Marek Meduna: Jaro je tady/ It's Spring Again aneb insitní anatomie jako umělcova hra, nadsázka či ironie?!

29.10.2018 10:34

SVIT - Praha

26. 10. - 20. 12. 2018

 

Na vernisáži výstavy obrazů, jejichž autorem je Marek Meduna, byli oba, autor obrazů i kurátor výstavy, osobně přítomni. Medunovy oleje na plátně, plné barev a roztodivných, ba až nepříjemných tvarů (a neobvyklých názvů obrazů jako Stolice, soud, žaludek, Krev, kraj, brzlík či Jazyk, výbor, protlak... atp.)  v netradiční instalaci včetně odpadkových košů a pytlů (symbol neomezeného a nekonečného odpadu) se vyjímaly sice odpudivě, ale zcela přirozeně.

 

(Za www.www-kulturaok-eu.cz jsme si tak uvědomili, že současná doba je vskutku dobou odpadovou, zejména fyzické (barevné kontejnery zkrášlující naše ulice a naši architekturu, popelnice dříve byly v domech uloženy),  dále i existence tisíců bezejmenných bezdomovců, kteří si se sebou ani s vlastním odpadem vůbec hlavu nelámou,  nechtějí ani nemohou.  Další odpad (míníme jako zbytečnost) je rostoucí a přebujelá administrativa, korupce a také ničení přírody, kterou považujeme už také za odpad ...vykácíme stromy, vystřílíme zvěř, zastavíme půdu, postavíme domy... .no, je toho hodně...

 

Marek Meduda - jeho díla jsou vizuálně (zejména barevně) lákavá, ale zároveň mají i skrytou symboliku. Pomocí nejrůznějších vodítek, ať již na samotných plátnech či mimo ně, se snaží Meduna vlákat diváka do hry. V jeho díle se často objevují nápisy, bubliny opatřené textem či jen písmena. Ty jsou přímou nápovědou a zároveň hádankou. Hranice porozumění jednotlivce a jeho ohraničení pravidly společenskými i vlastními podrobuje Meduna skrze svá díla soustavnému zkoumání.

 


Insitní anatomie, respektive hylozoismus Marka Meduny

„Pro diváka obrazů Marka Meduny je asi někdy těžké rozpoznat,

do jaké míry jsou vlastně míněny vážně či jako hra, nadsázka a ironie.

Tuto nejistotu autor ostatně vědomě podporuje v jejich prezentaci,

když jsou doplněny videoprojekcemi či site specific instalacemi.

 

Samozřejmě je můžeme,

a dokonce i musíme,

nahlížet v kontextu celé Medunovy tvorby,

a to v souvislosti s jeho dřívějšími aktivitami ve skupině Rafani.

 

Jeho malířský projev je ale v některých případech natolik odlišný,

že bychom těžko identifikovali jejich autora jako jednu a tu samou osobu.

Od do detailu prokreslených děl po rychle nahozené malířsky uvolněné obrazy.

 

Meduna

je

malířský chameleon,

který mění f ormu a způsob zpracování v závislosti na tom,

co chce zobrazit a jak chce na diváka působit.

 

V obrazech z poslední doby pracuje s jasnou barevností,

která se ale v jeho tvorbě objevila již dříve,

například v sérii Moon is a hole in the sky z roku 2007.

Již v této řadě se zabýval i groteskně zmutovaným tělem,

což podporovaly i klaunovské masky a nosy.

 

Současné obrazy jsou zbaveny přímočaré komičnosti

a

evokují spíše voskové modely z muzea La Specola ve Florencii

či ilustrace anatomických atlasů z 19. století,

které vyděšenému a zmatenému divákovi ukazovaly fyzickou realitu vnitřku těla.

Přestože evokují i obrazy Yvese Tanguyho či Salvadora Dalího,

pro jejich popis by se spíše než umělecko-teoretické pojmy hodil slovník lékařských skript a učebnic.

Dnešnímu divákovi však mohou připomenout i rekvizity z béčkových hororů a sci-fi filmů.

V tomto smyslu měl Marek Meduna

vždy blízko k pokleslé estetice, campu, kýči, tedy k uměleckým projevům na hraně.

Je to prostor lákavý svou křiklavostí a výraznou barevností,

svou jednoduchostí a přímočarostí.

 

Je vlastně nemožné a zavádějící spojovat zobrazené orgány či tvary s nějakým reálným objektem.

Obsahově se však dotýkají závažných otázek.

Jsou hmotou samou o sobě, jejím symbolem a reprezentací,

včetně slizkých a vazkých povrchů.

Meduna se tak dostává až do blízkosti myšlenek představitelů mílétské filozofické školy,

kteří hledali arché, pralátku, hmotný počátek světa.“

(text: Otto M. Urban)

 

Marek Meduna (*1973 v Praze)

  • žije a pracuje v Praze
  • 1999 - 2005: studium na AVU Praha (Jiří David, Veronika Bromová, Michael Rittstein, Vladimír Skrepl)
  • byl člen skupiny Rafani
  • realizoval bezpočet výstavy samostatných i skupinových výstav

 

Kurátor:  Otto M. Urban

=český autor knih zaměřených na historii a umění,

výtvarný kritik a kurátor,

který se od počátku 90. let 20. století

věnuje studiu středoevropského symbolismu a problematice dekadence

 

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Blanická 9

Máme otevřeno:
út - so: 14.00 - 18.00 hodin
nebo po domluvě

Vstup: volný
O státních svátcích: zavřeno

 

21. 11. 2018/18.00 hodin =  komentovaná prohlídka

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: internet

 

https://medunameduna.blogspot.cz/

Marek Meduna

je výrazným autorem ve středoevropském kontextu,

působí jako samostatný umělec,

je ale i členem skupiny Rafani.

Tvorba Marka Meduny se často dotýká podstaty uměleckých médií

a stejně tak ukazuje spletitosti lidského porozumění a pravidel.

Danosti Medunu vybízejí k tázání se na jejich porušování.

Tyto odchylky následně vyjevuje v díle

jako propojení zobrazení, tvarů a jejich umístění.

Jeho práce je často sochařská, instalační a místně-specifická,

nalézáme zde i texty a obrazy.

Výsledek, s nímž se setkává divák na výstavě tohoto umělce,

 bývá jen částečně významově směrovaný.

Pojmové uchopení se kromě návodu z popisek děl a názvů expozice

rodí především

 z divákovy interpretace metaforického jádra souvislostí

(prostorových, předmětných, jazykových…),

které Marek Meduna vytváří.  

(zdroj: artlist -  Markéta Kubačáková/2009)

 

Vysv.: hylozoismus

z filoz. =  původně názor ionských filozofů, že hmota je živá a v pohybu, a že proto i citlivost je vlastní všem předmětům v přírodě