KYBERPSYCHO 2016 aneb rozhovory s dětmi by se měly vyplatit

16.11.2016 15:10

Magistrát hl. m. Prahy  

8. 11. 2016

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu nás pozvalo na sedmý ročník odborné konference o nových trendech v oblasti online bezpečnosti "Kyberpsycho 2016" a multižánrový festival "KyberFest 2016". Celou akci moderoval Jiří Palyza z NCBI.

 


„Buď pánem svého prostoru“


Akce byla součástí celoevropské kampaně European Cyber Security Month 2016. Konference byla jako vždy věnována problematice bezpečnějšího internetu s důrazem na uplatňování a sdílení praktických zkušeností pro potřeby odpovědných pracovníků veřejné správy, pedagogů, pracovníků policie a orgánů činných v trestním řízení, sociálních pracovníků, odborníků z oblasti prevence kriminality, médií a zainteresované veřejnosti. Především nám byly zopakovány pojmy, které s bezpečností internetu jsou spojeny, jako např.:

Hrozba = potenciální příčina nežádoucího incidentu, který může mít za následek poškození systému či společnosti a jejích aktiv

Hrozby mohou mít původ: přírodní a lidský, dále je dělíme na přírodní, náhodné a úmyslné

  • množství dat globálně stoupá kosmickou rychlostí
  • uživatelská zdatnost dětí  u počítače stoupá do stále nižší věkové kategorie  (myslíme-li si, že máme dítě v pokoji u počítače, že je v bezpečí, jsme na velkém omylu, děti  nás u počítače odpozorují, děti internet milují a na naše zákazy nereflektují, vzniká nebezpečí šikany a dětských sebevražd)

 

Obsah konference byl rozdělen do tematických bloků:

Kyberkriminalita – aktuální trendy a technologie obrany
Kyberkriminalita – zkušenosti z policejní praxe

 

Zde nás zaujala přednáška (Teddy Sunardi - Policie ČR) o tom, jak sociální sítě ubližují (nejen) dětem, kterou jsme velmi pozorně vyslechli, zejména jeho názor, že na internetu neexistuje žádné soukromí, všechno je ve skutečnosti veřejné…musíme se zamýšlet nad tím, kde leží hranice mezi svobodou projevu a cenzurou?

 

Sociální sítě jsou prostředí, kde se rodí výměna a stahování materiálů s ilegálním obsahem jako např. pornografických a rasistických materiálů a další. Provozovatelé sociálních sítí (Facebook) v řadě případů nedokážou adekvátně a včas reagovat na upozornění na nevhodné aktivity a obsah na sociálních sítích. Zejména pro naše domácí prostředí je navíc nutné brát v potaz, že tyto firmy nemají prakticky žádnou uživatelskou podporu a nahlašování nevhodných aktivit posuzují lidé bez znalostí našeho jazyka i prostředí.

 

(pozn. autorky: bez našeho vědomí nám byla před 5 lety založena kýmsi - jakási - facebooková stránka s brr! fotografií jisté americké herečky, přitom jsme o založení stránky nikoho nikdy nežádali a není tak vůbec naše, protože my s facebookem pracovat nehodláme).

  • Protiprávní jednání: neoprávněný přístup k počítačovému systému, podvod, hanobení národa…


Uskutečněné panely na konferenci

Kdy a jak používat online nástroje proti kyberzločinu
Zkušenosti dobré praxe v programech prevence kyberkriminality

Příklady dobré praxe z pražských projektů prevence
Příklady dobré praxe z krajů
Online závislosti – motivy a důsledky

Konferenci pořádalo  hl.  město Praha a Národní centrum bezpečnějšího internetu s podporou MVČR v rámci projektu "Hl. m. Praha – Praha BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech“.

www.konference.ncbi.cz

www.ncbi.cz

www.saferinternet.cz (nabízí semináře)

www.saferinternet.org (online tipy pro rodiče – digitální svět vašich dětí)

www.stopline.cz (místo pro ohlášení nelegálního obsahu)

 

A budoucnost k zajištění bezpečnosti internetu?

Spočívá v posílení klíče k bezpečí, k posilování zabezpečení systémů a dat. Jedním ze zásadních požadavků je, aby se k systémům a datům nedostal nikdo nepovolaný - klíčem je autentizace, tj. metody a postupy, které mají zajisti soulad mezi virtuální a fyzickou identitou uživatele…heslo, specifické znalosti, další principy – založené na analýze způsobu chůze , způsobu psaní na klávesnici, biometrické postupy…kombinace…

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/bezpecne-s-online/