Luděk Míšek: Prostor ve své nehmotnosti aneb jde o inspirativní vzájemnost myšlení architekturou a sochou…

06.06.2018 19:03

Galerie Výklady AXA/Palác AXA - Praha

19. 5. - 12. 8. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Na zahájení nové (prodejní) výstavy Luděk Míšek: Prostor ve své nehmotnosti, kterou uvedla kurátorka výstavy PhDr. Iva Mladičová, Ph.D., byl autor vystavených děl osobně přítomen. Expozici si můžeme prohlédnout v Galerii Výklady AXA v prostorách Paláce AXA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyběr pro Výklady AXA zahrnuje práce z let 1998 – 2018. Převažuje v něm architektonické tvarosloví tematizující prostor, současně vypovídá o zkušenosti s pracemi definovanými vertikalitou a plným plastickým jádrem. Síla a specifikum Míškova uměleckého výrazu spočívá v inspirativní vzájemnosti myšlení architekturou a sochou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svah,

výhled,

schody,

dům,

výklenek,

dveře,

průchod,

zahrada,

ateliér,

trámy,

skleník,

dřevo,

chodník,

průhled.

Sochy a objekty jako fixované možnosti objemů a tvarů,

jako sestavy otevřených prostorů. 

Stavba, kompozice, členění, skladebnost.

 

Přítomny jsou dva typy architektonického uspořádání vymezeného ostrými i oblými hranami.

 

Horizontální je přehledně velkoryse rozprostřeno, pozornost je věnována i detailům.

 

U vertikální ´stavby´ je použit princip aditivního vrstvení prvků, někdy rotace.

Sochy a objekty jako kvaziarchitektura,

specifický mobiliář,

možnost velkého formátu je přítomna.

Prostory, plochy, linie žité architektury se prolínají se sochařskými.

Luděk Míšek ctí princip plasticity, přesnost ve volbě materiálu,

zajímá jej otevřená kompozice, proces jejího odhmotňování,

také ale vzájemná skladebnost plných tvarů.

 

Geometrii volí jako obecný výrazový prostředek,

bytostně rozumí významům použitých formálních prvků.

Vědomě zachází s přirozeností povrchových struktur zvolených materiálů,

 v řadě prací se přibližuje neosobní dokonalosti minimalistické formy. “

(text: Iva Mladičová)

 

Luděk Míšek (* 1976 v Plzni)

  • 1991 - 1995: SPŠ Keramická Bechyně
  • 1995 - 1996: Škola designu VŠV Hollara Praha
  • 1996 - 2003: AVU Praha, ateliér prof. J. Zeithammla
  • 1999: Akademie Stuttgard, Sochařská škola, prof. M. Ulmann
  • 2000 - 2001: Škola architektury, prof. E. Přikryl
  • 2010 - dosud: pedagog - Ústav umění a designu, ZČU v Plzni
  • 2017: jmenován docentem (AVU v Praze)

samostatné výstavy
2008: "Drobečci", Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha

2010: Galerie Západočeské univerzity v Plzni

2012: Alšova jihočeská galerie v Bechyni

2012: Galerie Jiřího Jílka v Šumperku

2013: Galerie města Plzně

2016: DEPO Plzeň (společně s J. Kornatovským)

 

Kolektivní výstavy

2010: "Zevnitř i zvenku", spolu s Benediktem Tolarem, Univerzitní galerie, Plzeň
2010: "Salon", Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice
2010: "Pocta Bohuslavu Reynkovi - Umělecká beseda a hosté", Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod
2009 : "Vkročení do prostoru", Galerie výtvarného umění v Mostě, Most
2008: "Finalisté ceny 333", NG Veletržní palác, Praha
2008: "Nic na odiv", Kateřinská zahrada, Praha
2008: "Sochy a obrazy - Luděk Míšek a Petr Jindra", Mariánský Týnec
2008: "Sochy a obrazy - Luděk Míšek a Petr Jindra", Mariánský Týnec
2007: "Socha III", Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, České Budějovice
2007: "Jasná zpráva", Galerie města Plzně, Plzeň
2007 : "Meeting point", výstava v rámci bienále v Aradu (Rumunsko), Galerie města Plzně
2006: "Socha II", Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
2005: "Art Prague", Mánes, Praha

2004: "Luděk Míšek a Petr Stibral", Galerie Kai de Kai, Praha
2003: "Diplomanti AVU", NG Veletržní palác, Praha
2003: "Studenti AVU", Mecca, Terezín

 

Zahraniční výstavy
2009: "10+10", Schvandorf, Německo
2009: "Čechy leží u moře", Berlín, Německo
2009: "Čechy leží u moře", Brémy, Německo
2002: "Socha - Reinraum", Düsseldorf, Německo

2000: Cena AVU - Nadace nadání J. Hlávky

2000: Mezinárodní sochařské sympozium Vyhně, Slovensko
1999: Akademie Sttutgard, Německo
1999: Mezinárodní sochařské sympozium Graz, Rakousko
1998: Mezinárodní sochařské sympozium Markerkichen, Německo

  • člen umělecké besedy, Klubu konkrétistů a seskupení Socha 2
  • autor veřejných realizací (Pomník Jiřímu Trnkovi, Pomník Ladislavu Sutnarovi v Plzni, 2015)

 

Praha 1

Na Poříčí 40

Máme otevřeno: denně

Vstup: volný

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

O galerii

Galerie Výklady AXA vznikla z podnětu MUDr. Běly Friedländerové, majitelky Paláce AXA.

Výklady AXA se zaměřují na současné výtvarné umění.

Prezentovaným autorům poskytují zázemí funkcionalistické strohosti definovaného prostoru,

současně ale i možnost konfrontace se sociálně dynamickým charakterem místa.

 

www.vyklady.axa-hotel.cz

https://www.facebook.com/pg/SOCHA-2-181039841515/photos/?tab=album&album_id=181320211515