Malinová/Vytiska/Roubal/ Bicek/Horálek: Jen obloukem pokřivenou pohádku napravíš aneb nejsou pohádky vlastně horor?!

26.02.2015 10:52

Nová galerie - Praha

19. 2. – 7. 3. 2015

 

 

Zúčastnili jsme se vernisáže nové prodejní výstavy v nedávno otevřené Nové Galerii  na pražských Vinohradech.  Nová Galerie připravila  prezentaci děl současné mladé generace vizuálních umělců, kteří se vyjadřují převážně v médiu figurativní malby a sochařského objektu. Skupinová výstava olejových obrazů  Pavly Malinové, akrylů na plátně  Jana Vytisky, dřevěných artefaktů  Tomáše Roubala, akrylů a olejů na plátně Romana Bicka a obrazů s kombinovanou technikou na plátně Vojtěcha Horálka nám návštěvníkům připravila jako vždy (v Nové Galerii je již zpravidla pravidlem),   vskutku nevšední zážitek. 

 

Se zvláštním  názvem výstavy ´Jen obloukem pokřivenou pohádku napravíš´, který nám začal neklidně vrtat v hlavě, jsme totiž prošli v obou patrech vystavené artefakty, s neklidným pocitem v zádech,  s  náladou neklidných ´pohádkových´ světů.

 

Dejme slovo kurátorovi

Pavla Malinová, Jan Vytiska, Tomáš Roubal, Roman Bicek a Vojtěch Horálek jsou často známými postavami současné mladé české vizuální scény, které nepojí jen generační spřízněnost, ale také podobná nálada jejich autorské tvorby. Figurace rámovaná jistou introspekcí, obrácená ke krajům vzdálených a dávných pohádkových příběhů, nejasného folklóru a pop-kulturní symbolice prostupuje napříč jejich plátny, kresbami, kolážemi a objekty.

 

„Setkání těchto umělců v rámci jedné společné výstavy dává smysl.  Je to jistý narativní moment, nálada společného příběhu, která zde povstává. Již jen přítomností jisté vypravěčské poetiky formálně poukazují (třebas i nezáměrně) na žánr pohádky přesto, že jeho hranice a skutečná podoba není jasná. Odvyprávěné příběhy pak upomínají na takové pojetí pohádky, v němž je svět pohádky, tedy ´Faérie´ – řekněme s Tolkienem – nebezpečnou zemí, v níž na neopatrné číhají jámy a jeskyně pohlcují troufalce...“, řekl kurátor výstavy Pavel Kubesa.

 

Název výstavy ´Jen obloukem pokřivenou pohádku napravíš´ si poté zahrává právě s myšlenkou, kdy a nakolik takovýto obraz pohádkové země odpovídá našemu reálnému světu žitému. A jsou-li oba světy prostoupeny, nakolik dále ustálená fráze ´život jako pohádka´ ztrácí svůj zprofanovaný nános sentimentu a levného emocionálního kýče.

 

Oblouk se zde stává symbolem překonání jakéhokoli pokřivení. Je zakřivením samotným, ale také metaforickým pohybem k cíli – skrývá práci, vnitřní úkol, drama jednání ve chvíli, kdy něco není prostě v pořádku“, uvedl Kubesa.

 

Obrazy Pavly Malinové (1985) často odrážejí kouzlo starověkých orientálních příběhů, skrytou magii jejich vizuálních klíčů v zámcích ornamentu a podvojného vidění.

 

 Jan Vytiska (1985) dospívá k pohádce radikálněji, v její deformované podobě hlubinného traumatu folklóru.

(Řečeno s nadsázkou) pohádka proměněná v „horor“ prostupuje tematiku reklamy v objektech Tomáše Roubala.

 

Horálkova tvorba zas vyzařuje svými díly jistou romantickou touhu po nekončícím naplňování tradičně chápaného příběhu média malby, robustním malířském gestu a ´velké tematice´ zhmotněné v odkazu na ´klukovská dobrodružství´ , ale i dusivé jak smyslové, tak materiální přesycenosti současné civilizace.

 

Zamýšlený ´oblouk´ se poté odehrává tu formou vtipu, ironie, malířské hry, tu pak osobní retrospektivou či imaginativní rehabilitací či terapií malbou. Koncepty pohádky a metafory oblouku tedy nejsou v žádném ohledu´programem´ umělecké tvorby autorů, ale spíše klíčem k prožití určitého archetypálního příběhu, který se nám skrze jejich zobrazující díla (jakožto jednou z možných cest) může stát přístupným.

Kurátor: Pavel Kubesa

 

Máme otevřeno: úterý/středa,  čtvrtek 14.00 – 19.00 hodin, sobota 11.00 – 15.00 hodin

www.novagalerie.cz

https://www.novagalerie.cz/news/jen-obloukem-pokrivenou-pohadku-napravis/

Více zde: https://www.novagalerie.cz/exhibition/pohadka/

Facebook event: www.facebook.com/events/357023457823258

 

Praha 2 – Vinohrady

Balbínova 26

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková