Malá novela zákona o audiovizi schválena aneb dobrá věc se podařila

15.11.2023 13:18

 

 

Poslanci dne 14. 11. 2023 schválili už v prvním čtení Malou novelu zákona o audiovizi.

Tento nový zákon výrazně pozitivně ovlivňuje flexibilitu a stabilitu

v oblasti filmových pobídek a také umožňuje okamžité obnovení systému,

při skončení stávky hollywoodských scénáristů a herců.

 

„Jsem nesmírně rád, že jsme s kolegyněmi a kolegy v tomto zajedno

a vnímám to jako velmi důležitý krok v rámci českého kulturního prostředí,

který zajistí výrobcům v oblasti audiovize větší stabilitu, flexibilitu a jistoty,

samozřejmě s mezinárodním dopadem.“

Martin Baxa, ministr kultury a jeden z předkladatelů návrhu na změnu zákona

 

Ledy se pohnuly

 

Problém filmových pobídek byl zátaras, jenž blokoval potřebný a prospěšný systém bez ohledu na mimořádnou poptávku filmařů, zejména po ukončení stávky v Hollywoodu.

Úspěch týmu předkladatelů, v čele s Ministrem kultury Martinem Baxou, proto rádi sdílíme pro návštěvníky našeho webu.

Uveřejňujeme plné znění tiskové zprávy vydané k této události Tiskovým oddělením kabinetu ministra, jež nám bylo - ihned po schválení Malé novely v Poslanecké sněmovně - laskavě zasláno.

 

 

Na jednání Poslanecké sněmovny dne 14. listopadu 2023 prošla prvním čtením novela zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů tzv. zákon o audiovizi.

 

Návrh společně předkládali poslanci:

Martin Baxa, Jan Lacina, Klára Kocmanová, Pavel Svoboda, Jaroslava Pokorná Jermanová a Šimon Heller.

 

·         Malá novela řeší současný rozporuplný stav v oblasti filmových pobídek.

·         Vyrovnává vysokou poptávku po výrobě audiovizuálních děl v České republice a zablokovaný systém filmových pobídek kvůli problémům některých zahraničních produkcí.

·         V systému filmových pobídek, které poskytuje Státní fond kinematografie, byla pro obří zájem již koncem roku 2021 výrazně překročena výše řádné dotace na filmové pobídky, a to i pro rok 2022.

·         V současné době proto Státní fond kinematografie nemůže přijímat další žádosti o registraci pobídkových projektů. Nelze tedy realizovat domácí projekty, ale odrazuje to i další zahraniční produkce.

 

Navrhovaný zákon umožní Státnímu fondu kinematografie přijímat průběžně žádosti o registraci pobídkových projektů, a v případě nedostatku finančních prostředků na filmové pobídky přerušit následné řízení o evidenci projektu. Po skončení stávky hollywoodských scénáristů a herců lze očekávat velmi rychlé obnovení prací na natáčení filmových a televizních projektů a navrhovaná právní úprava umožní Státnímu fondu kinematografie na uvedenou situaci ihned zareagovat pobídkový systém opět otevřít.

 

Takzvaná malá novela zákona o audiovizi úzce souvisí s legislativním počinem Ministerstva kultury – velkou novelou zákona o audiovizi, na které Ministerstvo kultury intenzivně pracovalo spolu s aktéry audiovizuálního průmyslu, a to v reakci na rychle a dynamicky měnící se trh.

Výsledkem bude podpora širokého spektra projektů, narovnání plateb aktérů v oblasti audiovize a nový systém pobídek, ale především dlouhodobá udržitelnost a stabilita celého systému.

 

Mimo to bude také audiovize začleněna do Národního plánu obnovy.

 

V roce 2024 a 2025 půjde na podporu kreativců v audiovizi částka 200 milionů Kč.

 

Jana Malíková, tisková mluvčí MK