Lubor Marek – zapomenutý, či spíše neobjevený architekt aneb proč nevíme už, kdo vymyslel ´populární školičky´/´little schools´ ?

06.08.2015 10:22

Národní  galerie – Veletržní palác – respirium a ochoz malé dvorany v mezaninu - Praha

 26. 5. – 20. 9. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy, retrospektivní  výstavy  o neznámém nám dosud vynikajícím českém architektovi, Luboru Markovi, nás uvítali dva kurátoři Radomíra Sedláková a Jakub Potůček. Expozice zahrnuje kromě modelů, které speciálně pro výstavu připravili a zhotovili studenti architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze,  i zajímavé náčrty a kresby …

 Architekti, kteří vstoupili do praxe těsně před druhou světovou válkou, se stali většinou tzv. ztracenou generací. Jedním z nich byl i Lubor Marek (1915–2000), jehož horské stavby či typizovaný objekt populárních ´školiček´ ovlivnily poválečný veřejný prostor, ale jehož jméno zůstává bohužel stále zapomenuto.

V roce 1941 byla v protektorátu Čechy a Morava vyhlášena stavební uzávěra, která donutila architekty k přerušení činnosti. Generace, do níž patřil i Lubor Marek, neměla možnost zařazení mezi funkcionalistické tvůrce, zároveň si ale nestihla vypracovat vlastní rukopis. Po válce ji přehlušili mladí pováleční studenti a další možný rozvoj zastavil přikázaný diktát pseudohistorismu tzv. socialistického realismu,“ uvedla kurátorka výstavy Radomíra Sedláková (na foto dole vpravo). Historicko-politická nepřízeň odsunula většinu architektů Markovy generace na vedlejší kolej a hledat v ní další zajímavé tvůrce není jednoduché.

 

Ing. arch. Lubor Marek

 • narodil se 11. 6. 1915 v Praze
 • absolvoval architekturu na ČVUT v Praze v roce 1939
 • přestože byl v té době již známým kreslířem, nastoupil po absolutoriu do praxe v kanceláři Hrabě a Lozovský v Praze
 • 1941 se pak jako hlavní architekt přesunul do firmy Lozovský a Štefanec do Bratislavy
 • na Slovensku se podílel na návrzích řady objektů, jež zajímavým způsobem kombinovaly slovenskou tradici s českým funkcionalismem
 • stěžejním dílem se stal městský palác v bratislavské Goetheho (dnes Gorkého) ulici, pro nějž navrhl i interiéry společenských prostor. Další velkou prací byl projekt a částečná realizace sanatoria v Lučivné spolu s Jánem Sturmayerem

Přestože Marek stále udržoval pracovní kontakty s Prahou, založil si po válce na Slovensku vlastní kancelář, v níž se věnoval především Nízkým Tatrám. „Hotelové stavby a stanice lanovek na Chopok, které pro tuto oblast navrhoval, vynikají velmi uvolněnou až organickou formou a svědčí o velmi dobré profesní úrovni architekta s výtvarně velmi silnou fantazií,“ doplnila Radomíra Sedláková. Marek navrhl i řadu tuzemských a zahraničních staveb průmyslových – mnohé však byly přestavěny nebo již neexistují.

 • po návratu do Prahy v roce 1950 nastoupil do Studijního a typizačního ústavu a věnoval se především otázkám typizace
 • ve  tvorbě této doby je patrné, jak velká pozornost byla věnována propracování úsporných, a přitom dostatečně pohodlných dispozic bytů. V STÚ navrhl také svoji zřejmě nejpopulárnější stavbu – malý provizorní školní pavilon. Jako mnohokrát opakovaný typový projekt však zůstal bezejmenný
 • vedle zaměstnanecké práce se jako architekt hojně účastnil soutěží – mj. na dostavbu Staroměstské radnice či koncertní haly pro Prahu
 • 2. 4. 2000 zemřel v Praze
 •  
 •  

 

 

 

Plány a kresby, které jsou na výstavě představeny, pocházejí z fondu Sbírky architektury Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Kresby a malby z raného období jsou zapůjčeny z majetku rodiny.

 

Kurátoři: Doc. ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Mgr. Jakub Potůček

Spolupráce: Martin Marek

 

Modely (výběr):  

Návrh hotelu (68 pokojů) pro ředitelství  cestovního ruchu (hotel Kvasičník):  Martin Horešovský, Radek Mandík, Aneta Závodná, David Feda

 

 

 

 

 

 

Návrh dělnického domu v Trenčíně: Ondřej Horák, Martin Svojše

 

 

 

 

 

 

Návrh hotelu na Kvasičníku :Kristina Kuznětsová, Anastasia Milichkina a další

170 00 Praha 7

 Dukelských hrdinů 47

Máme otevřeno denně  mimo pondělí 10.00 -18.00 hodin

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková