Lenka Štěpánková & Marek Tischler: Zády k sobě na rovníku aneb jaká je role ženy ve světě uměn či jak se naše cesty rozdělí?

05.05.2020 12:47

Galerie 35 m2 - Praha

8. 11. - 6. 12. 2019

Na vernisáži výstavy Zády k sobě na rovníku,

jež je expozicí Lenky Štěpánkové a Marka Tischlera,

jsme především zhlédli video Lenky Štěpánkové

a

kresby Marka Tischlera.

Od první již 2 roky staré myšlenky na tuto výstavu bylo zřejmé, že nepůjde o společné dílo, ale spíše o dvojhlas. Lenku s Markem jsme potkali na Favu na pracovišti Vasila Artamonova nikoliv jako tvůrčí dvojici, ale jako dva nezávisle profilované umělce - žánrové malíře, kteří mají svůj poznatelný styl inspirovaný kromě jiného realismem 1. i 2. pol. 20. století.

 

Oba se silně protínali v zájmu o humanistickou rovinu zobrazeného a jejich světy portrétní malby a zátiší harmonicky naplňovaly takzvané ´tradiční´ umělecké formy a jejich obsahy jako stále živá témata.

 

Dva roky je pro umělce velmi dlouhá doba = etapa radostných a nespoutaných diskursivních skoků, pokusů a omylů. Dnes už je pochopitelně všechno jinak. Jejich společná prezentace je tudíž zamýšlena jako setkání dvou do jisté míry protichůdných světů.

Pro Lenku Štěpánkovou byla doposud příznačná její silně rukopisná portrétní malba - barevně hutná a kresebně kompaktní. Dalo by se říci, že její obrazy měly být především setkáním s blízkými lidmi - přímé a neuhýbavé pohledy krásných bytostí, smyslných a nevinných zároveň. Zároveň se ve svých portrétech čím dál otevřeněji ptala, jaká je role ženy ve světě umění. Její aktuální práce s kresbou komorního formátu a především s videem je jen prodlouženou podobou téhož. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentokrát již nejde o portrétní pohled na lidi, ale o to, jak vnímají svět kolem sebe. Proto na jejich individuálních rysech nezáleží, stačí tichá přítomnost v podobě jejich odpočívající kočky. V pohyblivých obrazech Lenka Štěpánková vhodně využívá typickou vlastnost média filmu - možnost používat kameru jako divákovo oko, vtahovat pozorovatele přímo do děje a doslova jej provádět na cestě. V obrazech prostých montáže a jakékoliv akce je přítomné zneklidňující napětí. Přitom sledujeme všední a zacyklený pohyb jedné ženy nebo za soumraku odpočívající skupinu dívek. Pozornost se upíná na drobná, ale významuplná gesta.

Marek Tischler se v umění úspěšně vyhýbá jeho vznešeným podobám a k vyšším záležitostem života se otáčí zády. Spíše by se od něj dalo očekávat, že v umělecké dílo promění okolní svět. Je sběratelem atributů každodenního života. Proto jsou námětem jeho obrazů ty nejprostší předměty, které slouží jako prostředek ke hře s tvary. Její pravidla a smysl závisí na naší důvěrné znalosti obyčejných věcí a zvláště jejich funkci. K dosažení působivého obrazu mu stačí lapidární barevnost a typická karikaturní přímočará linka. Cyklus monotematických maleb s motivem spojovacího materiálu je nejen estetickou škálou nuancí v intenzitě a stupních. Je to především starosvětský prostředek k rozpoznání důležitosti nebo dokonce nadřazenosti principu opakování - pochopení toho, že se dvě stejné věci od sebe navzájem odlišují, nebo jsou naopak identické, či nějakým způsobem příbuzné nebo dokonce mohou tvořit smysluplnou dvojici, skupinu, celek, jenž drží náš svět pohromadě.“

 

Marek Tischler

Ve své tvorbě se již dlouhodobě věnuje médiu kresby. Zajímají jej její formální a významové roviny skrze nejrůznější materiály. V mé současné práci řeší transponování vlastního kresebného materiálu do site-specific instalací. Taková instalace je pak prostorovou kresbou, které se divák může stát přímým účastníkem (participantem).

 

Kurátoři: Michal Pěchouček & Petra Steinerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O galerii

Galerie 35M2 je prostorem pro nezávislou a experimentální uměleckou aktivitu. Od roku 2006, kdy galerie vznikla, ji vedou umělci Petra Steinerová a Michal Pěchouček. Kurátorský tým v roce 2015 doplnili Tereza Zachová a František Fekete.

 

Galerie 35m2 se věnuje zejména současným mladým výtvarným umělcům, kterým realizuje jejich autorské výstavy, nezřídka jejich úplně první. V jejím programu mají pravidelně své místo i generačně zralejší a zkušenější osobnosti včetně zahraničních autorů. Kurátorský tým galerie dává ve výběru umělců velký důraz na originalitu jejich rukopisu a výtvarného uvažování, stejně jako na dlouhodobější dialog, který s autory před realizací výstavy vede. Výběr jednotlivých tvůrců je podřízen snaze o co nejotevřenější pohled na současný svět umění.

 

130 00 Praha 3 - Žižkov

Víta Nejedlého 23

po - pá: 10.00 -19.00 hodin

so - ne: 12.00 -19.00 hodin

Vstup: zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu vládních opatření proti COVID-19

je galerie 35m2 i současná výstava až do odvolání uzavřena!!!

 

Hodnocení: 79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, internet (1x)

 

www.35m2.cz

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/alexey-klyuykov%2c-dominik-forman%2c-lenka-stepankova%2c-martin-cada%2c-vasil-artamonov%3a-fluidni-nepritel-aneb-%c2%b4cesty-mohou-byti-rozlicne%2c-ale-vuli-mejme-rovnou%c2%b4%e2%80%a6/