LEOŠ SUCHAN - DUŠEVNÍ HYGIENA aneb o tom, čeho je nám právě teď úplně nejvíc třeba

25.03.2022 19:16

LEOŠ SUCHAN

DUŠEVNÍ HYGIENA

2.3.2022 - 30.3.2022

Galerie Toyen

 

 

Slovo exprese (z latinského exprimo) bychom v češtině nahradili asi slovem – výraz.

Malíř expresivních obrazů, jakým Leoš Suchan jednoznačně je, se pak vyznačuje schopností citlivě rezonovat vibrace doby, které do sebe absorbuje, podobně jako třeba senzibil nezměřitelné vlivy, a následně je ztvárnit a vyslovit, ovšem v nadsázce, deformací významů i tvarů, za nás.

 

 

 

Leoš Suchan je dnes expresivní malíř, který vystudoval pražskou AVU v zajímavé konstelaci dvou pedagogů. Zdeňka Berana (malíř a autor expresivních objektů a instalací) a Michaela Rittsteina (autor expresivních figurálních maleb).

Už jen poučený divák, za něž se troufáme považovati my, na www.www-kulturaok-eu.cz, tuší, jaká že je to vlivová kombinace.Netuší však, jak průnik těchto dvou Suchanových odborných mentorů může dopadnout.

Tedy, pokud už nezná výsledné práce Leoše Suchana z jiných výstav či internetových cest za uměním…

 

 

Duševní hygiena není jen zdravá, ale je v současnosti i nezbytná

 

I když je ústředním obrazem celé výstavy obraz nazvaný Umyvadlo, není tím řečeno, že jsme na výstavě sanitárního sortimentu. Tenhle hyperrealistický obraz je třeba chápat jako motto celé výstavy, jako symbol téhle výstavy a jako v nadsázce nabídnuté řešení niterních chaosů jež se v nás melou jeden přes druhý, sice nesrovnatelně navzájem, ale už třetím rokem, což není málo. Zejména pro naše duše. Které je třeba opláchnout od vší té okolní špíny, smýt z ní strach a nejistoty a očistit až na dřeň. A i když se nám to nad reálným umyvadlem nikdy podaří, a´t už si má sebešpičkovější parametry, tak na tom obrazovém, vystaveném a slavném od Leoše Suchana by se to zdařit mohlo. A připívají k tomu i ostatní obrazy. Méně slavné, námětově odlišné, ale v jádru stejně očistné, určené autorem k použití jako prostředek naší Duševní hygieny.

 

 

Umyvadlo zmiňuje i kurátorka výstavy 

 

Kurátorka výstavy s názvem „Duševní hygiena“ Petra Beerová, představuje dílo Leoše Suchana (*1989), absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, následujícími odbornými slovy. 

„Leoš Suchan má již za sebou řadu tuzemských i mezinárodních prezentací.

Součástí této výstavy, je mimo jiné obraz „Umyvadlo“ (Olej na plátně, 180x140 cm 2021), který byl vybrán na jednu z nejprestižnějších výstav realistické malby ve světě - Figurativas

2021. Výstava se každé dva roky koná ve španělském muzeu MEAM v Barceloně. Na výstavě v galerii Toyen jsou k vidění obrazy, které vznikly v různých obdobích, dohromady však vytvářejí společné téma, potřebu střežit a posilovat duševní zdraví. Suchanovy obrazy na jedné straně ukazují viditelnou skutečnost, na straně druhé, se autor nebojí absurdit a paradoxů. Autor koncipuje své obrazové uspořádání jako celkově sémantické přirovnání soudobého světa. Neobjevují se na nich žádné lidské postavy (s výjimkou malé série

portrétů), krajiny, ale objekty každodenního života. Více než napříběh klade důraz na formu, struktury a barevnost, protože věří, že to je právě to, co dovede působit na city a dát impuls imaginaci. Povrch jeho obrazů je díky snaze o zachycení vnější strany objektů pastózně zvrásněný, čímž se stávají apelem pro oko diváka.

Vyrovnanému dojmu je dosaženo díky tlumené barevnosti, která za zdánlivou všedností evokuje vnitřní rozpor. Autor nám tento rozpor ukazuje s nadsázkou. Suchanovy vizuální struktury vystihují individuální zkušenost polysémie reality. K tomu slouží kupříkladu moment destrukce určitého reálného prvku (cyklus Tašky). Suchan si klade otázku, kde je hranice mezi destrukcí a usebráním se, shromážděním toho, co bylo opomenuto? Je nutné se sklonit k předmětu, přiblížit se do jeho blízkosti, ale tak, abych ho nepoškodil. Předmět si sám diktuje, není to vůle autora.

Východiskem je jednoduchá jednota mezi člověkem a světem Nově vymezený řád (Umyvadlo, Kyblíky).

Leoš Suchan k nám promlouvá mnohovrstevnatou malbou, radostí z ní samotné, jemnou kulturou barev, citem pro estetično, a to vše předává dál do světa.“

 

 

Pravidelnost prevence  - Duševní hygieny…

 

Není jistě třebas zkoumat své okolí a jeho stavy, strachy, touhy, bolesti a výhledy, abychom si neuvědomili, čeho je nám třeba –Duševní hygieny. Ale v záplavě reklam na všemožné cesty jak být in a co všechno pro sebe udělat, včetně třeba hygieny dentální, odkaz na hygienu – duševní – nenajdeme. Ale my ji potřebujeme. Nutně. A my ji můžeme absolvovat. Návštěvou výstavní galerie Toyen, a tam umístěné výstavy prací Leoše Suchana, nazvané jednoznačně – Duševní hygiena.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS. 

 

 

LEOŠ SUCHAN

DUŠEVNÍ HYGIENA

2. 3. 2022 - 30. 3. 2022

Galerie Toyen

Milešovská 846/1

130 00 Praha 3 - Vinohrady

Tel: +420 222 116 800

info@galerietoyen.cz

https://www.galerietoyen.cz/

OTEVÍRACÍ DOBA:

pondělí až pátek: 8.00 –18.00, sobota: 8.00 – 14.00

 

Hyperrealistický obraz umývadla je tak realistický, že zmátl i dítě, běžící si umýt ručičky

– jenže ten schod k němu byl příliš vysoký…  

 

 

 

Více k autorovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/leos-suchan-proti-proudu-against-the-stream-aneb-barokni-hadanky-stale-trvaji/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/o-l-d-n-e-w-s-aneb-bohyne-leto-promenuje-rolniky-v-zaby-ci-picus/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/leos-suchan-shopping-aneb-oleje-na-platne-pri-jejichz-malbe-autor-myslel-tudiz-tvoril/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/zuzana-badinkova-leos-suchan-postprodukce-aneb-zabaleny-obraz-ci-jan-cejka-gallery-mala-ale-zajimava/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vanity-fair-diplomanti-avu-2016-aneb-vsechno-co-je-ted-a-jak-to-bude-dal/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/art-prague-2018-aneb-cisarovy-nove-saty/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/reality-show-realne-obrazy-ve-virtualnim-svete-aneb-kdyz-zverejnujeme-realny-zivot/