„KULTURNÍ DRUŽSTVA A JEJICH HISTORIE“ aneb za vším hledej možnost vzniku družstva

23.02.2022 18:40

 

„KULTURNÍ DRUŽSTVA A JEJICH HISTORIE“

kulatý stůl uspořádala

DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČR (DA ČR) A MUZEUM DRUŽSTEVNICTVÍ

22. 2. 2022

 

 

www.www-kulturaok-eu.cz je web věnující se už řadu let kulturním počinům a akcím všeho druhu. Vše co souvisí s kulturou, která v posledních letech dostala hodně zabrat v důsledku pandemie, nás tedy bytostně zajímá. Proto, když nás oslovila vedoucí sekretariát Družstevní Asociace ČR, Ing. Lenka Fremutová Týčová zda bychom neměli zájem na účasti u kulatého stolu na téma „KULTURNÍ DRUŽSTVA A JEJICH HISTORIE“, samozřejmě jsme neváhali.

Otázka vazby družstev a kulturních institucí nám byla zcela neznámá.

 

 

Setkání předních odborníků sezvaných DA ČR ke kulatému stolu, byla reprezentativní. A témata, jež měla být probrána, byla pro nás zcela netušená. Družstvo národního divadla v Brně, Družstvo České filharmonie, Družstvo ZOO Praha a Družstvo rozhledny na Petříně… U počátků a fungování těchto, tak významných, a tak - pro nás - nečekaných institucí stála Družstva. Ano, museli jsme si pokorně přiznat, že i my, jsme nadále pod vlivem dehonestace pojmu družstevnictví prováděné v době socializmu, kdy pojem družstvo byl degradován na především nechvalně známá JZD, pak snad násilně zestátněním poslepovaná nejrůznější družstva řemeslná, povětšině s přídomkem techna, Mototechna, Teplotechna … a zbývalo by snad už jen přejmenovat Pohřební ústav na Mrtvotechnu. Pak se do podvědomí dostala ještě Družstva bytová a na venkově Jednota a podobně. A to je asi všechno. A najednou jsme byli svědky - a pozornými posluchači – přednášek, líčící až obdivuhodné a často přímo obroditelské role, dalších družstev na poli - nikoli neoraném - ale kulturním.

 

 

Poučení u „kulatého“ stolu

 

V odpovídajícím prostředí zasedací místnosti Družstevní Asociace ČR, v neformální, skoro až sousedské atmosféře se sešli především zasvěcení. Odborníci, pamětníci, historici a – chceme-li – tak družstevníci (zase ta nevkusná asociace, že), a my byli svědky neuvěřitelných historických exkursů. Aby ne. Kočíroval to Mgr. Pavel Černý, vedoucí Muzea družstevnictví DA ČR, se kterým jsme již několikrát měli tu čest na některých záležitostech spolupracovat.

On to byl, kdo ve svižném tempu také celé tohle pozoruhodné rokování zahájil a nastavil mantinely. Mimo jiné i časové, protože věděl, že přednášející jsou chodícími encyklopediemi svých témat, a je třeba je přimět k redukci prezentace. Však na závěr bylo dost možností s nimi osobně a podrobně, otázky které po přenášce zůstaly doprobrat.

 

 

Družstvo Národního divadla v Brně

 

Autorem přenášky a jejím vitálním tlumočníkem byl ředitel Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, Mgr. Vojtěch Poláček. Obsah přenášky je v prostoru vymezeném tomuto článku, samozřejmě nepřenosný. A to musel být přenášející často a intenzivně Mgr. Černým brzděn. Šíře a hloubka znalostí a jeho zjevný osobní zájem doslova překypoval přes okraj vymezeného časového limitu. Na jednu stranu škoda, na druhou dobře tak, dostalo se alespoň na ostatní. Pro čtenáře těchto řádek, proto jen odkaz na všeobecnou informaci ze sítě sítí, aby alespoň velestručným výtahem řečeného mohli nabýt představy. 

https://sites.google.com/site/coopstorya/sektory/kulturni-druzstva/druzstva-v-oblasti-kultury/druzstvo-pro-vystavbu-ceskeho-narodniho-divadla-v-brne

 

  

Počátky družstva a historie České filharmonie

 

Další z - nám - neuvěřitelných témat. Slovutná, světově proslulá instituce, těch nejprestižnějších hudebníků a jejich dirigentů a dramaturgů, jež od svého vzniku skvěle reprezentovala českou hudební zralost doma i ve světě, vznikla také na základě snah družstva.

Přenášku, pečlivě připravenou další odbornicí Mgr. Pavlínu Landovou, vedoucí hudebního archivu České filharmonie., musel ale nakonec přečíst - v jejím zastoupení - sám Mgr. Pavel Černý, neboť autorka se pro nemoc nakonec musela omluvit.                  

I zde si dovolíme nabídnout odkaz přímo na web DA ČR, kde je otázka zpracována (https://www.170let.cz/clanek/ceske-filharmonicke-druzstvo-24 ) a pro zájemce o konkrétní autorské znění přednášky na https://www.dacr.cz/akce-muzea-druzstevnictvi/ , složka Zajímavosti z družstevní historie, kde je zveřejněna v doslovném znění, jaké nám tlumočil i Pavel Černý.

 

 

Družstvo ZOO Praha

 

Tohoto tématu, troufáme si říci, asi přece jen trochu známějšího alespoň povrchně a z části, se ujala badatelka paní Hana Heráňová. Hlavním důvodem jejího přizvání k tomuto kulatému stolu bylo, že Hana Heráňová sepsala neuvěřitelně obsáhlou a záslužnou knihu o ZOO Praha, nazvanou jednoznačně „Zoo pro hlavní město“, která vyšla v roce 2021 k 90. výročí ZOO Praha a na neskutečných 468 stranách se zabývá vším, co souvisí s pražskou ZOO. Svoji knihu autorka také předala, k nemalé radosti Mgr. Pavla Černého, vedoucího Muzea družstevnictví, věnovala - s autorským podpisem - do muzejního depozitáře DA ČR. Pro ty kdo nezaloví v objemné knize Hany Heráňové, kde je tématu věnována celá kapitola, a jejíž autorské tlumočení jsme spolu s přítomnými vyslechli, jen orientaci v základních faktech uvádíme odkaz na webovou stránku tomuto tématu věnovanou (https://sites.google.com/site/coopstorya/sektory/kulturni-druzstva/druzstva-v-oblasti-kultury/druzstvo-pro-vystavbu-zoo-praha ).

 

 

Družstvo rozhledny na Petříně v Praze

 

Ačkoli, a zde se přiznáme k dalšímu historickému omylu dosti rozšířenému, který jsme až do přednášky sdíleli i my, a to, že Petřínská rozhledna souvisí s jubilejní výstavou roku 1890. Omyl. Přednáška PhDr. Jaroslavy Novákové, byla skvělým průletem prehistorie, historie, vzniku, existence a všech dějinných peripetií jedné z pražských dominant a atrakcí, Petřínské rozhledny. A opět nás překvapila, že i za touto stavbou, mimochodem technicky mistrnou, stálo družstvo. A to dokonce až do roku 1956, kdy bylo definitivně režimní silou zlikvidováno. I zde můžeme všechny, kteří se nemohli zúčastnit přenášky, litovat, protože patřila mezi mistrné. Pro základní orientaci tedy nabízíme jen další odkaz na web DA ČR (https://www.170let.cz/clanek/druzstvo-rozhledny-na-petrine-v-praze-16 )  

 

 

A co dnes? Jak s družstvy v kultuře?

 

Závěr celého kulatého stolu patřil opět Mgr. Pavlu Černému, který celou historickou část uzavřel, a odpověděl na nevyřčenou otázku, zda lze založit i dnes nějaké družstvo zaměřené čistě na kulturní aktivity. Odpověď zní – ano. A dokonce je k dosažení návod jak družstvo založit. K dispozici je ve velmi přehledné a vyčerpávající podobě na https://druzstevni-inkubator.cz/zalozeni-a-vznik-druzstva-krok-za-krokem/ z webu provozovaného Občanskou iniciativou za zodpovědnou budoucnost – Alternativa zdola.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

„KULTURNÍ DRUŽSTVA A JEJICH HISTORIE“

kulatý stůl uspořádala

DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE ČR (DA ČR) A MUZEUM DRUŽSTEVNICTVÍ

22. 2. 2022

Těšnov 5 110 00 Praha 1

Tel.: 222 312 460, 224 805 141

www.dacr.cz