Lubomír Typlt: Vizionáři/Visionaries aneb nebudeme o tom mluvit… proč z chaosu beztvarosti vytváříme kompaktní obrazový svět...

13.09.2017 11:16

Galerie U Betlémské kaple – Praha

7. 9.  – 4. 10. 2017

 

 

Na zahájení prodejní výstavy děl Lubomíra Typlta Vizionáři, kterou svým delším projevem ze své stati Tempera jako mediální urychlovač a stabilizátor obrazotvornosti v díle L. T. (je uvedena v katalogu)  uvedl kurátor výstavy Petr Vaňous, byl autor osobně přítomen.

 

 

 

 

Vernisáž byla součástí 6. ročníku Betlémské kulturní noci. Kromě vystavených temper na papíře i menších perokreseb z let 1999 (Kočka pijící z konve, Kočka v domě) jsou vystaveny především tempery na papíře z období 2000 – 2017, a také dva nejdražší obrazy - oleje na plátně (Údiv, Pondělí). Mezi nejnovějšími pracemi z letošního roku se tu objevují Vizionáři (tempera na papíře), podle kterých je výstava také nazvána.   Akce se konala za velkého zájmu návštěvníků, nejen z řad umělců.

 

 

Mnozí lidé, kteří studují emoce, tvrdí, že existuje 7 základních emocí:

hněv, strach, smutek, radost, odpor, stud a vina.

Mezi další emoce můžeme počítat i

schopnost empatie, lítost, výčitky svědomí, zvědavost, opovržení

a v neposlední řadě samozřejmě i lásku.

 

 

Již delší dobu víme, že Typltova díla vzbuzují emoce. A ty rozšiřují všeobecně pojímanou řadu emocí o další emoce jako je údiv, hrůza, úzkost či panika, a jiné další (vysoká fekvence). Lubomír Typlt je Mistrem v jejich expresivním zkratkovitém zobrazení, jež se zračí zejména ve tvářích osob na jeho dílech. 

 

 

 

 

 

 

 

 „V souvislosti s temperami Lubomíra Typlta si nelze nevšimnout také toho, jak během 2.  pol. 20. století používali tuto techniku klíčoví představitelé německé malby, například A. R. Penck, Georg Baselitz nebo Markus Lüpertz, totiž k ověřování barevných a tvarových variant figurálních kompozic a předmětných konfigurací. V české malbě lze tento inovativní postup zaznamenat například u Jiřího Načeradského nebo Jiřího Sopka. V tomto směru Lubomír Typlt prodlužuje malířskou tradici, ze které vychází, kterou ale zároveň aktualizuje, modifikuje a autorsky radikálně přetváří, přirozeně ve vazbě na horizont svých vlastních vizí.“  (použito z textu: Petr Vaňous, Praha, srpen 2017)

 

 

 

 

Lubomír Typlt

  • narodil se 6. 6. 1975 v Jilemnici
  • 1989–1993 absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze
  • 1993–1997 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor ilustrace u prof. Jiřího Šalamouna
  • 1997–2001 vystudoval Fakultu výtvarných umění v Brně, obor malířství u prof. Jiřího Načeradského
  • 1998–2005 absolvoval Kunstakademii Düsseldorf u prof. Markuse Lüpertze (1998-1999), u prof. Gerharda Merze (2000-2002) a u prof. A. R. Pencka (2002-2005)
  • 2004 obdržel titul Meisterschüler u profesora A. R. Pencka
  • 2005 obdržel Akademiebrief 
  • autor textů a vizuální stránky skupiny WWW (CD Neurobeat, 2006, a Tanec sekyr, 2009, Atomová včela, 2013)

 

110 00 Praha 1 – Staré Město

Betlémské náměstí 8

Máme otevřeno denně 10.00  - 18.00 hodin

Vstup: volný

www.galerieubetlemskekaple.cz

www.typlt.com

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lubomir-typlt-370o-kruhu-aneb-kdyz-spojime-stara-kola-s-modernimi-destniky/