M. Šašek. let č. 59/74 / flight no. 59/74 aneb když jsme objevili vymyšlené recepty na nejchutnější přípravu vymyšlených zvířátek

26.04.2017 10:47

Galerie Villa Pellé – Praha

24. 4. -  7. 7. 2017

 

 

 

 

Na vernisáži výstavy ´M. Šašek. let č. 59/74´, výstavy nepříliš Čechům známého rodáka, již nežijícího Miroslava Šaška (* 18. 11. 1916 Praha Žižkov/+ 1980), malíře a grafika, která se koná v celé budově Villy Pellé, kurátor výstavy MgA. Juraj Horváth řekl: „Nemám rád výstupy, mám rád knihy…“, ale pak se naštěstí zábavně a bohatě rozpovídal:  

 

 

Miroslav Šašek měl po celý svůj život velice zjevně blízko k cestování všeho druhu, stejně jako poznávání cizích města a míst. A rád kreslil obrázky k tomu se vážící.  Už před válkou například létal na kluzáku. A v návaznosti na to publikoval obrázky pro letecké publikace i magazíny, a také do různých rubrik dobových novin.

 

Stejně tak to bylo s jeho zálibou a přivýdělkem, když působil v roli stevarda v dálkových vlacích.

Mimo jiné to dokládá i velice pochvalné a plně doporučující osvědčení  z roku 1939, které mu  vystavil zaměstnavatel, který ho však v období okupace musel ze svých služeb propustit.

V osvědčení se dokládá, že Miroslav Šašek ovládá perfektně 4 jazyky a má zkušenosti z jednání s cizinci a  schopnosti řešit situace a orientovat se v zahraničí.

Od roku 1948 Miroslav Šašek žil v emigraci (Paříž, Mnichov, Paříž).

 

Je evidentní, že tyhle schopnosti, radost z cestování a zkušenosti nabyté už dříve využil v emigraci, když začaly vycházet jeho první ilustrované a jím komentované cestopisné knihy, slavných průvodců  ze série This is…/To je…., kde zachytil s humorem a v propracovaném detailu dynamiku moderní doby 60. a počátku 70. let 20. století.

Vytvářel je v letech 1959 až 1974. Ale prvních 20 autorských knih spatřilo světlo světa za první 4 roky, tedy v letech 1959 – 1963.

A že to nebyla jen tak ledasjaká kniha, dokládá i jeho kniha ´Římská linka´, kterou se na výstavě podařilo zdokumentovat po stránce výrobní. Má 64 stran, ale barevný soutisk se tvořil ve 4 barvách (tzv. CMYK tedy čtyři základní tiskařské barvy. azurová – Cyan, purpurová – Magenta, žlutá - Yellow a černá - Key, pro tento účel se černá označuje jako Key čili písmeno K z anglického blacK). V praxi to  tedy znamenalo vytvořit od každé stránky 4 identické kopie, vždy v jedné ze základních barev.

 

Na výstavě ale najdeme i jisté kuriozity. Třeba 4 ilustrace patřící do knihy New York, které nakonec Miroslav Šašek vyřadil a pro knihu do tisku přemaloval. Jsou to tedy kresby podle jeho mínění špatné, a návštěvník si může sám porovnat, jak vypadají původní kresby a jak ty autorem nakonec realizované. Nejmarkantnější rozdíly jsou na kresbě nazvané Brooklynský most, kde původní (špatná) kresba zobrazuje stavbu téměř v přímém pohledu, v té vytištěné je ale most zobrazen více z boku (má pak delší perspektivu), na mostních pilířích je v neschválené verzi okrová fasáda, ve vyšlé více barevná a podobně.

 

 

Zajímavostí jistě je i pro dnešní digitální dobu poněkud překvapivý fakt, že odkaz a styl práce Miroslava Šaška s moderní dobou zcela nezanikl, což dokládají knihy soustředěné v podkrovní části galerie, označené jako postšaškovské knihy, ilustrované jeho duchovními pokračovateli.

 

Kromě již zmíněné publikace o Římu jsou ostatní publikace zastoupeny jen ukázkami. Dílo autora je uzavřeno. Nic nového už se asi neobjeví a tak byla výstava uspořádána v podstatě chronologicky, od nejstarší autorovy publikace, kterou je Paříž, až po tu úplně poslední, kterou je Velká Británie. Zde jde o zápůjčku, která byla pro kompletnost výstavy nezbytná. Díky pochopení vlastníků, jsou tak tyto obrazy vystavovány vůbec poprvé.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při zahájení výstavy (ve velmi přátelské atmosféře) jsme se, mimo jiné, dozvěděli,  že výstava Miroslava Šaška patří mezi již tradičně koncipované tzv. jarní výstavy Galerie Villa Pellé, které mají od počátku orientaci na celé rodiny se zdůrazněním dětské části.

 

 

 

Je to proto, že lze využít nádherné zahrady a pořádat zde doprovodné akce, mezi něž bude patřit i nově zbudované a funkční ´rozhlasové´ studio, do jehož vysílání se můžeme zapojit i my  návštěvníci… Dosah vysílaného signálu je totožný s plochou pokrytou objektem Villy Pellé  a přilehlé zahrady.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci výstavy probíhá i soutěž o hodnotnou cenu nakladatelství Baobab. Úkolem je objevit jeden obraz Miroslava Šaška, který má zjevně chybný popisek, protože obrázek evidentně patří do jiné skupiny obrázků, rozmístěných v rámci výstavy.

 

V rámci zahájení dostala slovo i paní Olga Černá, příbuzná Miroslava Šaška a v současné době spoluvlastnící Šaškovu pozůstalost.

Sepsala jsem k výstavě o Miroslavu Šaškovi pár vzpomínek, které kolovaly v rodině. Moje babička byla jeho sestřenicí. O Šaškovi se toho napovídalo v rodině dost a dost.  Zvláštností výstavy jsou jeho obrazy se zvířátky. Jde o zvířátka, která si Šašek vymýšlel jako zcela nové druhy.  Až do nedávna se tradovalo, v rodině i mezi odborníky, že to bylo z jeho lásky ke zvířátkům a že si vymýšlel, jak jejich druhy vtipně rozšířit. Až nedávno se objevila další kresba, na níž jsou sice autorem zvířátka vymyšlena, ale po kraji obrazu Šaškovou rukou že jsou připsány i vymyšlené recepty na jejich nejchutnější přípravu…“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Dvořák - ředitel Nadace Miroslav Šašek

„Dědicové autorských práv na dílo Miroslava Šaška z České republiky, Belgie a Švýcarska, se rozhodli vložit tato práva do nadace. Nadační fond Miroslava Šaška byl zapsán do nadačního rejstříku, který je  uvedenu u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 26. 9. 2011. Ve svém statutu si stanovil za úkol mimo jiné podporovat šíření díla Miroslava Šaška ve světě a podporu současné tvorby knih pro děti. Nadační fond se v roce 2015 přetransformoval na Nadaci Miroslav Šašek.

 

 

 

S Mnichovem je Šašek spojen i tím, že po jistou dobu pracoval v tam tehdy sídlící a odtamtud vysílající stanice Svobodná Evropa. (Proto můžeme navštívit v l. patře Villy Pellé  i  improvizované rozhlasové studio, které je vybavené retro-výbavou tehdejšího studia v Mnichově. V nepřetržitém provozu vysílá právě Šaškovy vstupy, je slyšet po celé vile, a některé Šaškovy vstupy do rozhlasu jsou v nesestříhané verzi, tedy verzi, která se nedala vysílat ani v takto svobodomyslném rádiu.

 

 • Nadace také podporuje vydávání dětských ilustrovaných knih a za své působení již vybrala a finančně ocenila 16 úspěšných autorů. I jejich knihy najdeme na výstavě. Mnozí z těchto autorů se ostatně nadšeně podíleli na dokončení výzdoby vily, takže jejich práce (často i multimediální) na nás vykukují po chodbách a prakticky všude, kde to jde.

 

Juraj Horváth  (*25. 12. 1974 v Bratislavě)

 • absolvoval studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru ilustrace a grafiky pod vedením profesora Jiřího Šalamouna.
 • absolvoval stáže v ateliéru fotografie (doc. Pavel Štecha) a písma a typografie (prof. Jan Solpera)
 • věnuje se kresbě, grafice, grafickému designu, ilustraci a vydávání knih pro děti a mládež v nakladatelství Baobab, které vede se svojí ženou Terezou Horváthovou
 • stojí za pouličním projektem POPROSVET
 • jako grafik a ilustrátor pracuje pro nakladatelství Argo, GplusG, Labyrint, Torst a Triáda
 • publikoval v časopisech Souvislosti, Dotyk, Revolver Revue a Park
 • od 2000 je autorem vizuálního stylu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, www.dokument-festival.cz
 •  spolupracoval na filmu a aktivitách Automatu
 • od 2003 je vedoucím Ateliéru ilustrace a grafiky na pražské VŠUP, www.vsup.cz
 • ilustroval a graficky upravil desítky knih
 • mnohokrát získal ocenění Nejkrásnější česká kniha
 • 2001 na Lipském knižním veletrhu získal cenu Nejkrásnější kniha světa za knihu Příběhy z Parní lázně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoje práce doposud vystavoval především v negalerijních prostorách. Cibulka, Klub Wakata, čajovna Suzanne Renaud, Kontejner v Jihlavě, Banská Stanica a na společných expozicích. Samostatnou průřezovou výstavu (Last Cut) měl v GAVU Cheb na konci roku 2007.

 

Olga Černá (*1964)

 • vystudovala agronomii
 • pracovala v laboratoři, poté v knihkupectví, ve vesnické knihovně
 • v současnosti je zaměstnancem kláštera v Milevsku
 • je kmenovou autorkou nakladatelství Baobab, kde vydala 6 knih pro děti
 • krátké texty různých žánrů publikuje v časopisech a novinách
 • pravidelně píše pro blog týdeníku Respekt
 • žije v jižních Čechách
 • byl jí udělen titul Knihovnice roku a její knihy bývají pravidelně oceňovány Zlatou stuhou IBBY

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění

Nejkrásnější kniha ČR:

2004: 3. místo - Kouzelná baterka/Olga Černá/Michaela Kukovičová

2007: 3. místo  - Poklad starého brouka/Olga Černá/Alžběta Skálová

 

Zlatá stuha IBBY:

2004: Kouzelná baterka/Olga Černá/Michaela Kukovičová – kniha jako celek


2007: nominace Poklad starého brouka/Olga Černá/Alžběta Skálová

http.//cerna.blog.respekt.ihned.cz/

 

Knihy:

Klárka a 11 babiček

To je Praha

This is Prague

Kouzelná baterka

Z domu a zahrady

Jitka a kytka

Poklad starého brouka

 

 

Pořadatelé: Villa Pellé, Porte, Nadace Miroslava Šaška

Projekt podpořila Nadace ČEZ

Partneři: The TWA Museum, Moravská galerie v Brně, Hlavní město Praha, Městská část Praha 6, UMPRUM, Nadace ČEZ, Nadace Synot, ArtMap, Radio 1, Xantypa, Taktum, Městská knihovna, Pixman, Svět knihy - Rosteme s knihou, nakladatelství Baobab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 00 Praha 6 - Bubeneč

Pelléova 10

Máme otevřeno:  út - ne 13.00  - 18.00 hodin

www.villapelle.cz

 

Města jsou tvořena ulicemi, ulice tvoří architektura, architekturou jsou domy, domy jsou postavené z cihel, betonu, skla, dřeva nebo železa. Architektura vytváří specifickou atmosféru měst. V každém koutě světa je architektura odlišná a respektuje odlišné tradice. Tradiční či moderní, města jsou mozaikou všech architektonických epoch a stylů.

 

Doprovodné programy

25. 4. – 7. 7. 2017, 13.00 – 18.00 hodin

ROZHLASOVÉ STUDIO

 

 

4. 5. 2017, 18.00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Jurajem Horváthem

 

7. 5. 2017, 15.00 – 16.00 hodin

DÍLNA MINUTOVÝCH AUDIOHER/ lektorka: Tereza Semotamová

 

Cílem dílny je vymyslet, napsat a natočit minutovou hru. O čem psát? Jaké zvuky použít? Co je to pointa? Pár her si poslechneme a pak začneme tvořit. Budeme psát o tom, o čem jiní nepíšou.  A pak to hned natočíme a poslechneme si to.

Věk: od 6 let, délka dílny: 60 min, max. počet dětí. 12

 

13. 5. 2017 , 15.00 – 16.00 hodin

LOTERIE – POZNEJ SVĚT! /lektorka: Eva Volfová

Pojďme se zúčastnit naší jedinečné cestovatelské loterie! Kupme si los! Nebojme se, každý vyhrává. Děti, které se chtějí zapojit do hry, si koupí los. Peníze získají frotáží skutečných mincí na papír. K prohlédnutí jsou mince z Evropy, staré národní měny, ale i mince z jiných světadílů. Zakoupený los prozradí tajemství vaší cesty. Najděme si cíl cesty na mapě. Rozmysleme si, jaké zvolíme dopravní prostředky. Letadlem budeme v cíli nejrychleji, ale neokusíme houpání velbloudích hrbů či pohyb mořských vln. Obstarejme si lístky na dopravní prostředky. Vydejme se na cestu, prostudujme si dalekou zemi pečlivě (na obrazech nebo v knihách Miroslava Šaška). Dávejme dobrý pozor, jak lidé žijí, co jedí, jak cestují, kde bydlí, kam chodí na výlety. Co se vám bude nejvíce líbit, si poznamenejme dovnitř losu, máme tam místo na památeční obrázek nebo zprávu o vykonané cestě. Na závěr si můžeme své znalosti ověřit zodpovězením otázek.

Věk: 6 -12 let, délka dílny: 60 – 90 min, max. počet dětí. 30

 

21. 5. 2017, 15.00 – 16.30 hodin

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 1,5 HODINY!/ lektorky: Alžběta Zemanová a Magdalena Rutová

Společně vytvoříme komiksového hrdinu, se kterým pak procestujeme možná celý svět. Po souši, po vodě, pěšky, koňmo, autem, po vlastních i po cizích. A hlavně s Madlou a Bětou. Zkušené lektorky navedou děti zábavnou formou k vymyšlení vlastní postavy s jejími charakterovými vlastnostmi a děje, průběhu cesty. Vysvětlí, co je to komiks a spolu se pak každý do svého dobrodružství pustí. Děti pak odnesou vlastní příběh ve formě malého sešitu. Vycházíme z ilustrací M. Šaška, který brilantně zaznamenal nejen místa, kterými prošel, ale všímal si i jednotlivých lidí a jejich malých příběhů.

Věk: 9-12 let, délka dílny: 60 – 90 min, max. počet dětí. 25

 

4. 6. 2017, 15.00 – 16.30 hodin

BOJÍTE SE TUŽKY?/ Tvůrčí dílna s Michaelou Kukovičovou

Vezmeme si nůžky! Pár střihů sem a tam. Možná kolečko? Ale pořád je to ještě překvapení. Papír musíme celý rozložit! A pak trocha lepidla a je to! Co je to? Maska? Boxer? Křehká baletka na visutém laně? Tlusťoch nebo hubeňour? To se dozvíme, když přijdemte a vyzkoušíme.

Věk: bez omezení, délka:  90 min, max. počet dětí. 15

 

8. 6. 2017, 18.00 – 22.00 hodin/ VEČER-KNIHY-TERASA

V improvizovaném letním kině na zahradě vily představíme obrazové knihy, které vznikly během posledních 4 let díky podpoře Nadace Miroslava Šaška. Večer formátu Pecha Kucha a živé čtení z knih za přítomnosti autorů. Na terase bude probíhat malý knižní trh ilustrovaných titulů z knihkupectví a galerie Xaoxax. Můžeme se těšit na kvalitní současnou ilustraci a obrazové knihy, malonákladové publikace a nejen knižní speciality!

 

11. 6. 2017, 15.00 – 17.00 hodin

PRŮVODCE PRO DOBRODRUHY s ULTRAFUN/lektorka: Veronika Svobodová

Přijďme si v týmové spolupráci vytvořit krátký animovaný film na motivy tvorby ilustrátora a cestovatele Miroslava Šaška. Přijďme rozpohybovat a rozezvučit břichaté pány, mnichovský vítr, hongkongskou rybářskou flotilu, opékání pekingské kachny. Připravme se na dalekou cestu, navštívíme Mnichov a Hong Kong pomocí ploškové animace! Možnost prostprodukce – získejme vlastní filmeček!

Věk:  neomezen, délka: 2 hodiny, najednou max. 7 dětí

 

18. 6. 2017, 13.00 – 17.00 hodin/VR KOSMOPOLITA/pořádá Pixman.cz

Přijďme zakusit virtuální realitu a stát se kosmopolitou ve velkoměstských kulisách Miroslava Šaška. Výjimečná příležitost dobýt kyberprostor s virtuální tužkou v ruce. Určeno dětem i dospělým.

Věk. 6 – ?, délka: 15 min / osoba, rezervace. dilny@villapelle.cz

Na všechny dílny je třeba se rezervovat dilny@villapelle.cz

 

Kurátor:  Juraj Horváth

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková