Křižovatky architektury aneb ´Architektura s rudou hvězdou - bez stigmat a předsudků´

28.05.2013 10:58

Křižovatky architektury aneb ´Architektura s rudou hvězdou - bez stigmat a předsudků´

13. 6. 2013

Praha - Nová budova Národního Muzea


Byli jsme pozváni na odbornou konferenci Křižovatky architektury. Letošní ročník konference nese podtitul "Architektura s rudou hvězdou – bez stigmat a předsudků" a máme za cíl otevřít veřejnou diskuzi nad kontroverzními dopady československého socialistického stavitelství v letech 1948 - 1989. Konference proběhne ve čtvrtek 13. června 2013 v tematických prostorách bývalého Federálního shromáždění, dnes Nové budovy Národního muzea.

Pro jedny nevzhledné hranaté budovy a anonymní panelová sídliště, pro druhé díla jako Ještěd, obchodní dům Máj v Praze či karlovarský hotel Thermal od renomovaných architektů, a tak můžeme mít  dva rozdílné pohledy na architekturu, kterou zde zanechala doba komunismu.
 

Konference je součástí odborného doprovodného programu zářijového stavebního veletrhu FOR ARCH, který se letos ponese v duchu rekonstrukcí a revitalizací.

 

Sejdeme se …

Na jedné akci se tak sejdeme - zástupci samosprávy i státní správy, architekti, projektanti, urbanisté, ale také památkáři a současní developeři -  abychom představili odborné veřejnosti všechny úhly pohledu na dědictví z této doby. V panelové diskuzi se budeme zabývat i problematikou ochrany autorských práv v architektuře.

 „Téměř 40 let tu vznikaly stavby, které se nesmazatelně zapsaly do našeho okolí. Odborníci se přou, zda jde o historické dědictví, které je třeba zachovat nebo mají budovy zmizet a uvolnit místo stavbám dle aktuálních trendů. Konference tvoří platformu dávající prostor všem stranám ideového sporu. Poukážeme zde jak na problémy související s architekturou minulého režimu, možnosti ochrany autorských práv, tak i na unikátní řešení a stavby, které v této době vznikaly,“ vysvětlil téma konference Daniel Bartoš, ředitel veletržní správy pořadatelské společnosti ABF.

 

Program konference

 • První část věnujeme architektonickému dědictví éry socialismu. Mezi přednášejícími vystoupí s příspěvkem „Ochrana a obnova památek architektury pozdního modernismu“ Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.To, že nějaká budova vznikla v totalitních podmínkách, určitě neznamená, že je automaticky špatná. I v letech 1948 – 1989 vznikala zajímavá architektonická díla. Jistě také proto, že jejich autoři režimem nastavená pravidla často nerespektovali,“ řekla Goryczková v rozhovoru pro časopis Stavební fórum. Tento názor zastává i Jakub Potůček, který má v Národní galerii na starosti moderní a soudobou architekturu: „Dnes už nikdo netvrdí, že gotika je horší než renesance, anebo že naše meziválečná architektura je lepší než ta z let 1948 –1989. Stavby ze všech období představují kulturní dědictví, doklady o životě a smýšlení společnosti, a nejen proto si zaslouží ochranu.“

 

 • Ve druhé části programu se zaměříme na možnosti rekonstrukce, konverze a představení konkrétních případových studií.

 

Moderní staré zbouráme, postavíme nové!

Na zástupce samosprávy tlačí developeři, kteří mají  snahu nahradit moderní stavby minulého režimu obchodními centry podle současných trendů. Odborná i laická veřejnost je však často proti.

 

Jeden případ, kdy se nemohlo zabránit záměru vlastníka

V roce 2011 na moji adresu začaly chodit dopisy od odborné veřejnosti, která se na mne začala obracet se svým nesouhlasným stanoviskem k tomu, aby bylo Banco (dříve obchodní dům Uran) zdemolováno a místo něj vyrostla v České Lípě nová obchodní galerie. Požadovali ode mne, jako od starostky, abych tomu zabránila, protože jde o významné dílo, významného architekta. Háček byl v tom, že město obchodní dům nikdy nevlastnilo a nevlastní. Nenachází se navíc v památkové zóně města a bohužel není ani památkově chráněným objektem. Takže z pohledu platných zákonů samospráva nemůže záměru vlastníka bránit. Myslím si, že podobný problém s objekty patřící do kategorie moderní architektury, které by si podle odborníků zasloužily ochranu, se však netýká pouze České Lípy, ale i dalších měst a obcí,“ popisuje problém, který rozebere ve svém příspěvku na konferenci Hana Moudrá, starostka města Česká Lípa.

 

Diskutuji, diskutuješ, diskutujeme…

V panelové diskuzi se můžeme, my přítomní, vyjádřit také k otázce budoucnosti sídliště Lesná v Brně ze 60. let, které je mezinárodně uznávanou ukázkou zdařilého unikátního sídelního celku. Mezi další objekty „socialistického realismu“ představené na konferenci patří např. pražský hotel International, obchodní dům Máj v Praze či sama budova bývalého Federálního shromáždění, jehož veřejné i neveřejné prostory účastníkům konference zpřístupníme v rámci komentované prohlídky.

 

Generálním partnerem akce je společnost BETON BROŽ. „Jsme dodavatelé komplexních urbanistických řešení venkovního přístupového prostoru prostřednictvím našich jedinečných betonových prvků. Podobně komplexně řeší ožehavá témata architektury a urbanismu i konference Křižovatky architektury. Společně se tak podílíme na tom, jak bude vypadat prostředí kolem nás,“ říká o partnerství Libor Brož, ředitel a majitel společnosti BETON BROŽ.

 

 

Program konference Křižovatky architektury

 

Blok: ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ ÉRY SOCIALISMU

 

 • Česká architektura 1948 - 1989 a evropský kontext

(Mgr. Jakub Potůček, Národní galerie v Praze)

 • Hodnoty architektury 2. pol. 20. století

(prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)

 • Kde se bere „ošklivost“ architektury z období socialismu?

(Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D., Fakulta sociálních studií MU v Brně)

 • Ochrana a obnova památek architektury pozdního modernismu

(Mgr. Martin Strakoš, ÚOP NPÚ v Ostravě, Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu)

 • Památková ochrana staveb 2. pol. 20. století

(Ing. Jana Dvořáková, Odbor památkové péče MK ČR, PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR)

 • Památky 2. pol. 20. století na Slovensku a postoj k nim

(prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT v Praze, ÚSTARCH SAV Bratislava)

 

Blok: OCHRANA, REKONSTRUKCE, KONVERZE – PŘÍPADOVÉ STUDIE

 

 • Prezentace Beton Brož

 (Ing. David Hajíček, produktový poradce Beton Brož s.r.o.)

 • Zkušenost samosprávy s péčí o architekturu 2. pol. 20. století v rámci plošné ochrany

(Ing. Miroslav Křídlo, Oddělení památkové péče Magistrátu města Ostravy, Ing. arch. Cyril Vltavský, ÚHA Magistrátu města Ostravy)

 • Hotel International a jeho rekonstrukce

(Ing. arch. Michal Šourek, MS architekti)

 • Obchodní dům Uran, Česká Lípa: ochrana vs. záměry vlastníka

 (Mgr. Hana Moudrá, starostka města Česká Lípa, prof. Ing. arch. akad. arch. Emil Přikryl, AVU)

 • Máj vs. Quadrio - konfrontace dvou pohledů

(Vincent Marani, Cigler Marani Architects, doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Národní Galerie v Praze)

 • Sídliště Lesná – unikátní příklad panelového obytného celku v ohrožení

panelová diskuse:

(diskutéři: Ing. arch. Viktor Rudiš, spoluautor projektu, RUDIŠ - RUDIŠ architekti s.r.o. / Mgr. Martin Maleček, Občanské sdružení Obzor Lesná / JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. / Ing. arch. Karel Doležel, ÚOP NPÚ v Brně / osloven: zástupce Magistrátu města Brna)

 • Bývalé Federální shromáždění jako symbol architektury doby socialismu

(doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., NG v Praze)

 

 

Generální partner: Beton Brož

Partneři akce: Holcim (Česko), METROPROJEKT Praha, Národní muzeum, FOR ARCH

Odborná záštita: Česká komora architektů

Spoluorganizátor a hlavní mediální partner: Stavební fórum

 

 www.krizovatkyarchitektury.cz

 

Podle tiskové zprávy zpracovala  Ing. Olga Koníčková

Foto: 4info, internet