Krzysztof Wodiczko: OUT/INSIDE(RS) aneb budeme mít pro bezdomovce vozíky?

24.02.2013 11:27

DOX  - Centrum současného umění – Praha

22. 2. - 6. 5. 2013

 

Centrum současného umění DOX připravilo jednu z nejobsáhlejších přehlídek díla světově uznávaného polského umělce Krzysztofa Wodiczka, která je zároveň první prezentací jeho tvorby v České republice. Výstava představuje dokumentaci umělcových proslulých velkoformátových projekcí na významné veřejné památníky a budovy, dále příklady sociálního designu a především jeho nejnovější projekt Out/Insideři (2013), který netradičním způsobem tematizuje soužití české většinové společnosti s romskou menšinou.

                                    

Ústředními tématy téměř čtyřicetileté tvorby polského umělce Krzysztofa Wodiczka jsou válka, konflikt, trauma, paměť a komunikace ve veřejné sféře. Prostřednictvím kombinace umění, technologií a kritického přístupu se Wodiczko ve svých pracech vyjadřuje k závažným společenským otázkám týkajícím se vztahu vetšinové společnosti a menšin.  

 

Čím proslul Krzysztof Wodiczko?

Umělec Wodiczko se osobně otevření výstavy v DOXu zúčastnil. Proslul především jako umělec, který přináší znepokojivá svědectví a připomíná nepohodlné pravdy pomocí svébytných uměleckých metod. Je průkopníkem specifického uměleckého žánru, jímž jsou projekce na významné veřejné budovy a symboly, jako jsou muzea, vládní budovy, památníky a pomníky.  Zatímco ve svých projekcích pokrýval městské monumenty ikonickými mediálními symboly, pozdější projekce se soustředily na výpovědi jednotlivců a skupin stojících na okraji společnosti.

 

 „V devadesátých letech jsem začal ve svých projektech využívat videotechnologii k naračnímu animování pomníků slovy a gesty obyvatel města. V těchto projektech využívám ve veřejném prostoru vizuální i akustickou sílu projekčního zařízení k přenosu, ozvučení
a zviditelnění těch obyvatel, kteří nejsou vidět a slyšet“,
říká o svých projekcích Krzysztof Wodiczko.

 

Projekt vozidla pro bezdomovce

Část výstavy jsme věnovali dokumentaci projekcí ve veřejném prostoru, jichž Wodiczko dosud realizoval po světě více než 80, a to např. v Austrálii, Kanadě, Velké Británii, Německu, Holandsku, Izraeli, Japonsku, USA a dalších zemích. Kromě ukázek projekcí jsme představili i některé příklady sociálního designu, jehož základní funkcí je usnadnění komunikace příslušníků menšin ve většinové společnosti.  Mezi Wodiczkovy projekty sociálního designu patří jeho vozidla, tematizující materiální či společenskou deprivaci znevýhodněných skupin.  Na rozdíl od raných vozidel ze 70. let, která Wodiczko charakterizoval jako metaforická, neboť jejich funkce byla prvotně symbolická a až na pár výjimek se jednalo o nerealizované návrhy, znamenal Projekt vozidla pro bezdomovce (1988-89) posun ke kombinaci symbolického a zároveň užitného rozměru. Jsou praktická, vespod je drátěná klec pro uložení majetku bezdomovce, jsou na kolečkách, takže se dají snadno přemisťovat, akorát nevím, jak to funguje v zimě, topení jsem tam neviděla. Dá se  prý v nich i spát. No, nazdar!

 

 Další z vozidel Poliscar (Poliscar, 1991) byl vytvořen jako určité „velící středisko“ pro komunikaci a aktivismus v rámci komunity, technologický design pro znevýhodněnou část společnosti ve veřejné sféře neboli polis. Později Wodiczko spojil svá vozidla s projekcemi během své práce s válečnými veterány.

 

Wodiczkovy nástroje

Můžeme si prohlédnout mně dosud neznámé nástroje jako je ´Berla pro cizince´ (Alien Staff, 1992-96) nebo ´Mluvítko´ (Mouthpiece, 1994), které se zaměřují na problémy mezikulturní komunikace. Současně fungují jako sebe-zobrazující zařízení, která svým majitelům umožňují porozumět si a zviditelnit se – pro sebe sama a pro ostatní.

 

 „Jedním z cílů tohoto designu je rozšířit použití komunikačních médií na ty, kteří k nim nemají přístup, ale potřebují je ze všech nejvíce, a na ty, kteří k nim sice přístup mají, ale nedokáží je kriticky využít,“ vysvětluje autor.

Romové ze Šluknovského výběžku k nám promlouvají

Stěžejním dílem výstavy je Wodiczkův nejnovější projekt Out/Insideři (Out/Insiders, 2013), který vznikl přímo pro výstavu ve spolupráci s Centrem DOX a romskou komunitou z oblasti Šluknovského výběžku. Práce, jejíž název upozorňuje na otázky diskriminace menšinových skupin, se soustředí na tabuizované téma soužití české většinové společnosti s romskou menšinou. Wodiczko se zabýval nedávnými nepokoji v oblasti Šluknovského výběžku, demonstracemi iniciovanými neofašistickými skupinami proti místní romské komunitě. Videoáznamy výpovědí romských dětí o traumatech způsobených projevy rasové nenávisti jejich spoluobčanů promítáme na busty postav českých dějin (K. H. Borovský, Eliška Krásnohorská, Bedřich Smetana, T.G. Masaryk, Josef Jungmann, František Palacký a Božena Němcová). Wodiczko zde použil svědectví o traumatickém zážitku a dává i v tomto díle umělec hlas lidem, které společnost vytlačila na svůj okraj, a osvětluje otázky nečekaným způsobem.

 

Kdo je Krzysztof Wodiczko?                                                                

Berla pro cizince 1993 - biskupská berla s videem

Krzysztof Wodiczko (*1943) se narodil ve Varšavě v době povstání Varšavského ghetta
v umělecké rodině s českými předky z otcovy strany. Wodiczko studoval umění a průmyslový design v Polsku. V roce 1977 emigroval do Kanady a od první poloviny 80. let minulého století působí na amerických univerzitách. V současné době je profesorem umění, designu a umění ve veřejném prostoru na Harvard University’s Graduate School of Design (GSD) a hostujícím profesorem na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Jeho práce byly vystavovány po celém světě a oceněny řadou uznání, například prestižní cenou Hiroshima Art Prize. Wodiczko žije  v New Yorku, Bostonu a Varšavě.

 

´Válečné pomníky nás chtějí proměnit v reliéfy, sochy a nápisy, jejichž slepé oči, němá otevřená ústa azamrzlá gesta působí neschopně vykřikovat prázdné válečné slogany stojícíchv hrdinských pózách a vyčkávajících pozicích – částečně v pohybu a částečně v nehybnosti – mezi životem a smrtí.“

 

Zrušíme válku?

V jednom sále spatříme maketu Vítězného oblouku v Paříži, a současně návrh na mezinárodní transdiciplinární středisko v symbolickém provedení i jako aktivistické středisko pro podporu postupů v procesu zrušení války. Jeho cílem je šířit a realizovat projekty vedoucí ke světu bez válek… Světový institut pro zrušení války

 

Moje hodnocení

Výstava je velmi zajímavá, šokující a skvěle organizovaná. Zaujala mě především veřejná projekce na sochu Lincolna ze dne 11. 11. 2012 na Union Square v New Yorku, která trvala jeden měsíc, dále video s oživenými hlasy veteránů současných a minulých amerických válek, oživlé ruce na Atomovém dómu v Hirošimě s odrazem na hladině řeky, kde zahynuly tisíce lidí , kteří se chtěli ochladit po výbuchu atomové bomby a jak se později zjistilo, i korejští otroci,  a úplně nejvíc mě upoutala maketa Vítězného oblouku.  Jinak se připravme na docela velikou hlučnost, protože ze všech sálů se ozývají vyčítavé a naříkavé hlasy lidí a dětí, kteří nám to všechno chtějí sdělit…

 

Kurátoři: Jaroslav Anděl, Krzysztof Wodiczko

K výstavě vychází publikace věnovaná novému Wodiczkovu dílu a romské problematice
v širším kontextu kulturních, sociálních a politických otázek české společnosti.

 

Doprovodný program

2. 3. – 3. 3. 2013
Jeden svět v DOXu – BARCAMP: otevřená nekonference na téma“Naděje, kreativita a inovace pro společnost bez násilí a nenávisti”

 

6. 3. 2013 -  19.00  hodin
Jeden svět v DOXu – Na divokém severu (2011)- filmová projekce + debata s režisérem Davidem Vondráčkem

 

15. 3. 2013 -  9.30–13.30 hodin
Kreativní vzdělávání v multikulturní výchově – workshop pro pedagogy

 

10. 4. 2013 – 18.00 hodin
Inkluzivní vzdělávání – diskuze z debatního cyklu DOXagora

K výstavě probíhají pravidelné víkendové komentované prohlídky.

 

DOX Centrum současného umění

Poupětova 1, 170 00, Praha 7

Telefon:  295 568 113, mobil: 774 222 355

e-mail:  media@dox.cz

 

Otevírací doba:

Po 10–18

 Út zavřeno

 St–Pá 11–19

 So–Ne 10–18. 
Prostory centra DOX jsou bezbariérové

 

Partneři výstavy: US Embassy

Podpořilo: Národní muzeum v Praze

Mediální partneři výstavy: Prague Post, Radio 1

Partneři centra DOX: Zdeněk Bakala, Hlavní město Praha, MK ČR,  Česká pojišťovna,
TECHO, a.s., Premiant City Tour s.r.o., Poster Infinity s.r.o.

 

Mediální partneři centra DOX: Česká televize, Hospodářské noviny, RESPEKT,
Media Marketing Services, Art&Antiques, České noviny.cz, Prague Events Calendar

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: DOX