její kresbu k malířskému vyjádření, ale častokrát se stává i hlavním nositelem ideové náplně díla. Černá ´hmota´ dynamicky prorůstá obrazem, přelévá se skrz prostory budované architekturou, vyplňuje prázdná místa, narušuje celistvost objektů, svojí tajemnou temnotou komunikuje s akcí přítomné figury.

Autorka se s jistotou pohybuje v oblasti vícero možností  kresby - od komplikovaných prostorových kompozicí až po jednotlivou figuru, obrazové ´jednoaktovky´ střídá s bohatě vybudovanými scénami. Kromě kresby se ve své volné tvorbě věnuje jak malbě, videu, objektu a instalaci. Stojí si za projekty podporujícími tvorbu a prezentaci současného umění a kultury. (text: Diana Majdáková, teoretička umění)

 

Slovenský inštitút 22. 8. 2016

Ministr kultury Slovenské republiky Marek Maďarič a náměstek ministra kultury České republiky Patrik Košický za přítomnosti slovenského velvyslance v České republice Petra Weisse a primátorky hl. m. Praha Adriany Krnáčové 22. 8. 2016 slavnostně otevřeli nové prostory Slovenského inštitútu na Náměstí Republiky 3 v Praze.

Zároveň byla v nových prostorách inštitútu otevřená výstava Stretnutie – výběr ze současného slovenského umění.

Cílem Slovenského inštitútu je prezentovat jedinečnou slovenskou kulturu české veřejnosti a upevňovat kulturní a společenské vztahy mezi oběma národy.

110 00 Praha 1

Náměstí republiky 3

Vstup: zdarma

e-mail: si.prague@mzv.sk

www.mzv.sk

www.mariacorejova.sk

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková