Lekce z karikatury: kubismus aneb až bude zakázáno moderní umění (Antonín Pelc)…

18.10.2016 09:21

Uměleckoprůmyslové museum – Dům U Černé Matky Boží  - Praha

13. 10. 2016 - 12. 2. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Z pozvánky, jež se nám na www.www-kulturaok-eu.cz dostala do ruky shodou okolností paradoxní oklikou – prostřednictvím Rakouského kulturního fóra – jsme zjistili, že se ve skvostné perle kubistické architektura sloužící jako živé muzeum kubismu, v pražském Domě U Černé Matky Boží koná nová a veskrze unikátní výstava nazvaná Lekce z karikatury: kubismus. Takovému podnětu nešlo odolat a o nové výstavě na našem webu neinformovat.

„Tajemstvím karikatury je samozřejmě nadsázka“

(Joseph Ferdinand Keppler)

 

Poslední letošní výstava ve výstavním sále ve 4. patře

Autor pozoruhodné a do jisté míry průkopnické výstavy je historik umění a kurátor Tomáš Winter. Je znám jako přední odborník věnující se zejména modernímu umění 20. století, a co je z hlediska jeho výstavy „Lekce z karikatury: kubismus“ nejpodstatnější, zabývá se i karikaturou.

 

Jeho knihy „Palmy na Vltavě s podtitulem Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950“, „Zajatec kubismu“ (věnovaná Emilu Fillovi) a Lovesick Exoticism (věnovaná Adolfu Hoffmeisterovi), hovoří o jeho odbornosti a znalosti tématu samy za sebe.

Tomáš Winter působí jako výzkumný pracovník Ústavu dějin umění AV ČR a přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Objevnou výstavu pro návštěvníky připravil pro Uměleckoprůmyslové museum, které ji uspořádalo ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Památníkem národního písemnictví a četnými soukromými sběrateli. Výstava, v noblesní prostoře výstavního sálu Domu U Černé Matky Boží, potrvá až do 12. února 2017 a je tedy poslední letošní výstavou zde uspořádanou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma, které výstava představuje, je doslova nekonečné

Autor výstavy Tomáš Winter byl zahájení výstavy osobně přítomen. Přes své - u nás asi vůbec nejrozsáhlejší znalosti problematiky - skromně úvodem předeslal, že téma karikatury je nekonečné a že si to uvědomuje každým dalším pracovním dnem stále více. Důvod je podle něj prostý, ale zásadní.

 

Karikatura má větší sílu než obraz a vždy je nějak zasahující

 

Vyvolává reakce, často až nepřiměřené, jak nás poučily nedávné smutné události ve Francii. Výstava pro Dům U Černé Matky Boží zahrnuje je jeden výsek oboru karikatury a dokumentuje vztah karikatury a kubismu. Pro bohatost tématu Winter  rozdělil výstavu na 7 sekcí. Jsou mezi nimi celky jako klasika, satira, portrétní karikatura a jiné. A to, že se karikatura rozpíná od víceméně bohapusté legrace, vtipu až po závažné vyjádření k nejpalčivějším a nejaktuálnějším otázkám doby, doložil citátem muže nad jiné povolaného o karikatuře hovořit, a to citátem Adolfa Hoffmeistera, který pronesl při zahájení jedné výstavy karikatur už v roce 1935:

 

„Až půjdete z dnešní výstavy … neřeknete si, to jsme se nasmáli…“

 

Tomáš Winter se plně při hodnocení výstavy jako celku s tímto citátem ztotožnil, stejně tak jako i my všichni po její prohlídce. Ano, jistě, v první řadě jde o karikaturu, ale jen asi tak polovina kreseb vyvolává náš čistý úsměv. Ta druhá nás nutí k zamyšlení. A to dost vážnému.

 

Od sekce k sekci jak od lekce k lekci

Výstava Lekce z karikatury: kubismus je sice prvoplánově zábavná. Je. Ale v druhém plánu ukazuje, jak čeští humorističtí a satiričtí kreslíři reagovali na skutečná i fiktivní kubistická díla a jakým způsobem se moderní karikatura, jejíž podstata je v deformaci, ve výtvarné zkratce a autonomii výrazových prostředků, bezprostředně uplatňovala při hledání nových uměleckých forem.

 

 

 

 

Rozsáhlá expozice neopomíjí přitom ale ani karikaturní portréty samotných členů Skupiny výtvarných umělců, dokonce ani satirické kresby a karikatury, které vytvářeli přímo čeští kubisté.

Jednotlivé sekce, jak je uspořádal Tomáš Winter, jsou poučné lekce o podobách a směrech karikatury jako takové a v období kubismu zejména. Projděme si tedy jednu po druhé.

 

  • Sekce „Podoby Skupiny“ -

zde najdeme výstižné karikaturní a humoristické podobizny členů Skupiny výtvarných umělců.

 

  • Sekce „Před kubismem“ -

zde nechybějí rané karikaturní kresby proslulých malířů jako Emil Filla, Antonín Procházkaa Zdeněk Kratochvíl, jenž byl i jedním z vyslovených průkopníků moderní české karikatury.

 

  • Sekce „Zdeněk Kratochvíl“ -

prezentuje autorovy práce určené pro Umělecký měsíčník, vydávaný v letech 1911–1914

 

  • Sekce „Karikatura kubismu“ -

je pro znalce umění a kubistického repertoáru asi nejzajímavější. Představuje, jak bylo toto diskutabilní a nové umění viděno očima soudobých karikaturistů a humoristických kreslířů.

Důkaz, že karikatura nebyla nikdy jen švanda, přinášejí zbývající sekce. Vznikly ve vážné době a reflektovaly problémy doby. A kontroverzně. Inu politická-satira to nemá nikdy lehké.

 

  • Sekce „Emil Filla a Michl v bahně“ -

představuje autorovy protiněmecké a protiválečné kresby, které vznikaly pro časopis Michel im Sumpf, na jehož vydávání se Filla podílel v letech 1917–1918, tedy během své emigrace v Nizozemsku

 

  • Sekce „Ve službách sociální kritiky“ -

obsahuje výběr z alba kolorovaných litografií Mravnost pod úředním sklem, jež tvořil v roce 1923 Emil Artur Pittermann-Longen. Patří sem, neboť autor formálně čerpal z expresionismu a kubismu.

 

  • Sekce „Zvrhlé umění“ -

zde vystavený soubor uzavírá výstavu a trochu až mrazí v zádech, protože je věnován reakcím karikaturistů na kontroverzní anketu Národních listů „Národu národní kulturu“, uspořádanou v roce 1936, dále na vůbec zásadní a velmi neblaze proslulou předzvěst kulturního barbarství nacismu, na výstavu „Entartete Kunst“, konanou následného roku a také na ostré vystoupení S. K. Neumanna zaměřené právě proti modernímu umění. Tedy na dobu, kdy se nad kulturou stahovaly čím dál víc, zlověstné mraky tmářství, násilí a perzekuce. 

 

Karikatura jako uvolnění umělce z jistého formalismu a nejistého řádu

Jak jsme před vernisáží výstavy povšechně věděli a konkrétně po výstavě seznali, tak karikaturou se zabývala i řada moderních malířů, včetně Pabla Picassa. Karikatura pro ně byla jednou z možností, jak se vymanit ze staršího zaběhlého způsobu zobrazování, založeného na nápodobě přírody. Mnohdy ale podmínily karikaturní činnost moderních tvůrců také politické okolnosti, čehož jasným důkazem byla především klíčová osobnost českého kubismu Emil Filla. V neposlední řadě pak bylo významným fenoménem karikatury i samo parodování kubismu jako takového, včetně jeho autorů, ale také toho, jak k tomu přistupovala dobová konzervativní kritika.

 

Jak už bylo řečeno před námi, až půjdeme z téhle výstavy, neřekneme si jenom, to jsme se zas jednou nasmáli, ale zamyslíme se, jaká že je síla karikatury, uvědomíme si, proč jedněm vadí a jiní ji podporují, a také, a to je to nejhlavnější, že nic nového pod sluncem, že stejné podmínky i problémy má i karikatura, co svět světem je a že dnes je jí třeba jako soli. 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1 - Staré Město

Ovocný trh 19

 

https://www.upm.cz

https://www.czkubismus.cz

 

 

Doprovodné programy:

18. 10. 2016 od 17.00 hodin – komentovaná prohlídka s autorem výstavy Tomášem Winterem

8. 11. 2016 od 17.00 hodin – přednáška Vraždy karikaturou a moderní umění – Tomáš Winter

3. 1. 2017 od 17.00 hodin – komentovaná prohlídka s autorem výstavy Tomášem Winterem

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček (s využitím tiskových materiálů)

Foto: © Richard Koníček, © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

Více o Domu U Černé Matky Boží viz. náš článek:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/cesky-kubismus-v-dome-u-cerne-matky-bozi-aneb-konecne-sve-ke-svemu-a-ve-svem/