Kristýna Šraierová: Modrá aneb Mě sto - Osamělé peříčko na náplavce

14.11.2018 12:48

Galerie pod Palmovkou  - Praha

5. 11. -  8. 12. 2018

 

 

 

„Něco,

co je tak abstraktní jako myšlenka,

změnit v něco stálého a trvalého,

ale stejně pomíjivého jako jsme my samotní

-

obraz“

Kristýna Šraierová

 

Na vernisáži prodejní výstavy Modrá, výstavy děl (akrylů a olejů na plátně) čerstvé absolventky, malířky, ilustrátorky, grafičky a básnířky Kristýny Šraierové, byla sympatická autorka osobně přítomna. Po performanci (návštěvníci byli  tmou provázeni autorkou s čelovkou ). Tančila Lucie Vojtíšková, kurátorka výstavy, tančila Lucie Charouzová  a recitoval Zbyněk Hnízdil  hrozivě působivé básně Kristýny Šraierové.  Poté se rozsvítilo (a to nejen v hlavách nám) a my jsme se mohli zcela nerušeně ponořit do tmavomodrého melancholického světa Kristýny Šraierové.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název výstavy Modrá odkazuje nejen k použité barvě v obrazech, ale také k jejich obsahu, který spojuje jakási modrá melancholická nálada (Kristýna Šraierová  právě prochází  obdobím barvy modré (již dřívě měla období také např. barvy červené …).

 

Kristýna Šraierová

ve své tvorbě řeší tématiku města,

přírody,

moderní civilizace

či osamocení člověka.

Figury na obrazech vystupují a mizí

v abstraktních barevných segmentech nebo útrobách města.

Výstava v sobě ukrývá 3 série maleb z posledních let

Mě sto, Z OBRAZ a Struktura dřeva.

 

V cyklu Mě sto Kristýna Šraierová řeší myšlenku osamění člověka ve velkoměstě a ztracení vlastní identity v davu. Nekonečný proud velkoměsta, který jen stěží dovoluje možnost zastavit se. Den za dnem míjíme spousty lidí, ať už známé či neznámé. Autorka pro vytvoření maleb zachycovala v různých časových intervalech kolemjdoucí, kteří se v reálném světě nepotkali a jejich setkání proběhlo až na plátně samém.

 

Další vystavená série Z Obraz je autorčina diplomová práce s tématem Symboly, znaky naší civilizační současnosti. Na začátku malířka hledala spojující bod. Nakonec dospěla k věci, kterou vlastní téměř každý z nás - chytrý telefon. Ve své práci se zaměřuje na display  - součást telefonu, která se pro nás stává prostředníkem získávání informací, zachycování světa, ale i komunikace s lidmi. Obrazy jsou doplněny o audio nahrávky básní, které dokreslují myšlenku obrazů. Básně si můžeme poslechnout prostřednictvím QR kódů, které nalezneme u vystavených jednotlivých děl. Mluvené nahrávky vznikly ve spolupráci s dalšími umělci a jsou doplněny o šum města jako dokreslení atmosféry prostředí, ve kterém se obraz odehrává.

 

Triptych Struktura dřeva je inspirovaný přírodou, řeší odlišné téma a je protipólem k ostatním cyklům. V obrazech Kristýna Šraierová zachytila v přírodě nalezené struktury a klid. Malířka prostřednictvím tří úlomků ztrouchnivělého dřeva z rozpadajícího se stromu vyjadřuje myšlenku koloběhu života a smrti, věčnosti a pomíjivosti.

 

Na vzniku nahrávek spolupracovali

Lucie Charouzová

Lucie Vojtíšková

Johana Ševelová

Petra Buzková

Lucie Reinišová

Bety Suchanová

Václav Pecháček

Matěj Komárek

Jan Florián

 

Kristýna Šraierová

Spolu autobusem

Všichni přítomně nepřítomní,

V jednom autobuse,

Ale každý ve svém světě.

 

Oči připoutané k displeji,

K té černé skříňce,

V našich rukách.

 

V ní připojení k jiným světům,

Každý nasloucháme svému.

 

Sluchátka v uších,

Tlumí ruch světa kolem nás.

 

Lidé nastupují,

A vystupují,

Bez povšimnutí.

 

Ze světa stává se jen šum,

Jde o vytěsnění.

Stávají se z nás virtuální osoby

Označené pár písmeny

Které považujeme za své jméno.

 

Produkujeme řádky znaků,

Kdo rozluští je?

Kdo přijímá je?

Virtuální lidé,

Dostali se nám pod kůži.

 

Nepišme,

Co bychom neřekli,

Říkejme,

Co bychom psali.

 

Vyřkněme svá slova nahlas,

Nebo je navždy uschovejme

v sobě.

 

Nežli dotek displeje,

To radši ten opravdový.

 

Poslouchejme hlasitost

V tichosti.

Hluk

Ve spánku.

Naslouchejme barvám hlasů

A malujme s nimi svojí realitu.

 

Učme se řeči světa,

Zeptejme se ho,

Třeba nám odpoví.

 

 (vybráno z básnické sbírky Kristýny Šraierové -  Z Obraz/Display)

 

Kristýna Šraierová (* 1992)

2015 - 2018: magisterské studium - Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara, ZČU v Plzni Obor ilustrace a grafický design - specializace malba pod vedením doc. akad. mal. Aleše Ogouna

  •  
  • 2012 - 2015: bakalářské studium - FDU LS, ZČU v Plzni Obor ilustrace a grafika- specializace malba

 

Kurátorka: Lucie Vojtíšková

Grafická úprava: Martin Ponec

 

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.

Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8.

 

Divadlo pod Palmovkou

180 00 Praha 8

Zenklova 34

Máme otevřeno:

galerie je otevřená v době konání divadelního představení na velké scéně: 18.00 - 19.00 hodin

Vstup: volný

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.anyart.cz

www.podpalmovkou.cz

www.kristynasraierova.cz