kunstWerk: Heimlichův manévr aneb víme, že chaty vznikly z ´dušení se´…?!

28.01.2016 14:22

Ateliér Josefa Sudka – Praha

27. 1. - 4. 3. 2016

 

 

 

Zastav se člověče

u pat ti spočívá

sýkory hrobeček

 

Jen panáček malý

úzkost hrdlo stáhne

čas letí, příteli drahý

Třísky jsou naštípané

polena srovnaná

po tobě co zůstane?

 

Na vernisáži nové výstavy ´Heimlichův manévr´ neobvyklá expozice (včetně venkovních lampiónů, jak se to na chatových osadách dělalo a dělá) nás návštěvníky přinutila k jistému zamyšlení: k čemu byly, jsou a budou vlastně chaty?

Na www.www-kulturaok-eu.cz jsme nikdy chatu ani chalupu neměli, nějak jsme nevěděli, k čemu a proč máme celý svůj nedlouhý život jezdit stále na jedno místo, když je svět a naše republika plná přírodních jiných krás. Tak zpět k výstavě...výstava je plná exponátů i fotografií včetně konzerovaných hlízořezů, parohů, skleniček na alkohol i pivních lahví, vzorů chat i na jejich razítkách i dalších roztodivností...

 

 

 

 

 

 

 

 

Např. v rámci tradicionalismu se na vystavených panelech  navíc dozvíme, že chata je šlahounem postindustriálního romantismu, který vyrostl z modernity. Klademe si tak otázky, je dnes chata ještě modernistická, nebo už tradiční? Představuje dnes ještě únik, nebo iluzivní pokus o návrat k tradičnímu řádu?  A další otázky se při prohlížení exponátů před námi vynořovaly…

 

Vypuzení jako metoda

K určitému typu dušení dochází při nešťastné kolizi dvou činností probíhajících přibližně v jednom místě a čase, totiž při dýchání a jedení. Stejně jako když se v úzké křižovatce srazí dvě auta a dál nepokračuje ani jedno, tak také v prvním případě obě činnosti rázem ustanou. Zatímco přestat najednou jíst jednoho v tu chvíli neporazí, s náhle ukončeným dýcháním se to má hůř. Nejíst lze dlouho, nedýchat jen žalostně krátce. Jako duch v posledku vždy vítězí nad hmotou, tak i dech triumfuje ve své důležitosti nad soustem. A tak sousto, vědomo si své věčné druhořadosti, vykoná trucovitě ďáblovu práci. Nemá-li ovšem v tuto fatální chvíli dojít k potupující výhře sousta, musí nastoupit metoda, jež hmotu vypudí. Pokud se tak stane a sousto je vypuzeno, dojde tímto aktem k jeho zásadní transformaci. Sousto už nikdy více není jídlem. Tuto prostou transformační metodu používá pro svou práci také tvůrčí formace kunstWerk.

 

Dalo by se říci, že jde ve výsledku vždy o metamorfované vypuzeniny. Bez výjimky se zde střetáváme s výchozími výjevy a objekty, které jsou obecně známé a snadno rozpoznatelné, nečelíme čemusi neznámému, ba naopak; profánní a obligátní zjevnost, samozřejmost a poznanost vstupních elementů je až „dusivá“ a navýsost nevýtvarná. Následující manévr, ve svém záměru metodicky insitní, je však razantně zpochybňuje jak v rovině viditelného, tak také obsaženého, což koná jednoznačně pro jejich záchranu. Smysl pak dvakrát dává, že kunstWerk našel své útočiště v chatové oblasti – fyzicky i významově. Chata je vypuzeninou civilizace (nebo přinejmenším urbanizace) z její vlastní přemíry. Vznikla z ´dušení se´.

Je vydáveným domem, přesto domem není. Je bytím vypuzeným do přírody a právě proto není bytím v přírodě. Chata je ryzí žitá tvorba a arci uměním není. Čím tedy k čertu je?! Vpravdě snad masovým transformátorem tíhy hmoty v energii ducha. (Dr. Ludwig Hirsch)

 

 

 

 

 

 

 

kunstWerk je tvůrčí formace, ustavená po zhruba dvacetileté spolupráci zakládajících členů v roce 2000 a ve víceméně nezměněné podobě tak setrvávající dodnes. kunstWerk má 2 členy zakládající, 1 člena in Memoriam a proměnlivý počet členů externích. Kromě vlastní tvůrčí činnosti v oblasti výtvarného umění se věnuje i činnosti kurátorské a teoretickým studiím. Členové kW se zabývají též duchovní obrodou společnosti. Stáli u zrodu chatařské církve Sekula, kde se věnují misijní a pastorační činnosti.

Výstavy:
2013 Ausflug, Galerie a Dílna Baobabu, Tábor
2010 Mein Heim, Galerie Josefa Sudka, Praha
2010 Nevadí, Nová scéna ND, Praha
2004 Heimliche Ausstellung, galerie Concordia, Praha
2001 Wochenendhäusergesamtkunstwerk, U medáků, Praha

Publikační činnost (výběr):
Kapesní katalog kunstWerku, kunstWerk, 2007, Praha a okolí
Kniha chat, Revolver Revue, 2012, Praha

 

110  00 Praha  1

Újezd 30

 

Máme otevřeno denně kromě pondělí:  12.00  - 18.00 hodin

základní vstupné: 10 Kč

studenti uměleckých škol: zdarma

 

www.atelierjosefasudka.cz

 

Hodnocení:  59 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva - Copyright © PPF Art 2016)

Foto: © Ing. Olga Koníčková