Liquid lingea / Ateliér sochařství 2, AVU aneb kultivujeme ´vizuální myšlení…

27.11.2018 10:19

Pragovka Gallery Rear - Praha

14. 11. 2018 - 6. 1. 2019

 

Na vernisáži výstavy liquid lingea, výstavy Ateliéru sochařství 2, AVU, která se konala v Pragovka Gallery Rear / v zadní výstavní části Pragovky/ jsme se octli mezi exponáty, které vytvořili  studenti 3. ročníku Ateliéru sochařství 2 na AVU, a to i s přesahy do jiných médií.

 

Ateliérová výstava liquidlingea není výběrem prací z minulých let, ale zcela novým souborem vytvořeným studenty v souvislosti s konkrétním tématem, pro konkrétní místo Pragovka Gallery.

 

Název výstavy se vztahuje k základním otázkám porozumění a komunikace. Problematizuje černobílé přístupy, které jsou pro většinu situací nepřesné, protože věci existují spíše v rozplývající se nejednoznačné škále a nikoliv v oddělených protikladech.

 

Téma výstavy se vyvíjelo na základě společných ateliérových diskuzí, nejprve o starozákonní metafoře zmatení jazyka, postupně se však stávalo stále obecnějším a abstraktnějším.

 

Lze limity porozumění chápat pouze negativně? Je jednoznačně pozitivní si zcela rozumět? Máme v sobě jakýsi ´vnitřní jazyk´, který není verbalizován? Je představitelný nějaký univerzální jazyk a bylo by vůbec dobré o něj usilovat? Takovéto řetězení otázek lze promítat do různých rovin a oblastí, od osobní komunikace, přes širší společenské vztahy až po environmentální problematiku. Jeho důsledky se ale mohou projevovat například v tvarové rozmanitosti architektury a je zřejmě také i jedním ze základních problémů umění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliér sochařství 2 na pražské Akademii výtvarných umění

začíná pod vedením Tomáše Hlaviny a Anny Hulačové teprve svůj 3. rok

a

je tak stále ještě ve fázi značně intenzivního formování své podoby.

 

I když je ateliér primárně zaměřen na práci s prostorem - sochu, objekt, instalaci, jsou zde vítány i přesahy do jiných médií. V rámci studia by však v tomto ateliéru nemělo jít jen o hledání ´ideálních forem´, ale formy by měly být chápány spíše jako důsledek myšlenkového prostředí, které je v ateliéru vytvářeno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce a výuka v ateliéru probíhá velmi individuálně a je upřednostňována vzájemně se vyvažující rozmanitost přístupů před snahou o formálně vymezené směřování. Nejde o to, zda je výsledkem realistická či abstraktní socha, instalace spojená s videem či konceptuální projekt, důležité je uvažovat, proč jsou zrovna takovéto prostředky zvoleny. Těžištěm studia by měla být určitá kultivace ´vizuálního myšlení´ a nikoliv pouze intuitivní hledání forem. Uvažování o vizualitě v umění by tedy nemělo být odtrženo od specifického, na logice nezávislého způsobu myšlení."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující studenti:

Jana Svobodová, Matyáš Zeman, Monika Kučerová, Tereza Šrámková

 Veronika Hurtová, Matěj Liška, Radek Mužík, Sára Skoczková

 Kristína Haviarová, Dominik Adamec

 Dávid Brna, Nela Britanáková

 Matouš Fiala, Iva Šerá

 

 

Koncepce výstavy

Tomáš Hlavina (vedoucí ateliéru)

Anna Hulačová (asistentka ateliéru)

Dominik Adamec (student ateliéru)

 

Kurátoři

Dávid Brna, Veronika Hurtová

 

 

190 00  Praha 9

Kolbenova 923/34a

Máme otevřeno:

út - čt: 16.00 – 20.00 hodin

pá - so: 14.00 -18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková