Kristýna Šormová: BEZČASÍ aneb když se na čas uchýlíme k barevně tlumeným bohatě strukturovaným kresbám

25.09.2017 11:54

Studio PRÁM – Praha

15. - 25. 9. 2017

Pozvání na vernisáž výstavy Kristýny Šormové: BEZČASÍ jsme sice přijali, ale na vernisáž jsme dorazili skoro pozdě. Takže aspoň předáváme, co jsme na www.www-kulturaok-eu.cz fotograficky zachytili (omlouváme se tímto, ten čtvrtek večer jsme absolvovali již čtvrtou vernisáž). Autorka byla osobně přítomna. Ústřední roli v tvorbě Kristýny Šormové hraje již po mnoho let krajina, zejména pak prožitek konkrétního místa. Ve Studiu  Prám představila velkoformátové kresby na papíře. Jako hosta přizvala hudební skladatelku Martinu Vídenovou, která na jednu z kreseb zareagovala originální hudební kompozicí.
 

Prožitek krajiny představuje pro tvorbu Kristýny Šormové nevyčerpatelný zdroj inspirace.

Jeho prostřednictvím do svých prací projektuje vlastní duševní rozpoložení.

Kristýniny malby a kresby reflektují prvky, struktury i děje odpozorované v krajině,

stávají se však i svého druhu autoportrétem.

Zatímco téma krajiny přetrvává, mění se výrazové prostředky a v poslední době také způsob práce.

Skrze tuto proměnu lze vycítit i proměnu vnitřního světa autorky samotné.

Od expresivních, velkoformátových maleb, inspirovaných živelnými,

mnohdy až katastrofickými procesy v přírodě,

se na čas uchýlila k barevně tlumeným bohatě strukturovaným kresbám.

 

Ani ty však nepostrádají vnitřní dynamiku.

Nejen tyto kresby, ale i způsob, jakým byly vytvořeny, by se dal přirovnat k pomalému působení přírodních živlů,

jež dokážeme vnímat až z dlouhodobější perspektivy.

Na první pohled zaznamenáme jen nepatrný posun, při bližším pozorování však vycítíme,

že jsou výsledkem razantního a neúnavného procesu.

Kristýna svou práci chápe jako svého druhu očistný proces,

který přirovnává k výstupu na vrchol hory, k pocitům, které zažíváme,

dokážeme-li se vytrhnout z každodenního běhu a vydat se na dlouho zamýšlenou cestu,

od níž si slibujeme daleké výhledy do krajiny spjaté s možností nadhledu.

Její ateliér se tak mění v místo, kde může strávit hodiny nad prázdnou plochou.

Nejprve nanáší barevné vrstvy.

Ty následně odrývá a odškrabává.

Postupně zaplňuje papír strukturami, které jako by jí samovolně vyrůstaly pod rukama.

 

Prvotním podnětem k vytvoření jedné z vystavených kreseb

byl prožitek architektonického prostoru kaple sv. Anny v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách,

který ji přivedl k úvahám, jakým způsobem by vyplnila prázdné místo určené pro oltářní obraz.

 

Pod dojmem prožitku okolní krajiny Moravského krasu vytvořila dynamickou abstraktní kompozici,

v níž důležitou roli sehrává vertikální pohyb.

Svůj otisk v ní ale zanechal

také povznášející pocit zažitý uprostřed monumentálního prosvětleného prostoru chrámu,

který nutí příchozího vzhlédnout a na chvíli se oprostit od vlastní fyzické existence.

Kresba svou vizualitou připomíná povrch horniny rozrušené dlouhodobým působením vody a větru,

částečně odkryté či spíše tušené vrstvy sedimentů.

Odrážejí se v ní ale také vzpomínky na krajinu vzdálené Srí Lanky.

V podobě útržkovitých obrazů vystupují z mlžného oparu a neprostupné vegetace tropického lesa.

Výsledný obraz navozuje pocit rozostřeného vnímání,

jako bychom sledovali odraz na vodní hladině rozechvělé deštěm. Stává se prožitkem přetaveným ve strukturu.

 

Ke spolupráci na výstavě v Galerii Prám přizvala Kristýna Šormová hudební skladatelku Martinu Vídenovou.

Vídenová vytvořila pod dojmem vystavených kreseb jedinečnou skladbu.

 

 

Při jejím poslechu máme pocit jako by procházela krajinou společně s malířkou a vše prožívala spolu s ní.

Jako by společně slyšely hlas stoupající vzhůru prostorem barokní kaple,

tón rezonující mezi vlhkými skalními stěnami propasti

i

vodu stékající po kapkách po vápencových stěnách podzemních jeskyní.

Jako by společně vdechovaly vlhkost prostupující bujnou vegetací tropického lesa,

společně sdílely pocit prázdnoty – ozdravný,

ale i bolestný ve vědomí vlastní malosti.

Kristýniny kresby a Martinina hudba působí nezvyklým dojmem jednoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdá se, že vyjadřují totéž, ale odlišnými výrazovými prostředky.“

(text: Nina Michlovská)

 

Kurátorka: Nina Michlovská


190 00 Praha 9  – Vysočany

Čerpadlová 536/4b 

www.pramstudio.cz


 www.kristynasorm.com(https://www.kristynasorm.com/

https://pramstudio.cz/program/kristyna-somrova-bezcasi/

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/otto-placht-kristyna-sormova-stret-ve-smiru-fight-in-peace-aneb-robustni-barva-versus-jemne-valery/