Landscape festival Praha 2015 aneb víme, co je veřejný prostor?! No, je to přece celá naše zeměkoule! A žije zde přes 7 mld. lidí!

12.07.2015 09:28

Galerie Jaroslava Fragnera – Praha: 10. 7. – 27. 9. 2015

Nákladové nádraží Žižkov NNŽ – Praha: 8. 6. – 27. 9. 2015

 

 

 

Landscape festival Praha 2015 je v pořadí již 3. ročníkem, jenž se u nás koná a který neunikl samozřejmě ani pozornosti našeho webu www.www-kuturaok-eu.cz. Ten letošní byl odstartován tradičně ve Fragnerově galerii a to dne 9. 7. 2015. Aktivity související s tímto projektem se ale nikdy neomezují jen na jednu výstavu, na jedno místo a na jeden termín.

 

 

Jedná se o soubor akcí, událostí a výstav, které obohacují i letos letní dění v Praze.

Dík patří především Galerii Jaroslava Fragnera

GJF pořádá celý náročný festival a úspěšnost předchozích ročníků dokazuje, že podobná akce je na místě, že zajímá laickou i odbornou veřejnost. Nejinak tomu bude – jak lze očekávat – i letos. Landscape festival Praha 2015 se koná pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana a náměstka primátorky hlavního města Prahy Matěje Stropnického.

 

I když se slavnostní zahájení festivalu LFP 2015 konalo v prostorách galerie JF,  těžiště festivalu se odehrává v emotivních industriálních prostorách Nákladového nádraží Žižkov.

 

Co nabízí GJF

Na slavnostním zahájení, na něž byl pořadateli přizván i náš web www.www-kulturaok-eu.cz jsme se zúčastnili zahájení dvou zajímavých výstav a – jako překvapení pro všechny přítomné i odhalení – či přesněji zviditelnění – jedné zajímavé sochy. Ale vezměme to popořádku.

 

Sdílená města - Evropská cena za městský veřejný prostor 2014

Hlavní výstava uspořádaná v prostorách GJF nese název Sdílená města - Evropská cena za městský veřejný prostor 2014. Jedná se o pestrou panelovou výstavu pozoruhodných světových projektů přihlášených do soutěže o Evropskou cenu za městský veřejný prostor. Soutěž je iniciativou Centra současné kultury v Barceloně (CCCB), která se koná každé 2 roky a snaží se vyzdvihnout chvályhodné projekty a realizace a především upozornit na důležitost veřejného prostoru v demokratickém životě měst (více na WWW.PUBLICSPACE.ORG ).

Proč v demokratickém životě měst? Jak nám na zahajovací tiskové konferenci vysvětlil Dan Metra, tak proto, že podoba města úzce souvisí s demokracií. A takový je i smysl udělované Ceny, která už od roku 2000 nachází a propaguje probíhající procesy transformace a zlepšování veřejných prostranství v Evropě.

 

 

Města obecně mají k idylickému ráji zpravidla daleko. A přitom v současnosti v nich žije půl světové populace.Naštěstí se ve veřejných prostranstvích evropských měst nachází a nabízí i řada obdivuhodných příkladů zlepšení. Jde o řešení, chápající veřejný prostor jako místo pro lidi. Evropská cena za městský veřejný prostor se stala výkladní skříní úspěšných počinů řešících problémy, jež jsou pro evropská města typické.

 

 

´Sdílená města´ je panelová výstava 25 nejlepších prací pro 8. udělení Ceny. Barcelonská CCCB soutěž organizuje spolu s Nadací architektury v Londýně, Centrem architektury ve Vídni, Muzeem architektury a národního dědictví v Paříži, Muzeem finské architektury v Helsinkách, Muzeem architektury a designu v Lublani a Německým muzeem architektury ve Frankfurtu nad Mohanem (podrobnosti, viz. https://www.publicspace.org/en/prize)

 

 

Příběh soutěže O cenu Petra Parléře

Druhou výstavou v prostorách GJF je výstava (a pro vážné zájemce i prodávaná publikace shodného názvu) nazvaná Příběh soutěže o cenu Petra Parléře 2002 – 2014.

Výstava je v podstatě českou odpovědí na světovou výstavu Sdílená města. I u nás totiž probíhá obdobná soutěž - Soutěž o cenu Petra Parléře. Jde o unikátní, ale bohužel nepříliš na veřejnosti známou a prezentovanou soutěž probíhající již od roku 2002. Za dobu svého trvání prošla řadou peripetií, o tom je ostatně i precizně zpracovaná dokumentární kniha Příběh soutěže o Cenu Petra Parléře, sestavená architektkou Evou Špačkovou. Dnes už je Soutěž ale etablovaná a respektovaná a je neopominutelnou součástí naší soutěžní architektonické kultury.  Od počátku si klade za cíl pomáhat s organizací soutěží městům a obcím, jež potřebují řešit daný architektonický úkol ve veřejném prostoru a na uspořádání vlastní architektonické soutěže nemají prostředkya zkušenosti.

Vedlejším a rozhodně ne druhořadým posláním soutěže je ukázat možnost a schůdnost spolupráce zadavatele a autora, což u nás dosud není - ke škodě věci - vždy samozřejmostí. Nedílnou součástí soutěže je prezentace a propagace soutěžních výsledků a architektury obecně, směrem k veřejnosti.

Ústřední slogan soutěže ´Vracíme městům paměť, půvab a krásu´ je výmluvný a všeříkající.

Nakolik se to daří a jak vypadají výsledky jednotlivých soutěžních ročníků, dokumentuje výstava ve foyer Galerie Jaroslava Fragnera.

Při jejím zahájení promluvil nejen ´domácí pán´ GJF, Dan Merta, ale i Allan Gintel, psycholog, nakladatel a jeden za zakladatelů soutěže O cenu Petra Parléře. Mimo jiné zdůraznil, že lidské ego se nejlépe projeví soutěží a soutěživost, že je v každém z nás od dětství.  Že každý toužíme ukázat, co v nás je, že něco chceme, a že to dokážeme a vydržíme.

 

Na zahájení výstavy promluvil i další ze zakladatelů soutěže, architekt a urbanista, Jan Sedlák. Mimo jiné připomněl, že veřejný prostor města je vnímán vždy v kontextu doby. Něčím zcela jiným byl za minulého režimu, jiným byl v 90. letech a úplně jiným je v současnosti.

 

A skoro jako výzva architektům a tvůrcům veřejného prostu vyzněla jeho myšlenka,

že vzhledem k tomu, že je dnes prakticky povoleno vše,

je to,

jaký bude veřejný prostor našich měst dnes,

jenom na nás samých!

 

Výstava nám dokumentárně ukáže vítězné projekty, připomene jména členů poroty a hodnotitelské rady za leta 2003 až 14 (64 porotců), představí všechny účastníky (74 měst, některá opakovaněa 114 soutěžních zadání).

 

Na závěr zlatý hřeb programu

O Galerii Jaroslava Fragnera je známo, že se orientuje na techničtější výstavy, určené odborníkům, ale připravené tak, aby i laici a zájemci se dozvěděli mnohou zajímavost z naší i světové architektury. GJF se však nebrání ani prezentaci uměleckých disciplín, jež mají přímou ale i nepřímou vazbu na architekturu. Ostatně, opravdová architektura se přece nebrání korunovaci vhodným a vhodně zakomponovaným uměleckým dílem. To platí od věků po dnes.

 

Takže oním – a přímo symbolicky načasovaným - zlatým hřebem, bylo odhalení sochy Kurta Gebauera na nádvoří před GJF.  Socha se jmenuje Husův Vesuv a autor ji vytvořil a vkomponoval právě a jen pro tento prostor, do dvorního traktu GJF ke stěně Betlémské kaple. Stalo se tak v rámci jiné aktivity pořádané GJF - Open Air Arény Betlémské náměstí. Datum vzniku Gebauerovy sochy je ovlivněno 600. výročím upálení Mistra Jana Husa.

 

Sám autor ke svému nápaditému, nevtíravému a silně emotivnímu dílu napsal:

„Studené plechové plamenoblesky

v plevelně bylinném záhonku vedle Betlémské kaple nechť jsou připomínkou,

jak plamenná slova o nezpochybnitelné pravdě

jsou dobrou výbušnou směsí pro potenciální fanatiky a puberťáky, což jsme možná všichni.

 

Výbuch sopky pak nezastaví ani spálení řečníka,

ba naopak.

Víra v nějakou Pravdu na východě a jihu od nás zatím nás jen obklopuje.

Žijeme v nejlepší době na nejlepším místě.

Před Husem to tu bylo v rámci středověku možná taky tak, po Husovi se to zvrhlo jako nyní na Ukrajině nebo v Sýrii,

tak probůh nevěřme kdejakým Pravdám,

ale každodenně dialogicky pečujme o plevelně bylinný záhonek naší evropské vlasti

a zkusme s tím pomoct i okolo – pokud a dokud na to máme. Amen.“

Kurt Gebauer, 9. 7. 2015

 

V následném neformálním obhlížení mistrovské sochy jsme pak spolu s autorem sdíleli jeho nadšení z toho, jak se jeví ony kovové plameny šlehající až téměř do oken Betlémské kaple, za ranního slunce, při večerním soumraku či v nočním osvětlení náměstí. Probírali jsme i to jak rez postupující po povrchu, bude měnit chladný kov v rudé plameny olizující úpatí kaple.

 

Za www.www-kulturaok-eu.cz jsme s mistrem hovořili neformálně, upřímně a možná i docela dlouho, zatímco ostatní se pozvolna vytráceli. Kurt Gebauer nám znovu (pokolikáté už?) potvrdil známý fakt, že ten, kdo opravdu něco ví a umí, je v osobním kontaktu zcela neokázalý, vstřícný a přirozeně moudrý.

 

Hurá na Nákladové nádraží Žižkov

Pádící doba a bohatý program festivalu Landscape Praha 2015 nás ale hnal dál. Na Nákladové nádraží Žižkov, kam se většina přítomných přesouvala na četné tamní zahajovací akce, ale hlavně na přednášku kurátora výstavy Swiss Touch in Landscape Architecture, pana Michaela Jakoba.


A co že Nákladové nádraží Žižkov nabízí?

Především směs výstav věnovaných veřejnému prostoru a krajinářské tvorbě. Oblíbené sitespecific instalace na železničních vagonech, jež nesporně zaujmou už jen názvy – Eatscape, Restscape, Playscape, MOVE by NATURE, Ekofitness centrum, Rekrajinostrukce, Květinová věž pro legionáře nebo Žižkov Long Line.

 

 

 

Výstavy prezentované v prostorách nádražní budovy i na peronech představují krajinářskou tvorbu, umělecké intervence v krajině, architekturu ve veřejném prostoru i digitální krajinu.

Názvy výstav: Swiss Touch, Digital Landscape (jedná se o 21 velkoformátových digitálních fotografií – Umění v krajině), Evropské zahradní a krajinářské festivaly, Nahraj!, Umění v krajině, Na okraji, Hrajináři, Archistroj, Zelený domov, Zahradnická fakulta MENDELU či Žižkov Log Line…

Větší prostor než loni dostaly děti…

 

 

 

 

 

 

 

 

V září se můžeme těšit na architektonický workshop, přednášky, debaty a další výstavy a instalace.

 

Vhled do legionářského vagonu

Vstup na NNŽ: zdarma

Spot k zahájení/  https://www.youtube.com/watch?v=aqSORbrhFdk

T: 602 404 920, 222 222 157

www.gjf.cz

www.landscape-festival.cz

 

 

110 00 Praha 1

Betlémské nám.  5a

Máme otevřeno: úterý  - neděle: 11.00 - 19.00 hodin

Vstupné: 40 Kč, 20 Kč

 

Doprovodný program

Středa 15. 7. 2015

v rámci OAA, divadelní představení Stand´artní kabaret divadla Vosto5.

Začátek v 19.30 hodin  ve dvorním traktu Betlémské kaple

Chlapci Ondar, Petar, Tomina, Jura a Kurt předvedou maximální improvizační standart!

 

Úterý 9. 8. 2015

Nic víc, nic míň!

Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní kabaret prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně doprovázený vlastní kapelou SNAHA.

Délka představení: 45-60 minut

Hrají: Ondar Cihlář, Jura Havelka, Tomina Jeřábek, Petr Prokop a Kurt Bauer

 

Odkazy na weby:

https://www.gjf.cz/aktualne/landscape-festival-praha-2015/

https://www.gjf.cz/aktualne/open-air-arena-betlemske-namesti-2015/

https://landscape-festival.cz/o-projektu2015/

 

Odkazy na FB události:

https://www.facebook.com/events/110753702597920/

https://www.facebook.com/events/717754208348041/

https://www.facebook.com/events/839625749457746/

https://www.facebook.com/events/1002562996441206/

https://www.facebook.com/events/390511827811785/

https://www.facebook.com/events/639899252812610/

 

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková, GJF