Ludmila Seefried Matějková: ´Na pokraji/On edge´ aneb když mistrovsky zachytíme stav naší duše…

05.11.2013 14:30

…je výtvarně i tematicky rozsáhlé dílo Ludmily Seefried Matějkové ve výsledku ucelenou výpovědí. Výpovědí o člověku a jeho duchovním světě, o existenci hodnot a řádů, které jej přesahují. Výpovědí o každém z nás…(kurátorka Ilona Víchová)

 

Topičův klub – Praha

5. 11. 2013 - 31. 1.2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž soch a kreseb Ludmily Seefried Matějkové, kde jsme si, v naprostém omámení smyslů, mohli prohlédnout, vůbec poprvé v Čechách, její vždy mimořádné dílo, tj. výběrovou retrospektivu jejího díla  od 60. let 20. stol. až po současnost.

 

Hojná účast návštěvníků vernisáže prozrazovala zájem o mistrovské sochy Matějkové, zejména o v životní velikosti (life-size) vyvedené sousoší ´Metro´, kde si nemůžeme nepovšimnout se zcela apatickým výrazem v obličeji muže v klobouku, který v rukou drží poloprázdnou či prázdnou plechovku…  vidíme, že humor  autorku přes všechny její životní peripetie neopustil, a to je dobře… Nás zaujala nejvíce  rozkošná ´Hanna´, přestože víme, že obezita se stává ve světě novodobým morem, ale Hanna snad jediná z vystavených soch nevypadá vůbec nešťastně, a anorektičku bychom snad nechtěli…, že …?! , "neb ženská má být šikovná do ruky (jak pravil Richard Koníček)"... jinak jsme si uvědomili, že bychom měli  vždy sochy prohlížet ze všech stran...

 

 

 

 

 

 

 

 

A ještě co je velmi sympatické na autorce? No, že nám vytváří sochy i barevné jako byly barevné sochy v době antiky…  

 

Co ještě nám řekla kurátorka Ilona Víchová?

V počátcích své tvorby se snažila uchopit skutečnost abstraktní formou, od které však brzy směřovala k realističtějšímu jazyku, jak sama říká ke kritickému realismu. Její umělecká výpověď čerpá z traumat politických událostí 50. let, které ji zasáhly v dětském věku. Zkušenost bezpráví a útlaku se dodnes promítá do její tvorby, která zahrnuje dramatické motivy násilí, ale i tiché vnitřní drama lidské duše, jako je vykořenění, samota či ztráta sebeúcty. Výrazné jsou zejména práce ze 70. let provedené v laminátu. Její sochy vycházejí z přímé reality, jsou stylizovanými portréty konkrétních lidí z autorčina života nebo z berlínských ulic. Kromě laminátu Matějková využívá sádru, pálenou hlínu, dřevo a mramor. Vzhledem k realistické orientaci svého díla, která má v Berlíně pevnou tradici, je Ludmila Matějková často prezentovaná na přehlídkách v Německu. V Berlíně má taktéž několik monumentálních realizací ve volném prostoru.“ (kurátorka: Ilona Víchová)

 

Ze životopisu Ludmily Seefried Matějkové

  • 1938 - narodila se v Heřmanově Městci roku 1938
  • její dětství provázely  hrůzy války, poúnorové události a stalinistická 50. Léta, vyvlastnění majetku v rodném Heřmanově Městci, nucené přestěhování do Mariánských Lázní + projevy lidské zlovůle
  • 1956 -  maturovala v Praze na Výtvarné škole v roce (studium sochařství u sochařky Marie Uchytilové - autorky ´nejkrásnějšího a nejsmutnějšího´ sousoší zavražděných 82 lidických dětí)
  • z politických důvod není přijata na AVU v Praze i přes úspěšné příjímací zkoušky
  • kamenická praxe
  • 1967 - stipendium pro studium na Vysoké škole výtvarných umění v západním Berlíně, kde se provdala, usadila a kde pracuje jako sochařka na volné noze
  • s použitím textu PhDr. Vlastimila Tetivy:

Postavy nebo portréty Ludmily Seefried Matějkové jsou budovány jakoby zevnitř. Sochařka je odvozuje z pohybových charakteristik jednotlivých soch, ze způsobů jejich chování, z dynamiky jejich individuálního psychického ustrojení. Činí tak ve snaze obohatit svět o novou lidskou bytost vycházející z konkrétnosti. Ta na scénu života vstupuje jako svým způsobem jedinečný člověk; člověk s určitou minulostí, určitým osudem a ted i osobním sdělením. Každá z vystavených postav vypráví svůj samostatný vlastní příběh, tlumočí své pocity a obrací se na nás s předpokladem, že tak bude vnímána, že se setká s obecnou lidskou solidaritou, vybízí nás k tomu, abychom se s jejím obecným i individuálním osudem ztotožnili. Autorčiny postavy bezděčně přijímáme mezi sebe, začínáme s nimi rozmlouvat jako s mnohými z nás. Jsou mezi námi, včleňují se do našeho lidského společenství jako jeho logická součást. Tato sochařské řeč může vypadat na první pohled dost tradičně, je však bohatě artikulovaná. Přirozenou cestou a bez předchozích teoretických doporučení Ludmila Seegfried Matějková  rehabilitovala lidskou figuru tím, že ji depatetizovala. Zákonitosti, které tu platí, jsou společné jak pro biologické fenomény, tak i pro křivku, vepsanou do prostoru a obsahu.

Lidské postavy Ludmily Matějkové stavějí zcela záměrně člověka do dějinného času na scénu současné civilizace. Postavy by ale mohly existovat i v jiném světě, než je ten současný. Docela dobře si je dovedu představit v antickém či středověkém světě a určitě se s nimi ztotožní i lidé v daleké budoucnosti. Můžeme je vnímat jako určité parafráze řeckých terakotových figurek z Tanagry, jindy nám připomínají bronzy z renesančních dílen. Ludmila Matějková přichází s další variantou současného klasicismu a postuluje kontinuitu, kterou se mnoho současných umělců neúnavně snaží popřít. Sotva se kdy změní skutečnost, že člověk na svých bedrech nese tíhu světa, která ho z výše jeho snění vždy vrátí na zem k zápasu o holou existenci, k dramatu jeho individuálního i kolektivního osudu, kterému vždy bude čelit jako jedinečná lidská bytost. Jedinečná i tehdy, jestliže svůj osud bude sdílet se zástupy sobě podobných. I o tom vypráví dílo Ludmily Matějkové. Je jedním ze způsobů jak v prostotě života, v úctě k životu, v pokoře před životem hledat hlubiny lidských jistot. Tváří tvář světu, který nabízí mnoho lákavých atrakcí i mnohá zklamání a utrpení. O tom vypovídají tváře lidí, jež Ludmila Matějková vytvořila. Jsou to postavy plně a hluboce lidské.

 

Praha 1

Národní 9 - 1.patro

e-mail: info@topicuvsalon.cz

            topicuvsalon@volny.cz

telefon: +420 603 495 520

 

www.topicuvsalon.cz

www.brno-gallery.cz

 

máme otevřeno:

Po, čt, pá: 10 – 17 hodin

Út, st: 10 – 18 hodin

 

máme zavřeno: o státních svátcích a ve dnech pracovního klidu

 

vstupné: 40 Kč

snížené vstupné: 20 Kč (členové klubu Art+Antiques, ČRo3–Vltava, důchodci a mládež

od 15 do 18 let, studenti a odborní pracovníci uměleckých ústavů a škol – po předložení náležitých průkazů)

skupinová vstupenka: 100 Kč (organizované skupiny od 5 osob)

školní skupinová vstupenka: 10 Kč/skupina (školní výpravy vedené pedagogem)

 

zdarma: děti do 15 let, zdravotně postižení a novináři – po předložení náležitých průkazů

  • V případě výstav v Klubu, výstav v obou prostorách Topičova salonu a nevýstavních akcí, změnu tarifu vyznačíme na internetových stránkách v textu oznámení výstav a v recepci Topičova salonu
  • Nabízíme k prodeji díla umělců, kteří v Salonu vystavovali nebo jsou výstavní koncepci názorově blízcí (např. Tomáš Císařovský, Jitka Válová, Petr Nikl, Vladimír Novák, Marius Kotrba)
  • Prodáváme taktéž publikace autorů v salonu v minulosti vystavujících, knihy Zdeňka Vašíčka a vybrané umělecké publikace nakladatelství: Baobab, Barrister&Principal, Gallery, Gasset, Grantis, Paseka, Kant, Triáda, Trigon a další

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka