Lia Perjovschi – Survival Kit aneb Site-specific výběr z projektu „Muzeum poznání“ významné rumunské umělkyně

04.06.2024 10:20

 

 

Lia Perjovschi

Survival Kit

16. 5. – 29. 6. 2024

Galerie NTK

 

 

Lia Perjovschi (*1961) patří mezi

nejvýraznější představitelky současného rumunského umění.

Její konceptuálně zaměřené práce byly součástí řady mezinárodních výstav ve významných světových galeriích a muzeích.

Vyjadřuje se různými médii,

těžištěm její tvorby je především kresba a psaný text ve spojení s koláží.

 

 

Od roku 1999 pracuje Lia Perjovschi na mezioborovém projektu Knowledge Museum (Muzeum poznání). Jedná se o rozsáhlý, neustále doplňovaný a aktualizovaný archiv textů, obrazů a objektů, který je mnohovrstevnatou interpretací komplexity lidské společnosti a výzev, před nimiž stojí. Knowledge Museum se postupně představuje v sérii výstav po celém světě. Plánem autorky je tento archiv, uložený dnes fyzicky v ateliéru v rumunském městě Sibiu, postupně transformovat v instituci.

 

 

Tvorba jako koláž zobrazující momentální stav civilizace

 

Obecně vzato je práce Perjovské osobitým pokusem vizualizovat či materializovat procesy myšlení, učení, shromažďování informací, jejich třídění a operování v různých kontextech. Výsledkem je koláž zobrazující momentální stav civilizace, s ohromným historickým intelektuálním dědictvím, ale také se všemi riziky, která přinesla zejména globální modernizace a industrializace.

 

 

Lia Perjovschi a její …

 

·         Myšlenkové mapy  

Charakteristickou formou, která se opakovaně objevuje v tvorbě rumunské autorky je „myšlenková mapa“, nástroj primárně vyvinutý psychology za účelem zefektivnění kreativních postupů.

 

·         Vizualizace

Jinými častými prvky objevujícími se na výstavách a prezentacích Perjovské jsou konceptuální diagramy, časové osy, tabulky a další způsoby vizualizace dat a společenských jevů a procesů.

 

·         Videoprojekce a „banální“ objekty

To vše je doplněno edukativně zaměřenými videoprojekcemi a v prostoru instalovanými drobnými „banálními“ objekty ze stále se rozrůstající sbírky muzejních suvenýrů ze všech koutů světa. Tyto objekty v poetických metaforách odkazují k fyzice, astronomii, geologii, ekologii, etnologii, politice, médiím, militarismu…

 

 

Instalace jako Site-specific reakce na výstavní prostor 

Instalace Lie Perjovské vznikají jako místně specifické reakce autorky na konkrétní výstavní prostor – stejně tak je tomu i v Galerii NTK v rámci výstavy Survival Kit. Celou výstavní expozici lze vnímat jako jednu ohromnou myšlenkovou mapu, organicky rostoucí znázornění procesu přemýšlení autorky o světě, jehož je součástí.

 

 

Projekt Knowledge Museum

 

Projekt Knowledge Museum za dvacet pět let existence zákonitým vývojem a od spíše analytického přístupu se postupně, v návaznosti na vynořující se ekologické, ekonomické, zdravotní, či bezpečnostní problémy, proměnil v projekt angažovaný, jak ostatně napovídá název výstavy „Survival Kit“ (Souprava pro přežití).

Akumulace krizových situací napříč obory lidské činnosti přivedl současné vědce i politiky kestále častějšímu skloňování nového „módního“ termínu: „polykrize“ – definovaného jako „kolektivní označení simultánních vzájemně propojených krizí sužujících planetu a lidskou společnost“.

 

 

Lia Perjovschi a její pražská výstava Survival Kit

 

Lia Perjovschi podle svých slov, vnímá svoji pražskou výstavu jako svůj upřímný pokus o vytvoření „manuálu pro úspěšné přežití“ v prostředí těžce zkoušené lidské civilizace.

Naději k řešení vidí Lia především v edukaci a sdílení informací.

 

Text: kurátor výstavy, Milan Mikuláštík (pro tento web upravil Richard Koníček)

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

  

Lia Perjovschi

Survival Kit

16. 5. – 29. 6. 2024

Galerie NTK

Technická 6, 160 00 Praha 6

Otevřeno:

Út – ne: 10 –18 h

Kontakt:

+420 773 653 825

milan.mikulastik@techlib.cz

https://www.galerientk.cz