Leda / Že aneb zámecká Ledárna v Třebíči nabízí umělce pěkně v chládku

28.07.2021 18:14

 

Leda / Že

Jaromír Šimkůj a hosté

15. 7. až 12. 9. 2021

Zámecká ledovna

Třebíč

 

 

Neobvyklou výstavu, neobvykle nazvanou a v neobvyklé výstavní prostoře konanou, jsme v rámci našeho pobytu Třebíče nemohli vynechat. Už proto že bylo horko, a galerie Ledárna umístěná v Zámecké ledovně slibovala neobvyklou tepelnou úlevu.  Navíc, poutač na tuto výstavu zněl přitažlivě: „Čtrnáct výtvarníků úmyslně pracuje s vlivem nízké teploty a velké vlhkosti na své exponáty. To, že by tamní podmínky mohly jejich vystavená díla nenávratně poznamenat, jim nevadí. Někteří umělci na to dokonce spoléhají.“

 

 

Třebíčská Zámecká Ledovna je podzemní prostor o délce 38 m a šíři téměř 8 m. Podlahu tvoří oblázky a klenuté stopy svědčí o historii, která byla ale citlivě upravena.  Prostor původně sloužil zámku k uchovávání ledu a potravin. Za socialismu byl účel zajímavé prostory poněkud pozměněn, neboť zde vznikla střelnice pro „bojovníky“ v uniformách Lidových milic. To se rokem 1989 sice změnilo, ale až v roce se dočkala ledovna svého současného poslání. Vzniklo zde netradiční lapidárium, neběžná výstavní síň, přestavující trvale přes 80 kamenných fragmentů, jež byly od poloviny minulého století objevovány při výkopových pracích v okolí baziliky sv. Prokopa a jsou to podle všeho pozůstatky zbořeného třebíčského kláštera. Dokládají to nalezené fragmenty, identifikované odborníky jako zbytek schodu, patky sloupů, části ostění či díly klenbových žeber.

 

 

Umění u ledu?

 

No není to tak hrozné, ani tak doslova. Chlad uvnitř Ledovny byla za našeho červencového pobytu v Třebíči žádoucí. Šero už pro objektiv aparátu méně. Ale vystavené artefakty jsou nasvíceny bodovými světly, takže vynikají a vystupují z šera starobylého podzemí docela tajuplně a taka trochu po vzoru dávné malířské praktiky – šerosvitu.

 

 

To měl asi hlavní autor výstavy Jaromír Šimkůj při úvahách co a jak zde vystavovat určitě na mysli. K jejímu naplnění, ne zaplnění, jednotlivá díla jsou rozmístěna volně a dá-li se v daném světle a konstelaci usoudit, tak i přehledně po celém prostoru. Jejich spolupůsobení a divácké proplétání se mezi vším co se zde nachází, ve svém celku vytváří vlastně jednu specifickou instalaci především jako celek. A atmosféra je výborná. A dojem silný. A při vší úctě čtrnácti autorů není pro běžného přišedšího rozhodující, kdo, co, vytvořil, ale celková harmonie a vypovídací pocitová hodnota výstavy.    

 

 

Autoři výstavy si ale samozřejmě zaslouží ocenění i osobní a tak je uveďme jmenovitě. Protože ono v podtitulu výstavu uvedené Jaromír Šimkůj a hosté znamená, že se na výstavě podíleli svými instalacemi tito autoři:

Bronislav Foller, Zdeněk Halla, Marie Hřebíčková, Antonie Jandáková, Marie Kapounová, Drahomíra Maloušková, Ladislav Novák, Arnošt Pacola, Tomáš Rybníček, Jan Steklík, Petr Veselý, Jiří Víšek a Martin Vybíral.  

 

 

Pár slov k Zámecké ledovně  

Zámeckou ledovnu spolutvoří dva prostory. Snad i proto je návštěvníkům přístupná ze dvou stran. V obou případech zcela volně. Jiná možnost je její prohlídka v rámci prohlídkové trasy celého Benediktinské opatství.  Od roku 2017, kdy se dočkala své rekonstrukci a získala svoji obsahovou náplň, je tak v Třebíči další zajímavý objekt, který stojí za návštěvu.  

Přistup je z povrchu zemského. Jednak zámeckým příkopem, kterým vede mlatová cesta, ale také po chodníku vzhůru z Žerotínova náměstí, vinoucím se podél baziliky a zámku. Díky oběma volně přístupným vchodům, ve výsledku vytváří spojnici propojující cestu z Žerotínova náměstí k bazilice sv. Prokopa a příkop kolem hradebních zbytků.

Dodejme, že vše co nabízí Ledárna, a co zde bylo už zmíněno, doplňuje pro zájemce ještě stálá panelová výstava dokumentující historické ledařství a vše co s tím souviselo, opatřená dokonalým výkladem i řadou zajímavých dobových obrazových materiálů.   

 

 

Leda / Že

Jaromír Šimkůj a hosté

Bronislav Foller, Zdeněk Halla, Marie Hřebíčková, Antonie Jandáková, Marie Kapounová, Drahomíra Maloušková, Ladislav Novák, Arnošt Pacola, Tomáš Rybníček, Jan Steklík, Petr Veselý, Jiří Víšek a Martin Vybíral

Zámecká ledovna, Zámek 1, Třebíč

Otevřeno: od května do října denně, v době mezi 9 a 17 hodinou

Vstup: zdarma

https://ct24.ceskatelevize.cz/3340820-unikatni-studena-vystava-laka-navstevniky-do-zamecke-ledovny-v-trebici