Květa Pacovská: Maximum Contrast aneb když kontrastu přece rozumějí i děti!?

11.11.2015 15:35

Galerie hl.. m. Prahy – Městská knihovna, 2. patro

11. 11. 2015 – 27. 3. 2016

 

Byli jsme za www.www-kulturaok-eu.cz pozváni na tiskovou konferenci pořádanou k nové výstavě v prostorách výstavního sálu Městské knihovny. Výstava ´Květa Pacovská:  Maximum Contrast´ lákala k návštěvě, i kdyby nic jiného, tak už sama osobnost autorky by byla důvodem, proč pozvání přijmout a tiskové konference se zúčastnit. Navíc, se tiskové konference zúčastnila autorka vystavených děl osobně…

 

(Rozto)milá dáma vyzařující optimismus

Vzácnou příležitost setkat se s Květou Pacovskou a její - u nás dosud nikdy rozsahem srovnatelnou výstavou - nám zprostředkovaly dvě jiné dámy. Ředitelka GHMP a spolukurátorka výstavy, PhDr. Magdalena Juříková a šéfkurátorka GHMP, vedoucí Oddělení sbírek, PhDr. Hana Larvová. Obě byly na setkání s Květou Pacovskou přítomny a obě zjevně potěšeny, že se výstavu Maximum Contrast podařilo uskutečnit.

 

Rozsah a koncepce výstavy odpovídá šíři talentu a uměleckým vyjadřovacím schopnostem Květy Pacovské. Květa Pacovská se totiž zabývá trojrozměrnými obrazy, ale i kovovými a papírovými objekty, velkoformátovou kresbou, stejně jako volnou a užitou grafikou, případně instalacemi a také specifickým oborem - experimentální autorskou knihou. Všechny vyjadřovací formy spoluvytvářejí široké spektrum děl, ale vždy – v nejrůznějších variantách –  propojují linie a barvy s prostorem.

 

A při správné instalaci – na kterou si autorka dbá, protože (jak jsme se dozvěděli) - jsou její autorské výstavy všude, kde se konají, vlastně také jejím komplexním výtvarným dílem. Jednotlivé práce sestavené s ohledem na výstavní prostor tak spolu komunikují ve vzájemných konstelacích (zrcadla odrážející díla kolem v různých úhlech a podobně).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacovská totiž veškerou svou tvorbu odvozuje od geometrických principů. Zpracovává s pomocí této více méně exaktní vědy sice relativně minimalistické téma, ale rozvádí je do stále nových a nových a hlavně nečekaných forem. Pracuje s nevyčerpatelnou proměnlivostí základních motivů a využívá k tomu i razantních, transparentních kontrastů.

 

Přesně v duchu názvu výstavy. Maximum Contrast. A proč, že ten kontrast? Jak nám Květa Pacovská sama vysvětlila: Kontrast je důležitý pro každého. Rozumí mu i děti. Kontrast vymezuje, co je důležité a co ne.“ A jak později přiznala, název pražské výstavy už jednou použila. Jednalo se tehdy o podobně rozsáhlou výstavu ve Frankfurtu nad Mohanem. Ta výstava však byla nejen rozsáhlá, ale také podobně koncipovaná jako je tahle pražská, neboť i výstavní prostor, s nímž autorka při přípravě každé výstavy počítá a pracuje, byl tehdy obdobný. Umožnil jí tedy podobné pojetí výstavy. Proto převzala i někdejší název.       

 

 

Další z výjimečných pod střechou GHMP

Magdalena Juříková nás upozornila na významný kontext výstavy Květy Pacovské v celé výstavní koncepci GHMP - mapovat mezery naší výtvarné scény, objevovat a návštěvníkům galerijních objektů GHMP přibližovat, neprávem opominuté osobnosti, známé víc v zahraničí než u nás.

 

A tak se výstava Květy Pacovské řadí do sledu mimořádných osobností již v GHMP představených, jako byli a jsou z poslední doby - Ján Mančuška, Iren Stehli či Milota Havránková.

 

Jak Magdalena Juříková také dodala, výstava Květy Pacovské je výstavou, jaká jí u nás dosud nikdy nebyla v podobném rozsahu a hloubce představena. Cílem je ukázat dílo Pacovské v plné šíři. Protože pokud je Pacovská v našem povědomí vůbec zavedena, tak v zúženém pohledu jako ilustrátorka knih. To sice je nezanedbatelný fakt, ale zdaleka ji to nevystihuje.

 

Pacovská se totiž v 60. letech minulého století přiřadila k pokrokové vlně tvůrců vizuálního poetizmu. Hana Larvová doplnila, že Pacovská patří do pokračovatelské generace takových jmen, jakými byli malíři Kurt Schwitters, Kazimir Malevič či Paul Klee, ale také třeba filozof Ludwig Josef Johann Wittgenstein.  Jak uvádí kurátorský text:

 

Od té doby Květa Pacovská vytváří experimentální autorské knihy v podobě taktilních trojrozměrných objektů kombinujících vizuální poezii a dadaistickou hru s barevnými prostorovými plány. Originální pojetí knihy jako mnohovrstevnatého uměleckého objektu s otevřeným a stále se měnícím konceptem jí přineslo více jak čtyři desítky prestižních ocenění v zahraničí. Ve světě je význam jejího díla stvrzen také zastoupením v řadě významných sbírek a trvalou spoluprací s galeriemi a kulturními institucemi, jako jsou Chihiro Art Museum v Japonsku, Fondation M. von Cronenbold a Edition Les GrandesPersonnes v Paříži, Museum Sztuki v Lodži, Blue Dragon Art Company Tchaj-pej, Minedition Michael Neugebauer Publishing Ltd. v Hongkongu, Victoria and Albert Museum v Londýně a mnoho dalších.“

 

Sama autorka se nám v té souvislosti s potěšením pochlubila s novinkou, týkající se její současné výstavy v Tchaj-peji, hlavním městě Tchaj-wanu. Tam jde o výstavu zaměřenou především na její plastiky. A mnohé dokonce tak náročné na přepravu, že se – jak uvedla – musely podle maket a návrhů znovu vyrobit až na místě. Úplně nejnovější pozoruhodností této výstavy ale je, že se na ni, i přes pro Čínu dodnes složitou vztahovou vazbu s Tchaj-wanem, přijeli podívat čínští kurátoři z Pekingu a v těchto dnech se jedná, že by po skončení výstavy Květy Pacovské v Tchaj-peji, mohla být výstava přemístěna i do hlavního města Čínské lidové republiky – Pekingu, což je přinejmenším pro obě země nebývalé.

 

GHMP mění naše vnímání Květy Pacovské

Cílem GHMP a výstavy samé je změnit pohled na Květu Pacovskou a ukázat nám skutečný rozsah a obsah její práce, která se od 90. let minulého století stala nedílnou součástí mezinárodní výtvarné scény.

 

Jak také plyne z tiskové zprávy, tak „V letech 1992–1993 Pacovská působila jako hostující profesorka a vedoucí ateliéru Vizuální komunikace na Hochschule der Künste v Berlíně. V letech 1995 až 1997 realizovala projekt rozsáhlé zahrady v Azuminu (Chihiro Art Museum) v Japonsku. Rok 1998 trávila jako hostující profesorka na Kingston University v Británii, kde jí byl rok nato udělen čestný doktorát v oblasti designu. Je také stálým hostem na významných knižních veletrzích a kolokviích (Frankfurt nad Mohanem).“

 

Závěrem pár myšlenek a odpovědí Květy Pacovské

Na otázku, kde bere a zda ji neopouští optimismus zářící z jejích děl,

odpověděla:

„Jsem v jádru skeptik až pesimista.

Ale myslím, že všichni potřebujeme trochu radosti,

a tak ji - asi intuitivně - vkládám do svých obrazů.“

 

Na mnoha vystavených obrazech Květy Pacovské její signatura buď chybí, nebo je vzhůru nohama.

Na otázku, proč to a zda to máme chápat tak, že obrazy mohou viset různě, odvětila:

„Ano, obrazy, mohou být zavěšeny různě. Jak, záleží na prostoru, kde jsou. Proto jsem je tu dala zavěsit tak, jak jsou. A pokud jde o signaturu? No, původně jsem své obrazy nesignovala vůbec.  Jen je zezadu podepsala. Jenže pak už jsem sama přestávala vědět, do jaké doby je datovat, kam je zařadit, a tak jsem je signovat začala. Pořád jsem ale přesvědčena, že jakékoli vročení  je z hlediska historie umění nepodstatné. Označuje jen styl a období.“

 

Mnohý obraz Pacovské má v názvu ´Prostor´.

Na otázku, co pro ni ´prostor´ je, odpověděla:

„Prostor je pro mne i placatý obraz.

Snažím se do něj vstoupit, mohu v něm bloudit a dokonce i zabloudit.

Pro mne jsou prostory čtyři: Vnitřní, plošný, imaginární a reálný v sochách.“

 

A ještě 4 filozofující myšlenky Květy Pacovské, motta v hlavních výstavních sálů:

 

Prázdno, jako výchozí bod kreativity…

Kruh je forma bez začátku a bez konce, je znakem nekonečna…

Přidávání, ubírání, nastavování, překrývání, posouvání…

Kniha je architektura. Je daným prostorem, do kterého pomalované, prořezané a prázdné stránky komponuji.

 

110 00 Praha 1

Mariánské nám. 1

 

Máme otevřeno denně kromě pondělí: 10.00 – 18.00 hodin, čtvrtek do 20.00 hodin

 

Kurátorky výstavy: Magdalena Juříková, Hana Larvová

Grafické řešení: Květa Pacovská, Ondřej Grygar 

Anglický překlad: Lucie Vidmar, Vladimíra Šefranka

Redakce textů: Lucie Vidmar

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Propagace: Barbora Gallová, Miroslav Koláček, Alice Lenská, Michaela Vrchotová

 

Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová, Kateřina Prokopová

Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

 

Květa Pacovská

 • narozena 28. července 1928 v Praze
 • 1951 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (prof. Emil Filla)
 • 1992–1993 působila jako hostující profesorka na Hochschule der Künste v Berlíně
 • 1995–1997 realizovala projekt zahrady v Chihiro Art Museum Azumino v Japonsku
 • 1998 byla hostující profesorkou na Kingston University ve Velké Británii
 • 1999 získala čestný doktorát v oblasti designu na Kingston University ve Velké Británii
 • 2001 obdržela Cenu Vladimíra Boudníka za významný přínos v oblasti umělecké grafiky
 • 2003 vytvořila koncepci a grafický návrh pro Mezinárodní knižní veletrh v Tchaj-pej, kde měla také svou vlastní výstavu
 • 2007 představila svou novou knihu A l’infini v Centre Georges Pompidou v Paříži
 • 2008 proběhla její zatím největší výstava v Muzeu užitých umění ve Frankfurtu nad Mohanem (MAK)
 • 2010 vyšla její kniha Couleurs du Jour ve francouzštině a němčině
 • knihy Květy Pacovské byly publikovány česky, slovensky, německy, anglicky, japonsky, francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky, dánsky, finsky, holandsky, korejsky a čínsky

 

Doprovodný program

Kurátorská prohlídka

čt. 26. 11. 2015 od 18.00 hodin

 

Autorská prohlídka

čt. 17. 12. 2015 od 18.00 hodin

čt. 25. 2. 2016 od 18.00 hodin

 

Setkání nad knížkami Květy Pacovské

čt. 21. 1. 2016 od 18.00 hodin

 

Víkendové výtvarné workshopy:

so. 21. 11. 2015 13.00–18.00 hodin/ Kniha jako objekt i artefakt, Městská knihovna

so. 13. 2. 2016 13.00–18.00 hodin/ Experimenty a dialogy s písmem, Městská knihovna

so. 12. 3. 2016 13.00–18.00 hodin/ Tvar a barva v architektuře objektu, Městská knihovna

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory:

ne. 24. 1. 2016 15.00–18.00 hodin/ Barvené hry, kontrasty a harmonie

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne. 21. 2. 2016 15.00–18.00 hodin/Tvarosloví geometrie a kniha

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Rezervace do 16.00 předchozího dne (není podmínkou účasti)

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol a pedagogové 5 Kč, děti nad 10 let 20 Kč

 

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz

Hodnocení:  99 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková