Ladislava Gažiová: Džas bare dromem/Jdeme dlouhou cestou aneb kolo bloudící neznámo kam...

15.11.2016 14:47

Nevan Contempo – Praha

5. 11. – 3. 12. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy, tentokrát výstavy z romské problematiky, výstavy Džas bare dromem/ Jdeme dlouhou cestou jsme si mohli prohlédnout instalaci děl romských umělců z umělecké sbírky a dokumentačního archivu Muzea romské kultury (celkem 64 artefaktů) - obrazy, plakáty, dřevořezby a dokumenty. Výstava prezentuje některé z emancipačních jisker v kulturních dějinách Romů, anebo některé jiskřičky si jenom představuje.

 

Představ si, že neexistuje diskriminace. Ani Romové nejsou diskriminovaní. Studují běžně vysoké umělecké školy, píšou knížky v romštině, mají silné zastoupení ve vládě, dětí ve školách studují dějiny Romů, centrum Prahy protíná třída Josefa Serinka...(romský partyzán, uprchlík z tábora v Letech)…

 

 

 

Romské umění, či přesněji umění vytvářené Romy, je a priori zatížené mnoha předsudky, a je jedno, jestli jim ve výsledku dáváme pozitivní či negativní konotace. Při použití uměnovědných kategorií se dá vpasovat do škatulky art–brut, tedy k projevům, které vytvářejí akademickým školením nezatížení/nezkažení jednotlivci. Art-brut má své obdivovatele, sběratele i teoretiky. Často bývá zdůrazňován kontrast jeho spontánní kreativity vůči spekulativnosti současného umění. Na druhou stranu nelze přehlédnout jistý rys shovívavé nadřazenosti, která je s obdivem k art-brut spojená.

 

Způsob, kterým Laďa Gažiová k prezentaci sbírkových fondů Muzea romské kultury přistoupila, se právě snaží tyto stereotypy narušit. A to chronologickým řazením artefaktů (zatímco pro art-brut je charakteristické bezčasí).  Zdůrazňuje formální, stylové momenty tvorby, které mají filiace k ´obecným´ dějinám umění, a to opět v kontrastu k art-brut, fungujícímu zcela mimo tyto kategorie.

Dále dohledává a zdůrazňuje vazby uměleckých děl ke konkrétním společensko-emancipačním událostem a fenoménům v historii Romů. …

(zdroj: Ondřej Chrobák)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělci (náhodný výběr):

Julius Lakatoš

Dzurko Rudolf

Ladislava Gažiová

Aladár Kurej

Ján Berky

Míla Doležalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátoři: Ladislava Gažiová / Ondřej Chrobák

 

Výstava vznikla díky spolupráci a zápůjčkám Muzea romské kultury, Moravské galerie a FFUK

 

 

 

130 00 Praha 3

U Rajské zahrady 14

Máme otevřeno: út–so: 13.00 –18.00 hodin

Vstup: zdarma

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková