Lenka Vojtová a Jaroslav Křížek: Svorný nesoulad aneb Schody do nebe či Strom nesvobody či hebrejská abeceda…

07.05.2019 12:05

Galerie  9 - Praha

6. - 30. 5. 2019

 

Na vernisáži nové výstavy Lenka Vojtová a Jaroslav Křížek: Svorný nesoulad, kterou připravila Galerie 9, byli oba autoři osobně přítomni.

 

 

 

 

 

Akci zahájila Eva Kořánová, galeristka,  kurátorka Galerie 9 a grafička, poté jsme se rozprchli do obou výstavních sálů, abychom se pokochali zajímavými díly obou autorů (Jaroslav Křížek - sochy a reliéfy, Lenka Vojtová - kresby /kombinace tuše a pastelu).

 

Svorný nesoulad nebo nesvorný soulad,

zdánlivě oboje vyjadřuje totéž, ale není to totéž, bílá nebo černá,

Alegorií protikladů je vztah světla ke stínu, hory k propasti,

toho, co je plné, k tomu, co je prázdné.

Kresby, sochy, reliéfy a šperky jsou z různých období našeho života i z doby,

 kdy jsme se ještě neznali, a přesto je něco spojuje.

Jsem moc ráda, že mě společné rozhovory přivedly až

k 22 Znakům hebrejské abecedy. Nejsou to jen tak obyčejné Znaky.

Skrývají tajemství a každý má svůj hluboký a pravdivý význam.

 (Otec, Matka, Svoboda, Oběť, Smrt,…).

 Tajemství přírodních sil, ať už jsou nazývané,

 jak chceme a jejich působení na člověka, který na ně dnes čím dál víc a rychleji zapomíná.

A tím porušuje všeobecný základ, rovnováhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abeceda, která tvoří převážnou část vystavených kreseb,

byla dělána přímo pro tuto výstavu, technikou kombinace tuše a pastelu.

 

Jaroslav Křížek ve své tvorbě preferuje svobodu, poctivost a experimentování.

Nechce nikdy ustrnout ve vyšlapaných cestičkách,

ale stále ho něco vybízí k hledání nových způsobů, témat a materiálů.

Spojujícím elementem jsou život, všudypřítomné přírodní síly a energie,

které vyzařují ze všech jeho soch a reliéfů (Šaman, Tanec stínů, Archanděl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitým materiálem je převážně patinovaný bronz,

který je také jeho materiálem nejmilejším, kámen nebo kombinované techniky.

Divákovi dá nahlédnout také do své tvorby originálních šperků

  (bronz, kámen, měď, mosaz), které jsou zde zastoupeny malou kolekcí.“

(text: L. V.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Vojtová (*1966  Praha)

 • věnuje se volné a užité grafice, kresbě, ex libris, ilustraci, malbě a tvorbě loutek
 • 1980 - 1984:  SOŠV v Praze
 • 1986 - 1991:  AVU v Praze  (prof. L. Čepelák, prof. D. Chatrný)
 • uspořádala a zúčastnila řady výstav doma i v zahraničí (např. Japonsko, Argentina, Švédsko…)
 • členka Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Praha

 

Schody do nebe,  kombinovaná technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schody do nebe,

kombinovaná technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaroslav Křížek (*1952  Praha)

 • zabývá se restaurováním, cizelováním, tvorbou soch, tepaných měděných reliéfů, šperků
 • 1967 – 1970:  SVVŠ Arabská
 • 1971 – 1972:  ČVUT stavební fakulta
 • 1972 – 1974:  ÚUŘ obor cizelér, kovolijec
 • zúčastnil se řady výstav se Spolkem sochařů ČR
 • člen Spolku sochařů ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (text Lenky Vojtové)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.galerie9.cz

https://www.jakri.vkdot.com/

https://hollar.cz/umelci/vojtova-lenka/