Kryštof Kaplan: Velké sklo aneb když ty konstrukce jsou přece tak krásné!

12.01.2016 15:22

Galerie Výklady AXA – Praha

12. 1. – 11. 4. 2016

 

Kryštof Kaplan vytvořil pro Výklady AXA soubor objektů - konstrukcí – funkčních mechanismů, které metaforicky pracují s tématem momentu proměny silového stavu. V rámci vernisáže jsme za www.www-kulturaok-eu. cz několik těchto výloh ofotografovali.

 

Kryštof Kaplan na své výstavce zpřítomňuje význam potence podpovrchových dějů, k jejichž zviditelnění stačí jediný spouštěcí akt.

  • pracuje s představou spořádané mechaničnosti neživého, jež se u živých subjektů obecně stává zástupným/únikovým stavem/procesem, akumulací zadržované tenze s těžko odhadnutelnými dosahy
  • zákonitosti fungování individuální i kolektivní psychologie jsou podobně jednoduché, účinné a mechanické
  • důležitou roli v předložené sestavě hrají stav zadržené nebo postupně akumulované síly, vědomí bodu zvratu, možnosti silové akce a její transformace
  • mechanika konstrukcí odkazuje k významově stěžejnímu prvku – k ploše samotných výkladů
  • prezentované objekty jsou současně abstraktními konstrukcemi
  • specifikum a síla Kaplanova přístupu spočívá ve strohém konstatování – neupíná se k planě zidealizované představě, nemoralizuje, pouze předkládá fakta (zdroj: Iva Mladičová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryštof Kaplan (nar. 1987)

2002 – 2006: vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích

  2007 – 2013: absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola prof. Zeithammla

2012 a 2013:  získal ateliérovou cenu AVU

od 2003 se zúčastnil řady sochařských sympozií, na mezinárodním soutěžním sympoziu v Markneukirchen získal 1. místo

2013: obdržel cenu Bogdana Neidenova za figurální sochařství (2013)

od 2009 vystavuje  (sochařský ateliér J. Zeithammla, (A)VOID Gallery, Praha, v Galerii AVU (Vítání jara) 2011, v Artbanka Museum of Young Art (AVU v AMoYA) 2012, roku 2013 ve Veletržním paláci Národní galerie (Diplomanti AVU) a v RED Gallery London (výběr diplomových prací AVU)

2015: vytvořil sochařskou instalaci pro broumovský klášter

v současné době působí jako asistent v Ateliéru sochařství II AVU v Praze

2008: spoluzaložil kapelu Vložte kočku, která získala o 3 roky později 1. místo na festivalu Malá Alternativa, roku 2013 byla nominována na cenu Anděl a v následujícím roce tuto cenu obdržela v kategorii elektronické hudby

působí i v rámci hudební dvojice Kaplan Bros (s bratrem Cyrilem)

 

 

Kurátorka: Iva Mladičová

 

110 00 Praha 1

Na Poříčí 40

Máme otevřeno: denně

Vstup: zdarma

 

www.vyklady.axa-hotel.cz

 

O galerii

Galerie Výklady AXA vznikla z podnětu MUDr. Běly Friedländerové, majitelky Paláce AXA. Výklady AXA se zaměřují na současné výtvarné umění. Prezentovaným autorům poskytují zázemí funkcionalistické strohosti definovaného prostoru, současně ale i možnost konfrontace se sociálně dynamickým charakterem místa.

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková