Malý formát aneb když 23 vystavujících autorek a autorů nejsou rozhodně žádné malé formáty

10.08.2021 17:42

 

Spolek sochařů České republiky

Malý formát

2. 8. – 9. 9. 2021

Galerie 9

 

 

Hromadná výstava mnoha autorských prací má pro návštěvníka jedno úskalí, potlačuje jednotlivce. Jen málokdo bude totiž takový detailista, aby - pokud k tomu němá nějaký konkrétní a osobitý důvod, pátral, kdo je pod jakým dílem podepsán. Začne výstavu vnímat jako celek.

 

 

Týmová výstava přinášející určité zamlžení konkrétních jmen u konkrétních prací rázem změní výstavu v celkový dojem. V prožitek a potěchu z celku, z celkové koncepce a pestré nabídky představovaných prací. A pokud se tohoto směrování „dopouští“ cíleně vzájemně provázaný autorský tým, svědčí to o jeho kolektivní snaze a kolektivním souladu. Což takový kolektiv šlechtí a návštěvníka obohatí. A tento aspekt je pro v Galerii 9 právě vystavující Spolek sochařů České republiky typický. Takže, i když se výstava jmenuje „Malý formát“ prezentují se zde samí „velcí formáti“.

 

 

Spolek sochařů ČR

 

Spolek sochařů České republiky vznikl, hned jak to šlo, tedy krátce po listopadu 1989, v roce 1990. Spolek je především profesní organizaci, sdružující sochaře bez rozdílu místa jejich působnosti, tedy z Čech, Moravy i Slezska.

Základním cílem je vzájemná podpora Spolku vůči členům a členů vůči spolku, tedy ostatním členům. V praxi to znamená, že Spolek prezentuje díla především svých členů, což je logické a smysluplné, ale byl by to pro Spolek až příliš malý cíl. Proto není výjimkou, že potřebnou podporu klidně Spolek poskytne i dalším sochařům. Především možností prezentace na výstavách pořádaných Spolkem pro jeho členy.

Ale to stále není vše.

Spolek také vypisuje nejrůznější sochařské soutěže a usiluje o spolupráci, nabízí pomoc, organizátorům různých veřejných sochařsko-architektonických soutěží.

Snahou spolku je udělat vše možné, pro správné nastavení takových podmínek, které autorům umožní vytvářet opravdu kvalitní díla.

Shrnuto do jedné zásadní myšlenky, snahou Spolku sochařů je prezentace a podpora sochařské tvorby jako takové.

Dodejme, že prioritou všech iniciativ a vší podpory je především tvorba figurální a portrétní. Čehož názornou ukázkou, či přesněji demonstrací umu, 23 členů Spolku sochařů ČR (z padesátičlenné členské základny), kteří měli zájem se výstavy Malý formát zúčastnit.

 

 

Přehlídka na úrovni

 

I když Galerie 9 má dlouhou šestadvacet let trvající tradici, a často a většinou pravidelně a cíleně, poskytuje své výstavní prostory kolektivním výstavám, o řadě z nich informoval v běhu času i náš web, zaměřuje se na nejrůznější umělecká sdružení napříč spektrem tvůrčích směrů, bez ohledu na věkovou kategorii autorů a jejich zaměření, Spolek sochařů ČR v Galerii 9 vystavuje poprvé. Tím je pro diváka výstava ještě přitažlivější, protože netuší – pokud neprobírá jmenných seznam autorek a autorů – jaká díla ho na výstavě čekají. A bude mile překvaen, stejně jako jsme byli při naší návštěvě, na níž nás vedení Galerie 9 pozvalo. 

Spolek sochařů České republiky totiž na výstavě nabízí mimořádně pestrou paletu prací, stylů a vyjadřovacích cest. Najdeme zde proto jak práce vysloveně figurální, stejně jako práce portrétní a protože sochaři nejen „sochají“ ale také malují, kreslí případně se věnují grafice, tak jejich sochařské výtvory doplňují i svými pracemi z těchto oborů.

Rozhodně při návštěvě výstavy Malý formát v Galerii 9 je nač se dívat, nač se zadívat a co obdivovat.

 

 

Vystavující – objektivně – takže podle abecedního pořádku  

 

Nejprve dámy…

 

BLANKA ADENSAMOVÁ, MILENA BLAŠKOVÁ, KAMILA HOUSOVÁ-MIZEROVÁ, BARBORA CHLÁDKOVÁ, DANIELA KARTÁKOVÁ, ZUZANA LÖRINCZ, MARTINA NIUBÓ, KATEŘINA STRACH-TICHÁ a MARIE ŠEBOROVÁ

 

 

… a potom pánové

 

DENIS ANFILOV, JIŘÍ FÜRST, JEAN-PAUL CHABLAIS, DAVID JANOUCH, LADISLAV JANOUCH, JAROSLAV KŘÍŽEK, KAREL MELOUN, MICHAL MACHCINÍK, KAREL PEŘINA, JIŘÍ STŘEDA, JAROMÍR ŠVAŘÍČEK, DAN TALAVERA a JAN TURSKÝ

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS. 

Foto: Marie Kubíčková, DiS  

 

 

Spolek sochařů České republiky

Malý formát

2. 8. – 9. 9. 2021

Galerie 9

Přízemí vysočanské radnice

Sokolovská 324/14, Praha 9

236 041 292

www.praha9.cz

Vstup volný

pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00