Magisterské soubory Katedry fotografie 2013 aneb kdopak by se …bál?!

15.10.2013 12:46

Galerie AMU - Praha

2. 10. — 19. 10. 2013

 

Byli jsme pozváni na vernisáž 11. 10. 2013 v Galerii AMU  na výstavu ´Magisterské soubory Katedry fotografie 2013´.  GAMU je pověstná tím, že její výstavy se obměňují v rychlém sledu.

 

Mohli jsme zhlédnout zajímavé fotografie i instalace těchto autorů:

Dora Dernerová

Alžběta Diringerová

Guna Halama-Leite

Tereza Havlínková

Ludmila Kadlecová

Chiawen Lin

Andreas Loucaides

Nina Schacht

Klára Žitňanská

 

 

 

Galerie AMU - GAMU

* GALERIE AMU je součástí Akademie múzických umění v Praze. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci současného umění s důrazem na studijní programy AMU (fotografie, nová média ad.).

* Nově zrekonstruovaný parter Hartigovského paláce (sídlo AMU) na Malostranském náměstí nabídl  v roce 2008 atraktivní galerijní prostor s historickými architektonickými prvky a současnými možnostmi prezentace uměleckých děl a projektů.
* Akademie múzických umění v Praze zahájila provoz vlastní galerie v Hartigovském paláci na Malé Straně 20. května 2008. Pod názvem GAMU se tak poprvé otevřel výstavní prostor, kde se prezentují se svou tvorbou především studenti FAMU, ale také DAMU i HAMU a dalších uměleckých škol. Úkolem  galerie je vytvořit prostředí, v němž se bude kreativita začínajících fotografů a dalších tvůrců konfrontovat se zájmem veřejnosti. GAMU tak vstoupila nejen do galerijního provozu, ale i do širšího kulturního kontextu Prahy.

Galerie AMU- GAMU

Hartigovský palác – Praha 1

Malostranské náměstí 12

www.facebook.com/galerie.amu

www.amu.cz/cs/gamu

 

Máme otevřeno:

denně mimo pondělí 10.00 - 12.00  a 13.00 -18.00 hodin

 

Výstavu jsme uskutečnili za podpory Magistrátu hlavního města Prahy

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka