Linda Čihařová a Jana Křížová: Průřezy krajinou/Zoom in Scapes aneb když najdeme krajinu v mikroskopu i ve dřevě

18.11.2015 13:57

Galerie Kritiků, Palác Adria - Praha

10. 11.  – 6. 12. 2015

 

 

Na tiskové konferenci k nové výstavě v Galerii Kritiků v pražském Paláci Adria, jsme se seznámili osobně s oběma umělkyněmi, s  Lindou Čihařovou a Janou Křížovou.

 

 

Základní inspirací obou umělkyň je krajina, její tvářnost a struktura jako přirozené životní prostředí. Čihařovou zajímají výzkumy ekologů s úvahou, jakou stopu zanechávají v přírodě zásahy člověka. Plastiky Křížové pracují s motivem vody a jejím symbolickým významem pro život člověka.

 

Linda Čihařová  se ve své práci neustále mění a vyvíjí

Série maleb Lindy Čihařové (* 1982 - Praha), nazvaná Průřezy krajinou/ Zoom in Scapes, vznikla z úvah autorky o tom, zdali existuje krajina i v mikroskopickém měřítku. Pokud ano, jak taková mini krajina vypadá a kdo v ní žije.

  • Autorka se inspirovala fotografickými předlohami z elektronového mikroskopu, buď vlastními nebo vědecky autorizovanými, především ve spolupráci s Doc. RNDR. Františkem Weydou CSc. z laboratoře digitálního zpracování AV v Českých Budějovicích. Nalezla v těchto předlohách kompozice, jež jí připomínají morfologii reálných krajin a tvorů, kteří v ní žijí.

 

  • Elektronovým mikroskopem, používajícím elektromagnetické čočky, lze proniknout jak do nitra anorganických materiálů, např. dřeva, písku, kamenů, tak i organických, jako rostlin, brouků a drobných živočichů. Jde o pohled na svět, kde každý malý funkční ekosystém je součástí většího a ten zase ještě většího. V opticky zvětšeném světě pak lze poznávat strukturu ekosystémů, jež se jeví buď jako nové prostředí, často krystalografické podoby, anebo jako příběh, jenž se tu potenciálně odehrává. Obyvatelé těchto míst nepřipomínají konkrétní živé tvory, jsou však esencí života a stávají se mini modely toho, co koexistuje jako jednotka v prostoru našeho přirozeného i uměle vytvářeného životního prostředí.

 

Fotografické předlohy autorčiných obrazů (akryl a olej na plátně) se zrodily z jejího trvalého zájmu o přírodovědné obory a nahlížení krajiny jako celku. Jsou monochromní, jednotných formátů. Naopak barvy obrazových kompozic jsou dílem představivosti autorky na základě zkoumaných tvaroslovných struktur, jejichž chemické vlastnosti zatím neznáme.

 

  • Doc. Weyda o těchto malbách říká, že jsou tvůrčí inspirací i pro vědce, neboť dokážou zbořit zaběhnuté hranice mezi snem a realitou, představit nepředstavitelné.

 

Jana Křížová - její dřevo mluví

Výchozím bodem tvorby Jany Křížové je zaujetí morfologickými archetypy v přírodě a pohled na krajinu prostřednictvím symbolů jako vejce, voda, oheň, strom apod. Oč složitější je dnes vztah lidí k přírodě, o to naléhavější je otázka ekofilozofické rovnováhy tohoto vztahu. Autorku zajímá, jak vytvořit plastiku-sochu-objekt tak, aby dílo symbolizovalo přírodu jako celek, či alespoň její část zviditelnilo v morfologické zkratce, jež nás donutí přemýšlet o interakci lidí s přírodou, jejich přístupu k otázkám životního prostředí.

 

Jana Křížová žije a pracuje v Praze. Původním povoláním keramička. Vystudovala FF UK a Institut marketingové a reklamní komunikace.  Nyní vystavuje po delší odmlce.

 

Jana Křížová experimentovala na počátku své tvorby s různými materiály a jejich propojením, ale postupně se zaměřila na práci s dřevem a jeho mnohotvárností. Objevila stélu, letokruhy, spirálu či linii blesku v rozsahu proměn materiálu. Do svého výtvarného názvosloví postupně zařadila i vodu, časový prvek, ovlivňující strukturu dřeva a tvar. Čtvercový bazén na nožkách s polovičním víkem nese název Box Water, proudy vody směřující ve vlnách od země vzhůru se nazývají Pramen, plavbou podle navigace hvězd vznikla Loď a sestavu dotváří Modrý vodopád – barevná kombinace dřeva se sklem. Scenérii završuje velký symbolický Květ, vysoustružený z kmene lípy jako parafráze Baudelairových Květů zla, kromě vzniku života symbolizující i zánik, či tradiční symboliku kalicha, nádoby provázející lidskou tvorbu od počátku dějin. U autorky voda symbolicky uzavírá a syntetizuje okruh plastik, v nichž tvarové archetypy a znakové symboly zdůrazňují význam interakce vnitřní a vnější krajiny člověka.

 

 

Kurátorka výstavy: Vlasta Čiháková Noshiro

 

www.galeriekritiku.cz

www.lindacihar.com

www.janakrizova.cz

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

 


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/laura-delgado%2c-linda-ciharova-a-petra-gupta-valentova%3a-%c2%b4zivly-nad-mesty%c2%b4-aneb-kazda-vidime-jinak/