Łukasz Horbów, Světlana Malinová, Veronika Švecová, Max Vajt: Nothing New Under the Sun aneb když se snažíme koexistovat s nastaveným systémem…či ´někdo jiný´ mezi námi není…

04.10.2019 13:58

Galerie Světova 1. - Praha

20. 9. -  4. 11. 2019

 

 

 

 

 

Vernisáž nové výstavy Nothing New Under the Sun/Nic nového pod sluncem,

kterou začíná 2. výstavní rok galerie Světova 1., zahájili kurátoři Michal Jalůvka a Zai Xu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prostoru zajímavě instalované expozice,

dokonale vykonstruované, můžeme sledovat videa

(s anglickými titulky).

Vina.

Není nic nového pod sluncem,

že lidstvo nese plnou vinu na současném stavu věcí.

Vina je tíha, která je vržena na naše ramena,

tíha, kterou jsme na ně uvrhli my sami.

Někdy je jednodušší vinit někoho jiného, jindy zase naopak.

´Někdo jiný´ mezi námi není.

Když někoho viníme, nejsme my vinni my sami za to,

že jsme obvinili?

Nikdo další už tu není.

Z čeho viníme, čím jsme vinni.

Úzkost.

Průvodní jev.

 

Vize.

Naděje umírá poslední.

Je nutná. Budoucnost je nezřetelná,

ale pevná víra v něco se nedá odpárat od našich duší.

Kým a jak chceme zítra být? Slunce vyjde každým dnem.

Úkol.

Dejme si úkol. Smazává vinu a přináší nový smysl.

Poučit se z minulosti.

Budoucnost otevírá nové možnosti,

zítra je nový den a my rozhodujeme.

Dopředu nebo dozadu.

Nebe musí být temné, abychom spatřili světlo.  

 Musí být temné, abychom věděli, co světlo je.

Temné je už dost.

Děláme chyby, abychom je mohli napravit.

Musíme pochopit své vlastní činy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice Nothing New Under the Sun je vhledem do současného stavu člověka v situaci krize klimatu, krize pozdního kapitalismu, krize jako ustavujícího se způsobu fungování světa. Tematizuje protipóly technického a lidského, vize budoucnosti i rozměr odpovědnosti, turbulence doby v kontrastu snahy jedince koexistovat s nastaveným systémem.

   

Kurátor: Michal Jalůvka, Zai Xu

180 00 Praha 8 - Libeň

Světova 1

Máme otevřeno pá a ne: 12.00 - 17.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-schulz-zlom-aneb-zlo-ci-zlom-proc-obrazy-krici-na-divaka-a-videny-chteji-by/