Magdaléna Roztočilová ´Květ´ aneb podívej, kvete růže, ta tvá…ach, kam ji dáš?!

20.01.2017 13:19

Studio PRÁM – Praha

20. 1. – 1. 2. 2017

 

 

Na vernisáž výstavy Magdalény Roztočilové ´Květ´ na www.www-kulturaok-eu.cz,  po dlouhém bloudění a hledání Studia Prám v málo nám známých místech Vysočan, jsme dorazili sice později, ale přesto se nám usměvavá (velmi nadějná) autorka výstavy svých děl osobně věnovala.  

 

 

 

Kromě obří (monumentální) plastiky oroseného květu Růže (500 x 150 cm, 2016, materiál: polyester, sklo), který nám, když jsme ho poprvé spatřili na vlastní oči, málem vyrazil dech, zhlédneme v komorní expozici ještě i její akryly na plátně či epoxidové kresby…  či Malou dámu…(vůbec malá není!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice Magdalény Roztočilové představila reprezentativní pohled do její současné tvorby, jež z asambláže různých materiálů vytváří vrstvenou koláž otázek ženskosti, povahy změny a hledání osobní identity.

 

„Magdaléna Roztočilová se věnuje se především sochařským pracím s přesahy do instalací.

Zásadní je pro ni nejen tvar a hmota, ale i barva a materiál.

Tematicky se ve své tvorbě zabývá především ztvárněním člověka a reprezentací jeho myšlenkových procesů ve formě fyzického těla. Opakujícím se motivem její tvorby jsou portréty; zejména stylizované autoportréty,

které jsou vždy neopakovatelným momentem lišícím se od ostatních.

Zastřešujícím tématem její tvorby se stalo hledání různých podob reality skrze hledání podoby vlastní.

Idea vrstvení prostupuje všechna vystavovaná díla co do jejich konceptuálního významu i volby techniky umělecké práce.

Prostupující se náměty nasvícených epoxidových kreseb v sobě nechávají diváka pátrat po dalších vrstvách

a nutí jeho oči pracovat s různou hloubkou ostrosti.

 

Majestátní Růže vznikla rozpracováním konceptu květu původně tvořeného mnohovrstevnatým kupením oblečení,

jehož postupná transformace umožnila rozvinutí ostrým okvětním lístkům neohroženě si vymezujícím svůj prostor tam,

kde krása již není chráněna vztyčenými trny.

Tvrdé masky Malé dámy pak zachycují různé tváře,

které si nasazuje a překrývá s kontinuálností přechodu z jedné role do druhé.

 

Podléhání časovosti zanechává své stopy na materiálu stejně jako na duchu díla.

Ani jedno pak v případě současné autorčiny tvorby nelze uchopit pouze za pomoci náhledu jeho současného stavu,

jelikož ten je pouhou jednou vrstvou z mnoha, které se podílejí na existenci komplexního celku,

podléhajícího kontinuálnímu vývoji – jeho svrchnost mu nezajišťuje větší interpretační důležitost.

Naší jedinou možností je hledět na zachycení různých bodů této kontinuity a

alespoň se tak přibližovat nazření celistvosti průběhu pomocí sledování transformací mezi jeho jednotlivými stavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejpřirozenějším tematickým médiem je pro autorku práce s otázkou ženskosti.

Malá dáma

je totemem věnovaným kultu ženskosti, vybudovanému na ohlušující mantře důležitosti vizáže a podřízenosti tradiční ženské roli. Objekt postavený na piedestal obscénně vysokých jehlových podpatků se skví ve světle své nevysoké vyvýšenosti a užívá si přitakání. Oproštění se od kritiky tradičních normativních vzorců dává autorce možnost zachytit moment sebemanifestace prostřednictvím svobodné volby rozmanitých rolí, z nichž každá vyžaduje určitou tvář. Vyhýbá se přitom zobrazení vrozených znaků ženské figury a soustřeďuje se na její získané atributy, kterými se vymezuje a je vymezována: optické vyvýšení, vrstvení oblečení a vrstvení masek. Časová i prostorová rozpolcenost jednotlivých vrstev  - masek je sjednocována procesem uchopování jejich příslušnosti k jedné kontinuitě - objektu.“

(text: Pavlína Samčíková)

 

Magdaléna Roztočilová

  • studium malby a sochy na AVU pod vedením Jaroslava Róny a absolvovala stáže u Krištofa Kintery a Floriana Reithera (Gelitin)
  • k jejím největším současným realizacím patří plastiky Delichorn (Selb, Německo) a Památník obětem komunismu (Boskovice)
  • je zakládající členkou studia Prám, v němž se věnuje vlastní volné tvorbě a realizuje sochařské zakázky

 

Studio PRÁM

sdružuje 12 absolventů AVU a UMPRUM aktivních v oblasti volného umění a designu.

Vzhledem k unikátnímu prostoru našeho zázemí usiluje

o rozšíření okruhu našich aktivit na veřejně prospěšnou a kulturní činnost ku prospěchu širší veřejnosti.

 

Studio PRÁM

  • sídlí v industriálním objektu bývalé prádelny na periferní čtvrti pražských Vysočan, kde disponuje ateliéry, sociálním zázemím a multifunkčním sálem
  • objekt je po citlivé rekonstrukci a zachovává v sobě industriální ráz místa
  • budovu převzalo po spolku ´Trafačka´, na jehož kulturní aktivity na Praze 9 navazuje
  • pořádá kulturní akce od výstavních vernisáží, přes koncerty, přednášky, promítání, až po alternativní festivaly

 

190 00 Praha 9 - Vysočany

Čerpadlová 536/4b

Máme otevřeno během výstav: pondělí a čtvrtek 14.00 – 19.00 hodin

(osobní prohlídky s autorkou po telefonické domluvě)

 

Vstup: volný

www.pramstudio.cz

www.magdalenaroztocilova.cz

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková