Luis Felipe Cifuentes: Božský, lidský a zvířecí /Divine, human and beastly aneb jsme již unaveni ze své civilizovanosti?!

15.11.2017 10:43

Latin Art Gallery  - Praha

10. - 30. 11. 2017

 

 

 

Na vernisáži  prodejní výstavy nejnovější děl z roku 2017, jejichž autor Felipe Cifuentes (* 1987 - Ibagué, Kolumbie), žijící teprve tři roky v Mexiku,  byl za účasti mnoha celebrit osobně přítomen. Při zahájení nám byl dán k dispozici i katalog, který byl k této zajímavé výstavě vydán.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak uvedla paní Sujana Villafaňe  (Gallery Design), můžeme si podle těchto exponátů (gouache on paper/kvaš na papíře) vybrat a zakoupit autorovy obrazy dvou- až třímetrové, které samozřejmě nebylo možno v komorním prostředí Latin Art Gallery vystavit, a tak investovat své peníze do obrazů renomovaného malíře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra na šelmu aneb ´hravá zkouška bestie´

„Po dlouhá tisíciletí existuje v lidstvu jistá obava z primitivního, kterou po celou dobu svého trvání civilizace nebyla schopná uklidnit a tím méně se jí zbavit. Genetický instinkt, který nás vede cestou primárního vývoje, v němž se vůle osvobozuje od svých vlastních paradigmat.

Člověk je unaven ze své civilizovanosti a nevyhnutelně se vrací k barbarství“,

řekl syrský spisovatel Ikram Antaki.

V mozaice dantovských scén je každá práce prezentována jako okno, které se otevírá, aby nám ukázalo svět, kde vládne ničivý instinkt a tvůrce všeho, scény, kde se historie plazí po svých vlastních symbolech, usilujíc o univerzálnější cíl, aby mohla vyjádřit mimo rámec rituálu, geografické nebo kulturní podmíněnosti své vlastní právo být.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikonologie tohoto bestiáře prochází mezi rituálním a sakrálním znázorněním objektu a konfliktem,

vzešlým z technického řešení v paletě umělce.

Jedná se o díla, která nepochybně odkazují na primitivnost, vycházející z uznání vnitřního a generačního konfliktu,

jenž zahrnuje zvířecí aspekt naší civilizace.

Přidělování předem stanovených obrazů totožnosti, které jim dávají nový význam,

bylo základním nástrojem vývoje umění od pol. 20. století, jak uvedl Arthur C. Danto.

Skutečno, že umělec jako je Felipie Cifuentes to tak silně vidí z obrazové perspektivy,

kterou zabírá, nám dovoluje uvědomit si platnost jeho výtvarného počinu na současné umělecké scéně.“

(Álvaro Gómez Gómez, podzim 2017)


 

110 00 Praha 1

Jungmannova 17/3

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková

(zdroj: tisková zpráva – katalog Praha 2017)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

Latin Art Gallery

je otevřené okno do latinskoamerické kultury v České republice.

Jejím cílem je příprava výstav malby, sochařství, fotografie, grafiky, vizuálního umění a performance.

Je to místo, kde se představují umělci z Latinské Ameriky, Karibských ostrovů a také umělců českých,

jež mají vztah s hispánskou kulturou jako takovou.

Jedná se o jakýsi kulturní dialog a jeho prostřednictvím chceme

přispět k vzájemnému porozumění mezi latinskoamerickým umění a českou veřejností.

Tento dialog má povzbudit skutečný zájem o tyto umělecké projevy.

www.latin-art.com