Libor Fára: Rytmus aneb když vnímáme hledáme rytmus, jenž určuje rozměr lidského života i práce?!

11.11.2015 10:14

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových - Praha

7. 11. 2015 – 15. 2. 2016

 

Na tiskové konferenci v pátek 6. 11. 2015 od 11 hodin v Museu Kampa jsme byli seznámeni s novou, téměř retrospektivní, výstavou Libora Fáry, a to u příležitosti autorových 90. výročí narození. Libor Fára (12. 9. 1925 - 8. 3. 1988) -  významný český umělec se proslavil jako sochař, malíř a kostýmní výtvarník. Výstavu jsme nazvali podle jednoho z Fárových obrazů ´Rytmus´, který je celý vytvořen jako plechový reliéf (1951). 

 

Vystavili jsme  průřez Fárovy širokospektrální tvorby, především surrealistické obrazy z Fárovy rané tvorby, dřevěné asambláže, které Fára skládal z již vysloužilých předmětů, ale i kresby, koláže či scénografická a typografická díla/plakáty, která se již tehdy nesla v duchu volné tvorby. Souhrnně jsme vystavili i vybraná knižní díla, za něž Libor Fára získal několik ocenění.

 

Na akci jsme vyslechli  Jakuba SLuku za Retro Gallery, kurátora výstavy Vojtěcha Lahodu (Ústav dějin umění AVČR, v.v. i.,  Gabrielu Fárovou jako autorku nové výstavy a jana Smetanu (ředitel Musea Kampa).

 

„Touto výstavou bychom rádi oslavili umělcovy nedožité 90. narozeniny. Nejedná se o retrospektivu, ale o připomenutí různých forem jeho tvorby,“

řekl Jiří Pospíšil.

 

Výstava zachytila vývoj Fárova celoživotního díla, od počátků ovlivněných surrealismem, přes období, v němž se věnoval figurální malbě, až po volnou tvorbu, která je typická pro jeho díla pocházející ze 70. a 80. let 20. století. Ve Fárově umělecké tvorbě se odráží jeho blízký vztah k jazzové hudbě, nechybí jí napětí, střety, akcenty a má rytmus, který se snažil nacházet ve všem kolem něj, zejména v hudbě. Fára kladl důraz na využívání různorodých materiálů, od dřeva, kovu, papíru až k fotografii, a s tím také neoddiskutovatelně souvisí i pestrost uměleckých děl.

 

Název výstavy ´Rytmus´ vychází z jednoho ze základních principů Fárovy tvorby ve volném i užitém umění.  Jak na efektních dřevěných asamblážích, tak na obálkách časopisů nebo knih, divadelním či filmovém plakátu, tam všude Fára uplatňuje hravost, princip koláže, střídání napětí i střety,“ uvedl kurátor výstavy prof. Vojtěch Lahoda. …“Libor Fára zasáhl do mnoha médií a žánrů: malířství, kresby, koláže, scénografie, typografie, knižní tvorby.

 

Výstava tematizuje základní principy Fárovy tvorby, jakými jsou rytmus, montáž, hra, ale i důraz na různorodost materiálu, a snaží se na ni hledět jako na nedílný celek. Jak efektní dřevěná asambláž nebo koláž, tak obálka časopisu nebo knihy, ale i divadelní nebo filmový plakát, to vše je založeno na podobných principech hledání výtvarného řádu v chaosu univerza“, řekl Vojtěch Lahoda, kurátor výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsáhlá výstava představuje ve 2 patrech asambláže, objekty, olejomalby i koláže z kolekcí soukromých sběratelů i institucí, např. z Muzea umění Olomouc, Alšovy Jihočeské galerie, Oblastní galerie Liberec, Severočeské galerie výtvarného umění nebo Nadačního fondu Galerie Zlatá husa. Soubor děl doplňujeme výběrem z divadelních a filmových plakátů a knižních obálek, kterých autor vytvořil na desítky, a jejichž výtvarný jazyk je zcela nezaměnitelný.

 

Zaujalo nás na www.www-kulturaok-eu.cz  a všimněme si:

 • monumentální kresby, která představuje různé způsoby variací skládání postelí
 • že Fára fotografoval svá díla, a fotografie pak vystřihoval a skládal znovu
 • že Fára nebyl nikdy členem nějaké skupiny
 • že od roku 1941 studoval hru na bicí nástroje, hrál v jazzové formaci Harlem-Jazz a uvažoval o kariéře bubeníka
 • že v roce 1959 vytvořil Fára celý cyklus ´Rytmus´, kde impulsem byl jazz  a hudba jeho oblíbených jazzových bubeníků (Arta Blakleye, Maxe Roache, Buddyho Riche, nebo Jacka De Johnette). V rámci cyklu pracoval Fára se znakem pro bubeníka, jenž je současně jakýmsi archaickým idolem. Bubeník je primitivistickou antropometrií člověka. Bubeník = člověk. A bubeník je ten, kdo udává rytmus. Chtělo by se dokonce říci, že je to rytmus života (V. Lahoda).
 • výstava je výběrem z obsáhlého Fárova díla, např. obrazů, které se zabývají anatomií obrazové plochy, překrásného cyklu Hrací stoly…
 • Fára si sbíral kov a plech při tzv. železných nedělích… nalezený materiál pro něj představoval jakési vzácné trofeje z lovu
 • ukázky ze série ´Ty okno´ (1979 – 1980), kde Fára nejdříve nakreslil motiv ženského těla za oknem, pak je přefotografoval a vykopíroval na fotoplátno, a někdy je dobarvil. Erotika smyslovost se střetává s uvězněným tělem…  
 • že Václav Havel uvedl v textu v katalogu výstavy Stop-time z roku 1969, že Fára „má zanícený obdiv, lásku a paměť pro bezděčnou krásu obyčejného lidského výrobku, zapomenutého fragmentu starého nástroje, pro opravdovost každého prostého a jednoznačného prožitku, tvaru, materiálu, rytmu, pro neuvědomělou básnickou hodnotu slova či vazby z náhodně zaslechnutého rozhovoru.“ (zdroj: katalog Libor Fára/Rytmus - Vojtěch Lahoda)
 • že jeho struktury představují  energetické jádro obrazu nebo plakátu

 

 

Libor Fára (12. 9. 1925 - 8. 3. 1988) – výběr  

 • 1942 – 1944: studia na grafické škole Officina Pragensis u Jaroslava Švába
 • 1945 - 1950: studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové u Emila Filly
 • 1951 – 1953: vojna
 • 1953: spolupráce s divadlem E. F. Buriana
 • 1954 -1955: externí studium u Františka Muziky na VŠUP
 • 1962: zahájení spolupráce s Divadlem Na zábradlí
 • 1981: Cena ministerstva kultury v soutěži nejkrásnější české knihy
 • vytvořil grafickou úpravu 350 knižních titulů
 • vytvořil přes 150 divadelních programů a katalogů k výstavám
 • vytvořil kolem 140 divadelních, filmových a výstavních plakátů
 • vytvořil 42 scénografických návrhů tuzemských a 5 zahraničních

 

 

K výstavě vyšel katalog, který ve spolupráci s Museem Kampa vydává RETRO GALLERY, která se o katalog, přestože se s ním nepočítalo, zasloužila velmi.

 

Doprovodný program k výstavě Libora Fáry

14. ledna 2016, 18.30 hodin:

 komentovaná prohlídka s kurátorem

 vstupné: 60 Kč plné / 40 Kč zlevněné

 

23. ledna 2016, 15.00 hodin

 komentovaná prohlídka s lektorem

60 Kč plné / 40 Kč zlevněné

23. ledna 2016, 16.00 hodin

rodinná dílna pro děti

100 Kč dítě, 1 dospělý zdarma, 2. dospělý 50 Kč

 

Leden 2016 - bude upřesněno, sledujme webové stránky

Jazzový večer

 

Kurátor výstavy: Vojtěch Lahoda (Ústav dějin umění AVČR, v.v.i.)

Architekt výstavy: Lukáš Machalický

Grafika: Luboš Drtina

Produkce: Zita Prášková

Za spolupráci při přípravě a realizaci výstavy děkujeme paní Gabriele Fárové

 

118 00 Praha 1

U Sovových mlýnů

 

Máme otevřeno denně:  10.00 – 18.00 hodin

www.museumkampa.cz

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková