Lenka Jurečková: Obrazy inspirované folklorem aneb když ´nosit kroj byl můj sen!´

16.03.2017 18:42

Slovenský  dom – Praha

15. 2. – 10. 3. 2017

 

Na vernisáži prodejní výstavy obrazů, inspirované folklorem, které jsou dílem Lenky Jurečkové, jež je  jednou z mála mladých výtvarnic, které se věnují folklorní tématice, byla autorka osobně přítomna. Sama říká, že její obrazy vznikají hlavně v jejím nitru.

„Folklorní tématika je pro mě stěžejní už od dob studia na VŠ PdF UP v Olomouci, kde jsem absolvovala obor Výtvarná výchova a Český jazyk. Tam jsem se setkala se svým učitelem kresby a malby ak. mal. Ladislavem Jalůvkou, který mě hned v 1. ročníku navedl na tuto cestu. „Proč nemalujete ten folklor, když pocházíte ze Slovácka?“ zeptal se mě. Ten nápad mě okamžitě nadchnul a učaroval mi, protože k folklóru jsem měla vždy hodně blízko. A tak se stal i tématem mé diplomové práce a dodnes jsem ho neopustila.“

(Lenka Jurečková)

 

Lenka Jurečková  (*1977) maluje figurální obrazy i krajiny. Miluje dynamiku, rychlost a nespoutanost v tanci a cimbálové muzice, ale naopak zase potom hledá uklidnění v liniích krajin a v tajemstvích staré, mnohdy mizející, architektury. Má ráda kapličky, boží muka, kostely a mlýny… inspiraci čerpá v živém folklorním dění jihovýchodní Moravy a přilehlých částí moravsko-slovenského pomezí…

  • narodila se 9. 11. 1977 v Kyjově  
  • absolvovala výtvarnou výchovu a český jazyk na PdF UP v Olomouci (malbu u ak. mal. Ladislava Jalůvky)
  • absolvovala PdF MU v Brně (malbu u Mgr. Petra Kamenického)
  • nyní žije s rodinou v Praze
  • její  matka  je zpěvačka, její otec muzikant, její bratr Pavel primáš cimbálové muziky

 

 

Lenka Jurečková svými obrazy navazuje na linii autorů, kteří  vycházejí z postupů poučených vývojem moderního výtvarného umění (expresionismus, fauvismus, kubismus) a snažících se o osobnostní uchopení folklorních námětů  (Vladislav Vaculka, Vladislav Vašíček, nebo v  jiné rovině Aleš Černý a Karel Beneš).

 

Její tvorba vychází z niterných prožitků produkcí lidových muzikantů, tanečníků, zpěváků, fašančárů, které  autorka zná z festivalů, koncertů, besed u cimbálu či z neoficiálních setkání v terénu. Obdobně zná intimně krajinu regionů, které ve své tvorbě zachycuje (Horňácko, Strážnicko, Kyjovsko, Podluží, Dolňácko a moravsko-slovenské pomezí - včetně Myjavy). Její výtvarný projev proto není popisný, nejde po efektním, barvitém povrchu jevů, ale snaží se zachytit podstatu, onen prazáklad, všechny ty magické souvislosti, díky nimž přežila a přežívá krása vytvořená generacemi našich předků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarný projev Lenky Jurečkové (obrazy, monotypy, akvarely, kresby) vychází z jisté kresebné linky, která ovšem umožňuje výraznou stylizaci zobrazované reality, někdy téměř až k abstraktnímu podání. Autorka dokáže uvolnit svůj rukopis ve vláčném ´roztančeném´ rytmu prolínaných, expresivně vzrušivých barevných ploch nebo jej sepnout do razantních akordů až kubizující konstrukce.

(zdroj: text: Miroslav Potyka)


www.lenkajureckova.cz

 www.slovacko.org

 

110 00 Praha 1

Soukenická 3

Vstup: volný

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková