Květa Pacovská: Utíkejte na konec/ Run till the end aneb kreslím, kreslím všechno, kreslím čímkoliv na cokoliv…kreslím sice banalitu, ale s poetikou si hraju …

02.10.2019 11:02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie hlavního města Prahy

Colloredo-Mansfeldský palác/3.patro

2. 10. 2019 - 1. 3. 2020

 

 

Tiskovou konferenci u příležitosti nové výstavy Utíkejte na konec, jejíž název převzat podle jednoho vystaveného grafického listu Květy Pacovské,  zahájila tisková mluvčí Michaela Vrchotová, poté Magdalena Juříková, ředitelka GHMP slovy, že je ráda, že se výstava Květy Pacovské zde v Colloredo-Mansfeldském paláci uskutečnila. Autorka výstavy Květa Pacovská, distingovaná, i přes svůj věk (91 let) stále šaramantní konceptuální umělkyně -  ilustrátorka, sochařka, výtvarnice, byla osobně přítomna.

 

O koncepci výstavy hovořila kurátorka výstavy Hana Larvová, že se především jedná o ranou část tvorby Květy Pacovské.  Pokud jde o vystavené grafické listy - koláže / lepty, suchá jehla/, které byly po dlouhá léta uschovány u Květy Pacovské, jsou vytvářeny ve stejném formátu a pro tuto expozici jsou zaskleny.

 

A Květa Pacovská? Dodala, že když kreslila na desku, která měla již v sobě nějakou historii a byla vlastně odpadem, tak tu špinavou desku vlastně tou svou grafikou vyčistila. A pokud jde o její úplně první koláž v životě, s úsměvem dodala Květa Pacovská, tak tu vytvořila ještě jako malá v roce 1939 s babičkou o Vánocích.

 

Po retrospektivě konceptuální umělkyně Květy Pacovské v Městské knihovně obracíme tentokráte pozornost na téměř neznámou, o to však důležitější část její tvorby, ve které se v 60. a na počátku 70. let paralelně s pracemi pro knihu věnovala volné grafice a objektům z papíru a kovu. Této oblasti nebyla doposud věnována náležitá pozornost, a pro příznivce jejího díla bude do značné míry překvapující. Přitom právě v této rané tvorbě jsou zformulována základní východiska, ze kterých celé mimořádné a mnohovrstevnaté dílo Květy Pacovské, zahrnující nejen autorské knihy a ilustrace, ale také obrazy, sochařské objekty a kresby, vychází.

 

Před čtyřmi roky, v listopadu 2015, byla v GHMP v Městské knihovně zahájena retrospektiva Květy Pacovské. Koncept výstavy, jehož záměrem bylo představit stěžejní díla konceptuální tvorby této umělkyně, tedy obrazy, sochy-objekty, kresby, instalace a experimentální autorské knihy, tehdy neumožnil zahrnout také rané práce z 60. a 70. let 20. století.

 

 

Tyto grafiky a drobné sochy tvoří mimořádně ucelenou kolekci, ve které jsou již obsaženy výtvarné principy, které Květa Pacovská trvale sleduje a ve své další tvorbě především pomocí barvy dále rozvíjí. Soubor černobílých grafických listů se suchou jehlou, vyhraněným obsahem a vizuální jemností velmi konzistentní, vystavila autorka pouze jednou, a to společně s kovovými objekty a ilustracemi v pražském Hollaru v roce 1971. Její následný zájem o další výtvarné formy, mezi jinými především o ´uzavřené´ koncepty knih-objektů, byl důvodem, proč tato kapitola z její rané tvorby zůstala stranou pozornosti a veřejnosti dodnes téměř neznáma.

 

Proto jsme se rozhodli věnovat této důležité části její práce samostatnou výstavní kapitolu v Colloredo-Mansfeldském paláci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentální konceptuální tvorba Květy Pacovské zahrnuje široké spektrum výtvarných forem, v nichž jsou obsaženy inspirativní výtvarné podněty, kterými v prvních desetiletích 20. století obohatila mezinárodní avantgardu tvorba Kurta Schwitterse, Paula Klee, Kazimira Maleviče a dalších stěžejních osobností historie umění.

 

Květa Pacovská originálními výtvarnými postupy je proměňuje ve stále novou vizuální zkušenost, kterou propojuje zájem o prostor. Pacovská si jej převážně geometrickým výtvarným rukopisem definuje pomocí linií a barev. Nedílnou součástí tvorby jsou i rané grafiky, nejdříve lepty se suchou jehlou, kterými se intenzivně zabývala především v druhé půli 60. let, a následně pak velkoformátové litografie a sítotisky, které paralelně provázejí její tvorbu až do současnosti.

 

Na výstavě představujeme rané grafické listy,

které vytvořila Květa Pacovská na počátku svého působení, mezi lety 1964 -1971,

a sochy-projekty ze 70. let.

 

Grafická kolekce je úzce tematicky i formálně propojena. Grafiky mají obdobný formát, jejich prostor modeluje široká škála valérů šedi, které vytvářejí rámec pro naznačený obrazový děj. Jejich koncept, obdobně jako v dalších dílech, založila Květa Pacovská na svérázné filosofii hry s písmeny a čísly. Ta se později spolu s barvou stanou základní komponentou originálních autorských knih, které z volné tvorby přímo vycházejí a jsou dominantou její experimentální tvorby, jež je dnes nedílnou součástí mezinárodní umělecké scény.

 

 

Základem celého výtvarného projevu Květy Pacovské, grafiky nevyjímaje,

se stala od počátku kresba, konkrétně samotný kresebný akt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kreslím, kreslím všechno, kreslím čímkoliv na cokoliv“,

výstižně charakterizovala již na počátku 50. let autorka své zaujetí spontaneitou čáry. Proto k záznamu rydlem do grafické matrice přistupovala vždy stejně jako k liniím kresby na papíru nebo k tahu štětcem v ploše obrazu, tedy s důrazem na samotný kresebný tah, který rukopis grafik vytváří.

 

To, co v těchto grafikách Květu Pacovskou zajímá především, je formální skladebný princip přibývání a ubírání, vrstvení, prolínání a překrývání, opakování, dělení aj. Motivy ryté přímo do grafické desky, písmo, číslo, znak dále proměňuje nebo kombinuje spojením s obrazovou nebo textovou koláží vlepovanou do hotového tisku.

 

Prioritou není vizuální podoba, ale skrytá významová rovina, která je prostorem pro originální myšlenkovou kreativitu autorky. Plochu grafik naplňují jemné linie a obrazové fragmenty, které odkazují k aktuálním prožitkům nebo vzpomínkám na ně. Otázka, pokyn, úvaha nebo konstatování - jejich svérázný způsob komunikace vybízí k rozvíjení nekonečné řady asociací.

 

Jejich sled skládá dohromady mozaiku zdánlivě obyčejných událostí prožitého okamžiku v časovém prostoru hodiny, dne, týdne nebo jakoby celého života. Tento dadaistický princip banality všední situace, který Květa Pacovská s lehkou nadsázkou ráda ve své práci využívá, vytváří působivou poetiku grafik, které jsou přemýšlením a rozjímáním o věcech, jež patří k běžnému životu a jeho denním rituálům.

 

Lapidární témata v nich získávají závažnější významy, vytvářejí prostor pro fantazii diváka, který se stává jejich účastníkem a nabízí mu možnost je ´přečíst´.

 

Některé dávají pokyny: Lehněte si do trávy; Udělejte na obloze čáry a oblouky, které nepůjdou vymazat; Je sedm hodin a pět minut; jiné otevírají pomyslný dialog s divákem: S čím píšete?, Kam půjdete?; další pak komentují situaci: Postavili jsme čtyři stěny, Šli bychom. Až se postavíme doprostřed…, případně se navrací k různým zážitkům, jako například grafika Prostor pro 11 piruet, která je vzpomínkou na hodiny baletu ve škole primabaleríny Jelizavety Nikolské.

 

Některé grafiky odkazují na jednotlivé dny v týdnu, k určitému okamžiku a konkrétnímu konání. Příkladem je autorský text Hra pro bílou barvu (Prostor limitovaný časem) z let 1968 -1970, který přiřazuje každému dni určitou činnost, jež je v podstatě komentářem sledu výtvarných postupů.

 

Na konci 60. let začala Květa Pacovská vytvářet také své první drobné sochy-objekty, nejdřív z plechu, pak ze dřeva a papíru, které koncipovala jako kresby v prostoru. Důraz na otevřený koncept umožňoval jejich nepřetržitou formální obměnu. Z těchto soch se později vyvinula řada velkých konceptuálních prostorových instalací, které autorka realizuje dodnes.

 

Vytváří je z minimalistických objektů z tenkých ocelových plátů

v geometrické skladbě vertikál, horizontál, diagonál a kruhu.

Nazývá je ´placatými´ sochami.

 

Nedílnou součástí rané tvorby jsou také prostorové kresby, které Květa Pacovská skládala z elementárních geometrických prvků. Kromě papíru je často vytvářela subtilními liniemi drátů, občas je spojovala s provázky, které jim dodávaly rafinovanou hravost a neustálou proměnlivost. Ty ostatně provázejí v různé míře celou její experimentální tvorbu do současnosti. “  (text: Hana Larvová)

 

Květa Pacovská (* 28. 7. 1928 Praha)

  • 1951: absolvovala VŠUP v Praze (prof. Emil Filla)
  • její knihy byly publikovány česky, slovensky, německy, anglicky, japonsky, francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky, dánsky, finsky, holandsky, korejsky a čínsky
  • 1992 - 1993: působila jako hostující profesorka na Hochschule der Künste v Berlíně
  • 1995 - 1997: realizovala projekt zahrady v Chihiro Art Museu Azumino v Japonsku
  • 1999: byl udělen čestný doktorát Honorary Doctor of Design na Kingston University ve Velké Británii
  • žije v Praze

 

Kurátorka: Hana Larvová

Grafické řešení: Ondřej Grygar

 

 

Doprovodný program

 

  • komentované prohlídky s kurátorkou Hanou Larvovou a vystavující umělkyní Květou Pacovskou

  5. 11. 2019 v 17.00 hodin

25.   2. 2020 v 17.00 hodin

 

  • sobotní výtvarné workshopy

so 2. 11. 2019, 13.00 -18.00 hodin

Vrstvení a prolínání/ Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

so 7. 12. 2019, 13.00 -18.00 hodin

Kresba v prostoru/ Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

V rámci výtvarných reakcí na výstavu Květy Pacovské se budeme zabývat dvěma okruhy: kresbou a grafikou, také objekty a prostorovou tvorbou. V souvislosti s kresbou se budeme inspirovat subtilností kresby a její procesuálností. Budeme také vytvářet grafické matrice vrstvením různých struktur a vyrýváním linek, podobně jako je tomu např. u techniky suché jehly. Cílem bude nejen tvorba výsledných tisků a jejich variací - zajímavými artefakty budou i samotné matrice. Budeme testovat možnosti valérů šedi a experimentovat s písmeny, symboly, znaky a jejich kombinacemi. V kontextu prostorové tvorby se budeme snažit nejrůznějšími způsoby a prostřednictvím pestrých materiálů ztvárnit 3D kresbu.

 

  • výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci)

pá  11. 10. 2019, 15.00 -18.00 hodin/ Knižní vazby I

ne  13. 10. 2019, 15.00 -18.00 hodin/ Knižní vazby II

čt   17. 10. 2019, 15.00-18 hodin/ Knižní vazby III

ne  20. 10. 2019, 15.00 -18.00 hodin/ Knižní vazby IV

pá  25. 10. 2019, 15.00 -18.00 hodin/ Experimentální grafické techniky I

ne  27. 10. 2019, 15.00 -18.00 hodin/ Experimentální grafické techniky II

čt   16.   1. 2020, 15.00 -18.00 hodin/ Barva, linie a tvar I

pá  17.   1. 2020, 15.00 -18.00 hodin/ Barva, linie a tvar II

čt   23.   1. 2020, 15.00 -18.00 hodin/ Papír a kniha I

pá  24.   1. 2020, 15.00 -18.00 hodin/ Papír a kniha II

ne  26. 1. 2020, 15.00 -18.00 hodin/ Papír a kniha III

 

Během interaktivních výtvarných dílen se zaměříme na umělecké přístupy autorky (princip geometrie, minimalismus, rafinovaná vizuální proměnlivost a uplatnění typických barev - bílé, černé, zelené a červené), které využijeme při výtvarné práci s papírem a barvou.

 

Dále budeme zkoumat širokou škálu různých způsobů zhotovení knižní vazby. Vyzkoušíme si tradiční knihařské technologie jako je šitá nebo japonská vazba. Budeme experimentovat i s tvarem knihy a proměňovat ho na architektonické, sochařské nebo malířské dílo. Papír se stane prostorem pro různé pracovní postupy (prořezávání, perforace, koláž). Následující dílny zaměřené na netradiční grafické techniky se dotknou výtvarných prvků jako je linie, plocha, kontrast a kresba. Vytvoříme vlastní originální grafiky za pomocí jednoduchých nástrojů a kombinovaných technik. Závěrečný cyklus dílen bude soustředěn na techniku tónování papíru lihovými mořidly. Při výtvarné práci budeme hledat nové možnosti a způsoby použití lihových barev ke knihařským účelům nebo používat různé pomůcky.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

 

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz

M: 606 612 987, 608 216 418

 

Praha 1 - Staré Město

Karlova ulice 189/2

Máme otevřeno denně kromě pondělí:  10.00 - 18.00 hodin

Vstupné: 60 Kč plné (dospělí) / 30 Kč snížené (studenti, senioři)

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

https://www.ghmp.cz/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kveta-pacovska-maximum-contrast-aneb-kdyz-kontrastu-prece-rozumeji-i-deti/