KVĚTINOVÁ UNIE aneb bude mít naše předsednictví v Radě Evropy na růžích ustláno?

27.07.2022 11:16

 

 

 

Květinová unie

12. 7. – 31. 12. 2022

Sídlo Rady Evropské unie

Budovy: Justus Lipsius a Europa Building

 

 

U příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie bude Národní galerie Praha od 12. července reprezentovat Českou republiku projektem Květinová unie v sídle Rady.

 

Výstavní projekt Květinová unie realizuje Národní galerie Praha.

Připraven byl pod kurátorským vedením Michala Novotného, ředitele Sbírky moderního a současného umění.

O jeho vytvoření se zasloužila skupina devíti mladých českých umělců, textilních designerů a grafiků: 

Jana Brože, Jakuba Chomy, Barbory Fastrové, Johany Pošové, Jakuba Jansy, Valentýny Janů, Martina Kohouta a kolektivu Overall Office.

Projekt vznikl za podpory Úřadu vlády ČR a je určen pro dvě budovy Rady

– Justus Lipsius a Europa Building

akcentuje potřebu dialogu, péče o druhé a o naše životní prostředí.

Jeho cílem je prezentovat český vztah k přírodě a zdůraznit zásadní témata, která budou s předsednictvím spjata, ať už se jedná o bezpečnostní otázky, nebo propagaci unijních hodnot v zemích východní Evropy.

Zároveň podtrhuje i ekologickou agendu, již bude během předsednictví silně rezonovat.

 

 

České předsednictví v EU přináší nové výzvy, které budou mít dopad na umění a kulturu. Je nám ctí, že můžeme realizovat tuto prezentaci, která je výrazem tolik potřebné solidarity, hrdosti na kulturní dědictví země a ochoty přispět do diskuse o tom, jakou roli hrají umělci v současnosti,”

Alicja Knast, generální ředitelka Národní galerie Praha

 

Hlubší smysl naší intervence do veřejného unijního prostoru

 

Hlavními motivy předsednictví jsou jednota v rozmanitosti, péče a uzdravování a také recyklace a upcyklace. Ty se odrážejí i v používaných materiálech a výrobních technikách.

Symbolem je věneček dvanácti léčivých rostlin z různých regionů Evropy zhmotněný ve velkoformátovém, ekologicky vyrobeném koberci umístěném na podlaze hlavního prostoru atria budovy, v níž se odehrávají jednání Rady.

Vití věnců je starobylý zvyk.

Umělci se jím rozhodli nahradit kruh dvanácti zlatých hvězd z vlajky Evropské unie.

Stonky jednotlivých květů vytvářejí propletený a pevný svazek, jsou tedy symbolem evropské sounáležitosti jinak odlišných regionů. Jednoty, která se nevylučuje s lokální identitou, folklorem a tradicí.

 

 

„Na prezentaci jsme pracovali více než rok a snažili se, aby byla zároveň kolektivní i individuální, aby se v ní stíraly hranice mezi uměním a něčím použitelným, tak jako mezi svobodným uměleckým vyjádřením a službě společným ideálům, kterým věříme.“

Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha

 

Přednost dostaly recyklované materiály

 

Pojem tkaní a splétání se objevuje i v rozměrné, ručně utkané tapiserii, která výpravným způsobem zobrazuje právě proces recyklace.

Tapisérie měří téměř 20 metrů a vznikla během šestiměsíční intenzivní práce

Barbory Fastrové a Johany Pošové.

Vytvořena je z nastříhaného a již použitého textilu, přesně na míru prostorám určených pro tiskové konference.

Z recyklovaného textilního vlákna a dalších zbytkových látek byly dále připraveny látky módních návrhářek Overall Office použité na mobiliáři.

Umělci měli za úkol vybavit i vnitřní zasedací prostory Rady.

Židle, stoly a stoličky jsou upravenými kusy starého i nového nábytku z ohýbaného dřeva. Úpravou pomocí zbytkových kusů či odřezků se jednotlivé kusy nábytku vzájemně proplétají a rozrůstají, což asociuje provázanost a z ní plynoucí nutnost dialogu.

 

 

Reálné objekty i počítačová grafika

 

Skupina objektů

Jakuba Chomy,

vzniklá ve spolupráci s

Tomášem Kockou Juskem a Alex Selmeci,

bude sloužit jako místo setkávání - infopoint a knihovna - a taktéž k posezení pro příchozí.

Stěžejní objekt připomínající monolit je částečně vyroben z vrstev přírodního korku.

Projekt doprovodí webové stránky, které stejně jako grafickou podobu květinové vlajky zpracovával

Jan Brož.

Součástí kampaně je i trojice videí

Martina Kohouta, Valentýny Janů a Jakuba Jansy.

Jansovo video alegoricky a s nadsázkou provede diváky zahradní slavností a také scénáři, jaké by to bylo, kdyby Evropská unie neexistovala.

Kostýmy od

Overall Office

jsou vyrobeny ze zbytkových látek z košil, kravat, sak a recyklovaného textilního vlákna unikátní technikou art protis, která vznikla v 60. letech minulého století v Československu.

 

 

Dočkáme se i u nás

 

Ne každému se poštěstí zavítat do Brueslu a jen nemnoha z nás bude dopřáno spatřit celý projekt v reálném prostředí objektů Rady Evropy. Ale nic není ztraceno. Zatím nám musí sice postačit jen fotky a videa, ale v roce 2023 bude celý projekt přestaven i v České republice. A budeme ho moci na vlastní oči spatřit všichni.

 

 

Text:  Eva Sochorová, vedoucí oddělení PR a tisková mluvčí NGP a Richard Koníček

Foto: NGP a internet

     

Květinová unie

12. 7. – 31. 12. 2022

Sídlo Rady Evropské unie

Budovy: Justus Lipsius a Europa Building

Výstava se koná za podpory Úřadu vlády ČR