Lucia Papčová, Tereza Štětinová: Wind in the Organ aneb když čistota jejich uměleckého gesta konvenuje Sudkovu odkazu

22.02.2019 12:34

Ateliér Josefa Sudka - Praha

20. 2. - 29. 3. 2019

 

 

 

Druhá společná výstava Lucie Papčové a Terezy Štětinové Wind in the Organ je výstavním setkáním dvou mladých autorek, které spojuje fotografická praxe i zájem o krajinné scenérie a přírodní materiály, zejména kámen.

 

 

 

 

 

„Výstava je prohloubením jejich subtilního dialogu, který se tentokrát odehrává ve specifickém prostoru ateliéru Josefa Sudka.  Výstava na tento kontext reaguje spíš podvědomě než záměrně, a proto snad také přesvědčivě. Do komorního ateliéru vstupují díla Papčové a Štětinové neinvazivně a přesto razantně: přímočarost a svým způsobem prostota, čistota jejich uměleckého gesta konvenuje Sudkovu odkazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obě umělkyně se vztahují zejména k přírodě, k jednoduchým motivům a ryzím materiálům a postupům, které ovšem v jejich podání nepostrádají vysokou míru propracovanosti a suverenity, pokud jde o ovládnutí náležité techniky. Opakujícím se tvůrčím principem je zde zrcadlení, a to na různých rovinách - v jednotlivých dílech napříč tvorbou umělkyní.

 

 

 

Křehké objekty Terezy a křehká analogová zobrazení Lucii, téměř unikající našemu zraku, mají schopnost vnést sem jakousi velkolepost, která může připomenout vyzařování neoddiskutovatelné vážnosti, jíž měla Sudkova fotografická zátiší.

 

 

 

 

 

Prostřednictvím nového Luciina videa pak výstava získává ještě artikulovaně duchovní rozměr. Obě autorky nás symbolicky zvou pod povrch, do hloubky – do nitra krajiny i nás samých. Nabízí prostor usebrání, kde se dunivý zvuk varhan odráží v kompozici vertikál hedvábné látky, kde se měkkost se setkává s pevností a světlo s tmou, kde příroda sama je chrám a zdroj inspirace i (sebe)poznání.“ (zdroj: text - Lucia Papčová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Papčová (*1987 Bratislava)

  • vystudovala bakalářský stupeň na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislave
  • absolvovala magisterský stupeň na Akademie der bildenden Kunste ve Vídni
  • v současnosti je doktorandkou na VŠVU v Bratislavě

 

Vedle své fotografické tvorby, která se kvůli specifickým optickým kvalitám pracujícím s šerosvitem vymyká očekávání reprodukovatelnosti tohoto média, Papčová pracuje také s videem a objekty.

 

Svou tvorbu představila například v Christian Duvernois Gallery v NYC (2014), v galerii Josefa Kollara v Banské Štiavnici (2016) nebo v galerii Médium v Bratislavě (2017)

  • 2009 získala ocenění Essl Award CEE VIG

 

Tereza Příhodová – Štětinová (* 1987 v Třebíči)

  • vystudovala na Katedře fotografie Filmové fakulty AMU v Praze
  • v současné době se věnuje především tvorbě sochařských koláží, přičemž zkoumá a testuje vlastnosti nejrůznějších organických materiálů. Její tvorba se dotýká témat mytologie a mysticismu.
  • vystavovala mimo jiné na samostatných výstavách Návrat vyběrače ptačích hnízd v galerii Fiducia v Ostravě (2016), Oblékat kameny v galerii City Surfer Office v Praze (2016) nebo Dřevěná nevěsta ve fotografické galerii ve Zlíně (2015)
  • prezentovala se také v rámci společných výstav v galerii Perla v Praze (2016), galerii Kostka v Praze (2015) a v galerii Karlin Studios v Praze (2014)

 

Kurátorka výstavy: Tereza Jindrová

 

118 00 Praha 1 - Malá Strana

Újezd 30

Máme otevřeno denně kromě pondělí 12.00 - 18.00 hodin

Vstupné: 10 Kč

zdarma: studenti výtvarných škol

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.atelierjosefasudka.cz