Ladislav Vlna: Zakladatelům /To the founders aneb Extra/Ordinary People …

29.08.2018 14:29

 

 

 

 

Galerie kritiků/Palác Adria - Praha

22. 8.  - 16. 9. 2018

 

 

Z organizačních důvodů jsme se zúčastnili pouze tiskové konference k nové výstavě Zakladatelům, která se konala před vernisáží, k výstavě nejnovějších děl Ladislava Vlny, o jehož autorovi jsme již informovali na našem webu.  Autorovy osobité portréty vytvořené malbou ohněm na ocelových deskách,  tzv. metalurgické malby, nás na www.www-kulturaok-eu.cz vždy uvádějí v úžas.

 

Navíc můžeme zhlédnout velkoformátový akryl na plátně - Extra/Ordinary People a oblíbenou plastiku Vlasta…

 

Zakladatelům české kultury

U příležitosti 100. výročí založení Československa

 výstavu děl Ladislava Vlny

věnovali

šesti významným zakladatelům

 duchovní samostatnosti a kultury národa v oblasti vědy, umění a sportu

 –

 Františku Běhounkovi

(* 1898 v Praze)

 český fyzik

 Karlu Čapkovi

(*1890 v Malých Svatoňovicích)

 dramatik, novinář, spisovatel)

 Eduardu Ingrišovi

(* 1905 ve Zlonicích u Slaného)

 hudební skladatel, cestovatel, dokumentarista

 Elišce Junkové

(* 1900 v Olomouci)

 nejrychlejší jezdkyně světa ve 20. letech 20. století

 

 Františku Kupkovi (portrét je na pozvánce na výstavu)

(* 1871 v Opočnu)

malíř, grafik, ilustrátor

 

a

Ottovi Wichtterlemu

(* 1913 v Prostějově)

 vědec, vynálezce světového významu

v oboru makromolekulární organické chemie

 Jejich společným jmenovatelem,

kromě shodného data narození na přelomu 19. a 20. století v rakousko-uherské monarchii je,

že proslavili svou prací nově vzniklý stát v období 1. republiky

a ve vývoji moderní doby se zasloužili o naše kulturně-vědecké uznání ve světě.

Vykonávali svou práci s respektem vůči občanskému právu,

se zachováváním křesťanských zásad a ve jménu liberální demokracie.

Mají lví podíl na formování moderní Evropy

v podmínkách nelehkého soužití nově vzniklých národních států

v meziválečném období

i

v poválečném boji s totalitní ideologií.

Tváře těchto osobností představuje autor osobitými portréty

tzv. metalurgické malby,

 tj. malbou ohněm na ocelových deskách,

v odkazech na symboliku jejich života a díla.

 

Po absolutoriu na AVU v Praze pracoval Ladislav Vlna jako malíř,

sochař a restaurátor, svou originální techniku zdokonaluje již řadu let.

 Obrazy vypaluje ohněm do ocelových desek bez přidávání jakýchkoli jiných materiálů.

 

Kresba je ručně rytá a barvy jsou žíháním vydobyté ze samého nitra oceli a její podstaty.

Iluze, vznikající odrazem světla od povrchu ocelového materiálu,

vytváří pravdivý a komplexní obraz o vnitřní kráse objektu.

Takto vytvořené, expresivní figurální kompozice

působí na diváka širokou škálou světelných a barevných podob,

formujících se v proměně podmínek světla výstavního prostoru.

 

Prezentace umělcových děl se však neomezuje jen na portréty,

představuje ikonograficky také anabázi,

na níž dílo zakladatelů naší moderní kultury vznikalo.

 

Právě s estetikou, a také se společenskou etikou úzce souvisí chápání duchovních hodnot národa.

Pojem demokracie občas přestává ladit s liberalismem,

dokonce se s ním dostává do rozporu.

Znamená to, že selhává liberalismus jako vláda ideálů, v

yjadřujících úctu k institucím, pravdě a tvůrčí kráse,

zatímco idea demokracie se redukuje na vládu většiny,

 jejíž představitelé mění ideály na populismus.

Pak se nedostává politické kultury.

Proto si přínos zakladatelů národní kultury

zaslouží hlubší reflexe vůči tvorbě jejich duchovních hodnot a ocenění jejich názorové tolerance

k vytvoření jednotné platformy v nadnárodním společenství.

Chápání okolností zrodu duchovních hodnot národa

má také svůj velký význam v procesu hledání smyslu

naší svobody a zachování víry v lepší budoucnost.“

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

 

Ladislav Vlna (* 1976 v Třebíči)

  • 1992 - 1996: Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, obor malba
  • 1999 - 2005: AVU v Praze, ateliér restaurování Karel Stretti

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Jungmannova 31/36

Máme otevřeno: úterý - neděle: 11.00 - 18.00 hodin

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kiyoshi-akiyama-jaroslava-kadlecova-premysl-prochazka-ladislav-vlna-pravda-materialu-klam-obrazu-aneb-kdyz-krizime-ruzne-cizorode-materialy/

 

www.galeriekritiku.cz

www.vlnaladislav.cz