Krum Savov (1882-1949): Místa a tváře z Rodop a Západní Thrákie aneb století, které čas odvát nestihl

15.03.2019 10:53

Bulharský kulturní institut v Praze - Galerie BKI/Praha

12. - 29. 3. 2019

 

 

Pozvánky z Bulharského kulturního institutu v Praze neodmítáme. Vždy nás zajímavým způsobem informují o kulturním dění v Bulharsku, o umělcích té země a o její historii. A o historii Bulharska, přesněji jedné z jeho částí, Rodop a Západní Thrákie, je i aktuální výstava.

 

 

 

Stoletý příběh unikátních historických fotografií 

Nejnovější výstavou Místa a tváře z Rodop a Západní Thrákie jsou fotografie významného bulharského fotografa Krum Savova, jejichž příběh trval 100 let. Na počátku souboru historických fotografií Krum Savova, doyena bulharské fotografie, byl rodopský etnograf Stoju Šiškov. Po smrti Kruma Savova jeho dcera Neďalka soubor otcových věnovala věnovala redakci časopisu Rodopi s podmínkou, že redakce bude fotografie nejen opatrovat, ale aspoň jednu z nich v každém čísle uveřejní s vysvětlujícím popiskem. Další ve štafetě těch, kdo se o soubor a posléze výstavu zasloužili, byly tři instituce, jež spravují soubor dodnes:

 

Státní archiv ve Smoljanu

Historické muzeum v Asenovgradu

a

Regionální etnografické muzeum v Plovdivu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do těchto tří institucí byly fotografie Krum Savova uloženy. A poslední osobou stojící u zrodu této výstavy je Ivo Chadžimišev, kurátor výstavy. Ten získal podporu všech tří posledních archivářů fotografií a přesvědčil je o vhodnosti jejich opětovného sjednocení. Instituce archivované jimi fotografie do projektu skutečně vstřícně zapůjčily.

 

 

Ivo Chadžimišev z nich sestavil výstavu, kterou pak premiérově představil před 2 lety v Bulharsku. Zaznamenala takový úspěch, že bylo rozhodnuto pojmout ji jako ´putovní´. Nyní je tedy k vidění i v Praze, v Galerii Bulharského kulturního střediska. Jak poznamenal ve svém emotivním projevu při zahájení výstavy osobně přítomný kurátor, Ivo Chadžimišev, jedná se fakticky o 100 let trvající příběh jedněch unikátních fotografií.

 

 

Místa a tváře z Rodop a Západní Thrákie

V galerii si tedy můžeme prohlédnout fotografie, odhalující svět Bulharů z oblasti Rodop na konci 19. století a v 1. pol. 20. století. Snímky poodhalují obyvatele Rodop a Západní Thrákie, jejich způsob života, obživy, řemesla a tradice. Navíc jde o fotografie nejen historické a dokumentární, ale i emotivně silné a na dobu svého vzniku i umělecky vyzrálé. 

 

 

 

 

Jak nám vysvětlil kurátor výstavy Ivo Chadžimišev, při pohledu na fotografie úpořizované na skleněných deskách) si musíme uvědomit několik skutečností. Především dobu jejich vzniku, konec 19. století, jež byla dobou, kdy v Bulharsku pořizovali fotografie nemnozí profesionální fotografové výhradně z komerčních důvodů, tedy jako dokumentaci svateb a pohřbů, a nanejvýš se jednalo ještě o fotografie portrétní. Nic víc. Soubor snímků ze života, práce, zvyků a denních reálií jedné oblasti tehdy nikoho nezajímal, a ani to nikoho nenapadlo. Jasnozřivost rodopského etnografa Stoju Šiškova byla tedy průlomovým nápadem - dnes nedozírné historické ceny. Volba tehdy mladého a neznámého pomocníka, později předního bulharského fotografa, byla dalším úžasným krokem k zachování obrazu dávné historie. Stejně tak jako štěstí, že vzdor dvěma světovým válkám, společenským změnám a mnoha dalším životním i veřejným posunům, byl soubor fotografií byl díky dceři Kruma Savova uchráněn zkázy a také díky uznalým odborníkům, neboť si všichni uvědomovali jejich historickou cenu.

 

Dozvídáme se tak na vystavených snímcích, jak žili, pracovali či jak se bavili lidé jedné oblasti před 100 lety. Dnes o 100 let později je vše jiné, ale dokument doby má silnou vypovídací hodnotu a může současné generaci posloužit jako vhled do doby jejich předků.

 

Jak nás upozornil Ivo Chadžimišev, najdeme mezi nimi mnohá poučení k současnému světu a jeho stavu. Nejmarkantněji vyznívá fakt, že v oblasti Rodop a Západní Thrákie žili v pohodě bulharští pravoslavní věřící i jejich muslimští sousedé. Z historie vyplývá, že vztahy byly opravdu sousedské a fotky Krum Savova to jasně ilustrují. Ale jak dodal Chadžimišev, platí to sice naštěstí dosud, bez ohledu na celosvětové napětí mezi těmito odlišnými náboženskými názory, ale jen potud, pokud do toho někdo nebude nějak intervenovat.

 

Krum Savov (*1882 v Ustovo, dnes Smoljan)

  • záhy osiřel a ujal se ho známý rodopský etnograf Stoju Šiškov
  • Stoju Šiškov Kruma Savova poslal na Kartografickou školu v Sofii
  • zde se Savov naučil fotografovat a kopírovat, což ovlivnilo celý jeho život

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na počátku 20. století jako mladý začínající fotograf vstoupil ve známost na světových fotografických výstavách v Lutychu a Londýně, kde vyhrál zlatou a stříbrnou medaili. Jeho snímky jsou nekonečným zdrojem informací pro historiky a nedělitelnou součástí pokladnice bulharské fotografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Klimentská 6

Vstup: volný

 

Hodnocení:  89 %

Richard Koníček

Foto: © Richard Koníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bki.cz