Lávka aneb konečně je scelená Botanická zahrada Praha aneb od Fata Morgany k venkovním expozicím přímo (a s výhledem na město!)

22.06.2023 19:00

 

 

Pro botanickou zahradu a komfort návštěvníků je lávka doslova „zlomovým okamžikem“, řečeno s ředitelem Botanické zahrady Praha, Bohumilem Černým. Přemostění totiž propojilo dvě dosud oddělené části jedné a téže zahrady.

Expozicí Fata Morgana s expozicemi venkovními.

 

 

To hlavní je hotovo.

Ano, ale v okolí lávky to ještě není takové, jaké to nakonec bude.

Vznikne zde totiž ještě jedna celá další nová expozice.

Značně členitý terén, je bývalou pískovnou.

 Vedení Botanické zahrady v takto vzniklém specifickém prostoru, buduje expozici Japonských mlžných lesů, jezera a také místa relaxační, doplněná právě vhodnou flórou,

jež bude pocházet doopravdy až z Japonska.

 

 

Cesta k překlenutí úvozové cesty

 

Až do předjaří (3. 3. 2023) letošního roku, byla Botanická zahrada rozdělena nepříliš schůdnou úvozovou cestou vedoucí z dolní Troji vzhůru do Sídliště Bohnice. Překážka, která trápila vedení Botanické zahrady a ztrpčovala život návštěvníkům.  Mnohé dokonce i odradila od komplexní prohlídky celé Botanické. Do vzniku přemostění - lávky, bylo nutné, chtěl-li návštěvník zavítat jak do skleníku Fata Morgana, do relativně sousedící (až na ten úvoz) ornamentální zahrady, musel opustit areál, přejít přes silnici a pak teprve znovu vstoupit do té samé Botanické zahrady a její zahrady Ornamentální. Každý kdo tuto anabázi podstoupil, volil k přesunu jinou trasu, takže vznikla spleť stezek s jediným cílem, probojovat se z jedné části zahrady do druhé. Nejeden návštěvník to díky tomu vzdal a spokojil se jen s tou jím prvně ponavštívenou částí. Což byla samozřejmě škoda a hlavně diskomfort návštěvníků.  Teď je s tím konec a prostor zaplní - až doroste - nová expozice Evoluce rostlin.

 

 

Čtvero možností kudy za poznáním

 

Od otevření lávky, tedy od 3. března 2023, je k dispozici čtveřice možných vstupů do Botanické zahrady. I to zvýší návštěvnický komfort. Podle toho odkud kdo cestuje, může si zvolit vstup a tím pádem i výstup na čtyři způsoby. 

Vzato odshora dolů, to je jako první současný vstup v horní části zahrady, tedy od Sídliště Bohnice, kde je k dispozici navíc i parkoviště.

Druhou možností je - také už běžně fungující - vstup u skleníku Fata Morgana.

Do třetice je tu vstup zdola, od Kovárny, tedy od autobusové zastávky pod Vinicí sv. Kláry. Ten čtvrtý vchod je tzv. Jižní vstup, který fungoval, a po dokončení zde budovaného multifunkčního objektu, fungovat už zase bude, a vede z ulice Nádvorní. To je ten vchod, co k němu vede už dlouho zavedený výstup po romantických schodech od Trojské, dostupný od stanice autobusů u Zoologické zahrady. 

 

 

Hrst dokladů, že vývoj Botanické spěje zdárně vpřed

 

·         Botanická zahrada byla založena v roce 1969.

·         Do léta 1992 ji ale veřejnost mohla navštěvovat jen ve dnech otevřených dveří.

·         Celoročně přístupná je až od srpna 1992.

·         Dnes je v areálu umístěno 15 000 druhů stromů a květin.

·         Trojská botanická zahrada právě prožívá svou již 54. sezónu, od otevření pro veřejnost.

·         Botanická zahrada aktuálně dokončila další projekt - multifunkční objekt nového výstavního sálu a zázemí pro návštěvníky a zaměstnance.

·         Probíhá rekonstrukce viničního domku, kde vznikne nový degustační prostor pro vína z Vinice sv. Kláry.

·         Letos poprvé Botanická zahrada připravuje pro návštěvníky program i na předvánoční čas.

·         Pokračovat budou i žádané večerní komentované prohlídky.

·         V ulici Nádvorní vzniká stavba multifunkčního objektu, s výstavním sálem a prodejnou suvenýrů.

·         Přibude relaxační zóna, přiléhající k Ornamentální zahradě.

·         V letošním roce se představí nová expozice - Archa Bohemica - poukazující na vybrané chráněné lokality České republiky.

 

Text a foto: Richard Koníček