Luděk Rathouský: King Dron aneb dívneme se Na nebe ...

08.01.2018 13:05

Galerie Václava Špály - Praha

15. 12. 2017  - 28. 1. 2018

 

Na vernisáži nové výstavy King Dron, výstavy především olejů a kovu na plátně z roku 2017, která se konala v Galerii Václava Špály, byl její autor Luděk Rathouský přítomen.  

 

 

 

King Dron, titul Rathouského výstavy, rezonuje odkazem k jednomu z esenciálních článků mytologie moderní populární kultury.

Zároveň jej neguje a aktualizuje obavu z exotického ´jiného´ a vzdáleného do současného kontextu. ´

Pokud budeme vnímat postavu nadměrné opice/ člověka, devastující sídla privilegovaných bílých mužů,

jako fyzicky manifestovanou kritiku kolonialismu, rasismu, sexismu a souboje mezi darwinismem a kreacionismem,

dojdeme k rychlému zjištění,

že King Dron nemá žádné srovnatelné hmotné hranice, tvar a natožpak tvář.

King Dron, navzdory své přítomnosti na stejných stříbrných plátnech, ze kterých poprvé vystoupil King Kong, není jednoduše abstrahovatelný do nové mytologie, ale zůstává nedefinovatelným oparem na pomezí techno-optimismu a rudimentárního strachu.

 

 

 


 

Můžeme samozřejmě namítnout, že Kong potřeboval běh 20. století s celou škálou historických událostí a dlouhého zkoumání daných problémů, aby se jeho reprezentativní role plně ustavila, zatímco nespočet bezpilotních letounů nad našimi hlavami měl jen velmi krátký čas k pevnému zhmotnění.

 

Taková představa se však dnes zdá mylná, protože pokud jsme něco v běhu posledních dekád ztratili, pak je to schopnost a ochota k jednoduchému symbolickému manifestování globálních problémů do černobílých heroických figur.

 

Už původní King Kong pokrýval škálu na první pohled děsivého,

zároveň však něžného, pečujícího, zneužitého a oprávněně rozzuřeného.

 

V době, kdy každý nový hollywoodský super hrdina má více práce se zápasem s nevyrovnaností vlastního charakteru

než s externím nepřítelem, což následně skrývá za závěsem sarkastického humoru,

se i taková charakterová rozporuplnost zdá být při nejmenším zjednodušující.


 

 

 


 

 

 

 

 

Rathouského plátna nesou rezidua konkrétních obrysů svého čelního protagonisty,

ale rozmlžují je v spekulativních referencích k velkým dějinám s akcentem na příběh umění.

Jeho dron je abstrahovaný z tvaru tržně dostupných zařízení,

nikoli mohutných dálkově řízených reaper dronů, roznášejících exploze po bývalých koloniálních panstvích.

Tento akcent jen více podtrhuje multiplicitu užití dané technologie.

Nejedná se zde o prostou kritiku současného válečného průmyslu,

ale naznačení potenciálu a zneužitelnosti směřování technického rozvoje.

Rathouského dron může být součástí projektu Normana Fostera a Jonathana Ledgarda Red Line,

který má v nadcházejících letech

poskytnout bezpečnou dopravu medikamentů a krevní plazmy

v částech Afriky bez dostatečné dopravní infrastruktury,

může být součástí letky Amazon Prime,

která vám doručí až k domovním dveřím vaši objednávku,

může být nepříjemnou hračkou dětí vašich sousedů,

která se, opatřená kamerou, vznáší nad vaším bazénem, nebo také zařízením globální války.

 

King Dron je obecným fenoménem doby,

ať už má odkazovat k výše jmenovaným možnostem,

nebo se spíš zabývat širšími tématy umělé inteligence, automatizace, nevyrovnaného vývoje technologie

a způsobů jejího užití nebo rozšiřující se korporátní moci přepisující donedávna srozumitelnou politickou mapu světa.

 

Časovost v drobném i hlubokém měřítku hraje v Rathouského praxi klíčovou roli,

pečlivé vrstvení referencí k jednotlivým zastávkám na manipulované časové ose

se pak obrazí i v rozhodnutí vystavit sérii obrazů

částečně představenou z kraje letošního roku v Berlíně,

kde tato plátna vedla rozvětvený dialog s prostorovými intervencemi a objekty.

Narace, kterou provázela berlínská výstava,

ukazuje krátkodobý časový úsek jednoho roku s proměnami diskurzu post-truth,

stejně jako některých tenkrát velmi exponovaných jmen,

které již z veřejného povědomí postupně mizí.

 

Podobně se chová i samotná prezentace ve Špálově galerii,

pro kterou Rathouský radikálně redukoval své výrazové prostředky

s cílem akcentovat jednotlivé vzorce kontextů úzké selekce obrazů.

 

 

 

 

Většina prostoru zůstává nejasně prázdná,

podobně jako pachuť po politických událostech roku 2017.

 

 

 

Obrazy, které Rathouský vždy prezentoval v téměř salonně naddimenzovaných kompozicích,

naráz získávají novou suverenitu a jejich rozkročená časovost se zpřesňuje.

Volné prostory pak mohou sloužit jak ke kontemplaci prezentovaných východisek,

tak jako protiváha k tíze přesycenosti digitální doby.“

(text: Jan Kratochvíl, kurátor výstavy)

 

110 00 Praha 1

Národní 30

Máme otevřeno denně 11.00 - 19.00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Lagner, PPF Art a.s., kurátor galerie

 

Luděk Rathouský

  • *1975  Broumov
  • studium: 1999 – 2005: Akademie výtvarných umění v Praze (ved. J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)
  • zakládající člen umělecké skupiny Rafani
  • vedoucí ateliéru Malba II na FaVU VUT v Brně
  • 2015: jmenován docentem
  • žije a pracuje v Praze a v Brně

 

 

 Samostatné výstavy (výběr)

2017 Evangelium post-pravdy, Galerie kritiků Praha

2017 Mezi psem a vlkem- galerie Českého centra - Berlín
2015 Mezi povrchem, Galerie půda, Jihlava
2015 Airbus A300 B2 byl sestřelen, nemysli na to, že toho budeš litovat, Galerie města Třince, Třinec
2015 100+9+2 Richard Adam Gallery Vaňkovka, Brno
2014 Penězoměnci, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb
2014 Zlatá geometrie, Kvalitář, Praha
2011 Nový obsah starých mistrů, Galerie u Klicperů, Hradec Králové
2009 Ostrov včerejšího dne, Galerie Jelení, Praha
2009 Úvozem, Galerie 207, Praha
2008 Nezvaní hosté, Galerie Entrance, Praha
2007 Nervolnost, Galerie Louvre, Praha
2006 Slepí muži přeměřují slona, Galerie C2C, Praha
2005 Důvod, Galerie ETC, Praha
2003 Rathaushallen Forrchheim, Bohmische Dorfer, Německo

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ludek-rathousky-evangelium-postpravdy-gospel-of-post-truth-aneb-snazime-li-se-gotickou-barevnosti-vyjadrit-k-soucasnosti/

 

www.galerievaclavaspaly.czw

www.ppf.eu

www.ludekrathousky.cz