Legiovlak aneb osmadvacátá loňská zastávka byla v Praze aneb konečně jsme ten vlak zase chytli

16.01.2024 16:27

 

 

Legiovlak

Masarykovo nádraží

24. 10. - 5. 11. 2023

 

 

Legiovlak je projektem Československé obce legionářské, který si předsevzal

vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií.

Vlak křižuje od května 2015 Českou republiku a jeho cesta potrvá do roku 2026.

Díky podpoře Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy.

 

 

 

Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918 - 1920

napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a

průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky.

Legiovlak se skládá z vozů

polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a plošinových vozů.

Ve všech vozech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení,

legionáři v dobových stejnokrojích, ale také

originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

 

 

Přišli jsme, viděli jsme, ale napoprvé o tom nenapsali… 

 

Poprvé jsme se s Legiovlakem důvěrně seznámili v roce 2014, v Praze 3, když byl umístěn v kolejišti Nákladového nádraží Praha Žižkov. Prošli jsme ho tehdy celý, prostudovali vystavené předměty, prostudovali si i historické materiály, pohovořili s místními „legionáři“ a … nic. Protože se právě rozjížděl náš web, nestihli jsme o této akci napsat. Žel, je za už jedenáctiletou historii www.www-kulturaok-eu.cz takových nevyřízených „pomníčků“ víc. Proto jsme uvítali možnost svůj dluh konečně tak trochu vyrovnat a – i když o deset let později – využít toho, že Legiovlak hostuje v Praze. Tentokrát na Masaryčce. Tak jsme se tam honem vydali. Než nám ten vlak zase na pár let ujede. Má-li se opravdu zastavit na nějaké konečné v nedalekém roce 2026, nechtěli jsme už raději otálet.

 

 

O legiovlaku

 

Protože si z naší tehdejší návštěvy Legiovlaku už skoro žádná fakta nepamatujeme a naše redakční poznámky dávno někam zavál čas, čerpáme samozřejmě ze zdroje nepovolanějšího, z webu Československé obce legionářské https://www.csol.cz/projekty/legiovlak/.    

 

„V letech 2011 – 2015 zakoupila Československá obec legionářská už celkem 13 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Takže se i ten dnešní  Legiovlak stal skutečně československým. A od poůčátku o něj zájem neutichá. Za leta 2014 – 2018 jej shlédlo 600 000 návštěvníků.

V současné době jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 14 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy.

Vlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a také dvou vozů plošinových.“

 

 

Legiovlak, ale není jenom atrakce 

 

Legiovlak jako takový samozřejmě láká mládež svou dobrodužnou minulostí, střední generaci pro poznání pojmu, který za jejich školních let byl spíše utajován a nejstarší generaci pro porovnání toho, co slýchali z vyprávění svých rodičů, se skutečnostní. Z toho plyne, že Legiovlak „pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu.“

 

 

Kdy, kde a jak?

 

Nejprve informace pro většinu zájemců o návštěvu Legiovlaku příjemná, pro některé dokonce rozhodující: Vstup do expozice je zdarma.

Vděčíme za to Ministerstvu obrany ČR, Ministerstvu dopravy ČR, Českým drahám a. s., SŽ, pojišťovně Generali, ale i dalším partnerům projektu. O tom, kde si lze Legiovlak „stopnout“ a navštívit, nalezneme po rozkliknutí adresy https://www.csol.cz/projekty/legiovlak/, přený jízdní řád, uvedený v odkazu v sekci zastávky v tomto roce. A od kdy do kdy je otevřeno? Vždy ve všední dny. V březnu – září od 8 - 18 hodin a víkendy a svátky 9 - 19 hodin, v říjnu – listopadu od 8 - 16 h a víkendy a svátky 9-16 h

 

 

A co odborné informace do vlastních uší?

 

Komentované prohlídky pro veřejnost se samozřejmě konají, a to dokonce pravidelně. Vždy ve všední dny od 14:00, o víkendech každou celou hodinu.

Školní skupiny si mohou komentovanou prohlídku objednat prostřednictvím webového formuláře.

 

 

A co školy, mají o co stát?

 

Projekt Legiovlaku je určen především názornému šíření informací o Československých legiích a o jejich významu pro vznik ČSR. Proto je mimořádná pozornost celého projektu zaměřena právě na mládež a na její vzdělávání.    

„Legiovlak poskytuje žákům nejrůznější úroveň poučení. Návštěva je ale vhodná především pro děti II. stupně základních škol a pro studenty či učně středních škol. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále.

Žáci si v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti.

Vybrané exponáty je možné osahávat, včetně některých z vystavených zbraní.

V Legiovlaku je možné si pořídit kromě různých pamětních předmětů i odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tématikou. Výtěžek z prodeje je směrován přímo na podporu projektu Legie 100 (na počest stého výročí jejich vzniku).“ 

 

 

Odborní průvodci jsou sami, tak trochu, exponát

 

„Odborný výklad poskytují školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří exkurzi provedou jednotlivými vagony a odpoví na případné dotazy.

Pro žáky jsou v rámci expozice připraveny pracovní listy a další materiály.

Pro komentovanou prohlídku Legiovlaku a jeho exponátů bude pro objednané školní skupiny vyhrazena zhruba 1 hodina.

Maximální kapacita školní skupiny je 30 žáků. Školy se nemusejí obávat žádných dalších nákladů po dopravě svých tříd na místo vystavení Legiovlaku v jejich regionu.“

 

Text připravil: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.  

Foto: Marie Kubíčková, DiS. (7x) a Československá obec legionářů (4x)

 

 

Více: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835zmetropole/214411058230040/cast/356264/