Krvavá svatba v D21 aneb k čemu dojde, když se sváří s citem rozum

23.12.2022 19:10

 

 

Krvavá svatba

Federico García Lorca

Režie: Diana Šoltýsová

Divadlo D21

 

 

Vaše D21

 

Federico García Lorca byl plodný autor a byl by ještě jistě ještě plodnější, kdyby ho v 38 letech neumlčela navždy občanská válka v jeho rodném Španělsku. I tak nám z jeho literárního odkazu zůstalo tolik, že by to jiný nezvládl ani za celý život. Nejvýraznější je nesporně jeho tvorba dramatická. Zejména jeho dramata  

A ženy fungovaly. Po žensku…

Již tradičně, snad už od toho roku 2003, kdy bylo založeno (UFFF!!! za rok mu bude 20 let!!!) uvozuje divadlo D21 své sezony nějakým tématem. Tato sezóna, tedy rok 2022 – 23 má téma - Amputace srdce.

 A v D21 si proto kladou otázky jako - „Lze žít bez srdce? Dá se o něj dobrovolně přijít? A co ho prostě odříznout?“  Otázky jistě nelehké, závažné a divadelníky a jejich dramaturgii inspirující. Odpovědi hledají tím, že budou mapovat osudy těch, kteří se za různých okolností rozhodli svá srdce umlčet, přesněji řečeno, zkusili vypudit cit – a možná, že i soucit – ze svého života. Anebo za ním pádit - naopak – i „přes mrtvoly“. Hodlají projít při hledání odpovědí formou repertoárových her, z nichž Krvavá svatba je tou první, „klikatou cestu od lásky k nenávisti a jsme pro to ochotni třeba si i sáhnout až do hlubin svých vlastních srdcí,“

jak prohlašují v provolání k nové sezoně na svém webu.

A hrou Krvavá svatba na tu cestu vykročili rázně.  

 

 

„Až jednou umřu pohřběte mě s mou kytarou“

 

Napsal, v předtuše, sám Federico Garcia Lorca a stalo se. Samuela Neduhu symbolizujícího zde právě autora, vynáší sbor dívek, padlého na poli cti, umučeného a umlčeného režimem kamsi do zapomnění…

Tím hra v pojetí tvůrců představení končí. Symbolicky. Lorka tu není vlastně součástí děje, je zde ale z vůle režie, implantován a držen za pomyslnou, leč scénicky důmyslnou stěnou (zrcátko a reflektor a hle je tu průhledná a jakoby neprostupná stěna za níž básník spoluprožívá své drama.)

To hlavní se ale odehrává před jeho zraky.

On ví, ony tuší.

Ano, ony. Jen ony. Vše další totiž odehrají ženy. Matka Hany Mathauserové, žena Stely Chmelové, pevného to základu ženské části stálého souboru z D21.

Hana Mathauserová, matka, zmítaná výčitkami, nadějemi i zoufalstvím, matka ztracená v mateřství, svíraná konvencemi a týraná vlastním svědomím.

Žena Stely Chmelové je jaksi upozaděná, jak ostatně mravy žádají, trpná ale trpící,  srozuměná s tím, že to tak má být, avšak v nitru, kradí, souznějící s tristními osudy jež se nezadržitelně valí na nevěstu a jejího milého.

Zbytek inscenace tvoří hostující tým dívek, které si přivedla režisérka Diana Šoltýsová, ze svébytného souboru, který tvoří uměleckou platformu - Didi Art .

A jsme u klíčové postavy, kterou je v daném dramatu z vlastní svatby prchlá Nevěsta v podání Anety Kalertové (dříve Divadelní spolek Posun, nyní právě Didi Art.)

 

 

Zprvu je její role v Krvavé svatbě tak nějak jako kdyby mimo. Skoro se ztrácí v týmu. Ale pozvolna hru zaplní a klíčovou se stane nejen z titulu role, ale i z titulu svého výrazně silného expresivního projevu. Až teprve při závěrečné děkovačce z ní spadl duch postavy a z tváře zmizela mimika zoufalé ženy, která v zoufalé situaci, dělá zoufalá rozhodnutí, vědoma si své cesty vedoucí už jen - do záhuby.

Obětovává jistotám a trpnému přežívání život plný života, vášní a lásky. Na krátko sic, ale spontánně. V ní, zmítané bojem rozumu s citem, převládne cit a kolo osudu se drtivě roztáčí. Ví to a nedbá…

Na nesporné mládí Anety Kalertové, značně vyzrálý projev. V potlesku patřilo mnoho z decibelů určitě právě jí. A právem. Nelehká role a dobrá volba představitelky.

O dalším tuctu dívek doslova zaplňujících jeviště, tu křehkých téměř víl, tu zase uštěpačných husiček, ondy dcer toužících po matčině pohlazení, pak zase týraných a trpících žen, jejichž osud je - v dané konstelaci – neměnný, býti služkou a ukojitelkou chtíčů mužů svých, živitelů jejich a pánů a pak zase svůdné (ano, jak říkával Jiří Grosmann, blahé paměti, divák nemrava si musí při každém přestavení také přijít na své…) svůdnice, které mají své touhy a potřeby, ale nemají právo si je realizovat svobodně a podle vlastní vůle.

Těžko vyzdvihnout tu či onu dívku. Tvoří tým a trochu evokují nějaké ty avantgardní předválečné divadelní experimenty E. F. Buriana, Voice-bandy či tak. Možná je to jen pocit autora těchto řádek, možná ale záměr režie a možná pouhé zdání. Ale ty čtyrhlasy a další pohybové souhry jsou jako z dob divadla DaDa a ukazují, že moderní divadlo může a má sáhnout i do toho nejlepšího, co minulost v neklasickém divadelnictví, přinesla.

 

       

Není to snadné představení

 

Závěrem lze říci, že sice dějová linka, je při dobrém vnímání znát, ale neškodilo by si urovnat předem v hlavě osu základního příběhu. Hra je totiž nesena spíše jako ilustrace atmosféry, pocitů jednotlivých, ani ne snad rolí či postav, ale typologických figur.

Tři generace žen. Různé pohledy na lásku, bigotnost a touha po volnosti, svazující zvyky ba až rituální zákonitosti a z toho logická, revolta mládí.

Polarizace společnosti a názorů. To je hráno a to je také sdělováno. Příběh sám je tu jen kostra, na níž je tohle vše navěšeno. Což není špatné pojetí. Je to tak daleko aktuálnější, než sám příběh. Reflektuje to současnost. Atmosféru, která vře pod pokličkou společenského zvyku a cviku. Mění se nám nad hlavou řád, mění se v nás gender, mění se s námi svět. A my se musíme měnit v něm a s ním. Hra k tomu přispívá. Vetře se nám do myslí a zabuší na city i rozum.

 

 

Federico García Lorca

 

·         Též Garsia Lorka (5. června 1898 – 19. srpna 1936)

·         španělský básník a dramatik.

·         Jedna z vůdčích postav generace 27

·         spolu s básníky a spisovateli jako Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén nebo Gerardo Diego

·         popraven frankisty v noci z 18. na 19. 8. 1936

 

Text: Richard Koníček

Foto: J. Štuková

 

 

Krvavá svatba

Federico García Lorca

Režie: Diana Šoltýsová

Divadlo D21

Hrají: Markéta Burešová j. h., Zuzana Částková j. h., Stela Chmelová, Hana Mathauserová, Aneta Kalertová j. h., Barbora Kostkanová j. h., Jaroslava Košková j. h., Kateřina Kuboušková j. h., Kateřina Zapletalová j. h., Samuel Neduha

Dramaturgie: Kristýna Čepková

Hudba: Ibby

Výprava: Agnieszka Pátá-Oldak

Pohybová spolupráce: Iris Kristeková

Divadlo D21 z.s.

Záhřebská 21

120 00 Praha 2

www.divadlod21.cz

Nejbližší repríza: 17. 1. 2023, v 19,30